Stare Miasto

Nowi patroni skwerów na Starym Mieście

skwer F. Rataja  Foto:

Po pozytywnej decyzji Rady Miasta Poznania, dwa skwery na Starym Mieście wzbogacą się o nowych patronów – Włodzimierza Dworzaczka oraz Franciszka Rataja.

Skwer na wzgórzu św. Wojciecha, przy ul. Księcia Józefa otrzyma imię Fraciszka Rataja, a skwer pomiędzy ulicą Wroniecką, a Wolnica otrzyma imię Włodzimierza Dworzaczka – informuje Paweł Sztando, radny osiedla Stare Miasto.

skwer F. RatajaFranciszek Rataj urodził się 9 października 1894 r. w Łagowie w pow. kościańskim. Brał udział w powstaniu wielkopolskim, wojnie polsko-bolszewickiej i III powstaniu śląskim. W okresie międzywojennym pełnił służbę na stanowiskach dowódczych w 55 i w 58 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Był też zastępcą dowódcy 15 Pułku Piechoty w Dęblinie oraz komendantem Powiatowej Komendy Uzupełnień w Toruniu i Poznaniu. W czasie okupacji był jednym z dowódców Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim walczył na Woli, Starym Mieście i w Śródmieściu. Po upadku powstania przetrzymywany był w niemieckich obozach jenieckich Lamsberg i Woldenberg. Po wojnie powrócił do Poznania. Za ofiarną służbę i patriotyzm Franciszek Rataj odznaczony został m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, „Gwiazdą Górnośląską” i Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Zmarł 30 listopada 1958 r. w Poznaniu, został pochowany na Cmentarzu Górczyńskim.

skwer DworzakaWłodzimierz Dworzaczek urodził się 15 października 1905 r. w Mińsku. W 1921 r. osiadł z rodzicami w Poznaniu. Tu w 1925 r. podjął studia historyczne. Od 1928 r. pracował nad Herbarzem polskim. Zgromadził pokaźne zbiory genealogiczne. W 1939 r. w obawie przed wybuchem wojny wywiózł je do Warszawy. Nie udało się jednak uratować ich przed zniszczeniem, spłonęły bowiem w czasie powstania warszawskiego. Po II wojnie światowej Włodzimierz Dworzaczek pracował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1958 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1968 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1958-1975 kierował Zakładem Historii Polskiej. Zmarł 23 września 1988 r. w Poznaniu. Włodzimierz Dworzaczek był uznanym specjalistą w zakresie genealogii i badaczem dziejów reformacji i kontrreformacji oraz kultury Wielkopolski XVI i XVII w.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz