Grunwald Junikowo POZnań

“Nie” dla śmieciowiska na Junikowie

Wieruszowska  Foto: google.maps

Hiszpańska firma, która wygrała przetarg na wywóz śmieci z części miasta pochwaliła się  swoją nową bazą przy ulicy Wieruszowskiej. Przeciwko lokalizacji siedziby firmy, być może także sortowni śmieci na Junikowie protestują mieszkańcy, a Rada Osiedla wystosowała uchwałę – sprzeciw adresowany do prezydenta miasta.

Wieruszowska Foto: google.mapsWedług informacji otrzymanych w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania na razie nikt o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w tym miejscu nie wystąpił. Firma FB Serwis po wygranym przetargu informowała tylko, że na terenie wynajmowanym od Elektromontażu zamierza przeznaczyć na swoją działalność. Hiszpańska konsorcjum powinno wywozić śmieci od 1 stycznia 2014, na uruchomienie bazy, zostało więc mniej niż 3 miesiące.

Radni Junikowa zwracają uwagę na umiejscowienie śmieciowiska to prawie centrum osiedla, blisko terenów zielonych i Strumienia Junikowskiego. W latach 70. XX w. tereny te uznano te tereny za jedne z najcenniejszych przyrodniczo na terenie Poznania i objęto ochroną. Strumień chroni także siedliska rzadkich w skali Europy gatunków pająków torfowiskowych. Na terenach glinianek wykryto ponad 200 gatunków pająków (połowę występujących w Poznaniu), a także bardzo rzadkie 34 gatunki mięczaków, 8 gatunków płazów i 140 gatunków ptaków, zaobserwowano także w 2006 roku dwa stanowiska bobrów.

Junikowscy radni przyjęli uchwałę skierowaną do Prezydenta Miasta Poznania, w sprawie sprzeciwu dla takiej inwestycji, mieszkańcy zbierają także podpisy pod listem protestacyjnym. Listy dostępne są w punktach handlowych na terenie osiedla.

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz