Stare Miasto

Najwyższy czas na remont Alei Marcinkowskiego

Aleje Marcinkowskiego  Foto: Tomasz Dworek / ROSM

Dziś północy fragment reprezentacyjnej Alei Marcinkowskiego jest słabej jakości dziurawym parkingiem i toaletą dla psów. A powinien zgodnie ze swoimi założeniami zachwycać pierwotnymi założeniami architektonicznymi i piękną zielenią. Radni ze Starego Miasta podjęli kolejne działania dotyczące rewaloryzacji tego ważnego fragmentu – przywrócenia mieszkańcom i wszystkim poznaniakom wysokiej jakości użytecznej przestrzeni publicznej.

Aleje MarcinkowskiegoTemat wywołuje emocje, swoje uwagi zgłaszają kierowcy, chcący optymalnie dojechać do celu i część mieszkańców troszczący się o miejsca parkingowe, ale też wyobrażających sobie tę przestrzeń jako zieloną, atrakcyjną aleję pełną drzew i zieleni. Swoje opinie przedstawiają studenci i naukowcy pobliskiego Uniwersytetu Artystycznego, czy pracownicy sądów, policji, okolicznych biur i kancelarii. Jak podkreślają jednak staromiejscy radni – to jest przestrzeń publiczna – dla wszystkich.

Warto wziąć pod uwagę różne stanowiska użytkowników tej przestrzeni. Czas już na osiągnięcie dobrego kompromisu i na odpowiednie decyzje, uwzględniające również potrzeby parkingowe w tej okolicy dla mieszkańców i osób odwiedzających okoliczne instytucje – mówi Andrzej Rataj, Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto.

Rada Osiedla ostateczną uchwałę co do kierunku zmian na Alejach Marcinkowskiego podejmie podczas jednej z jesiennych sesji, do tego czasu radni czekają na uwagi wszystkich zainteresowanym odnową tej przestrzeni.

Działania zakładają, że podstawą do rozważań będzie wieloletnia praca profesora Wiesława Krzyżaniaka który przygotował kilka koncepcji odnowy tego historycznego, reprezentacyjnego fragmentu Poznania. Rada Osiedla czeka także na projekt nowej organizacji ruchu, który przygotowuje Zarząd Dróg Miejskich.

Choć to istotny problem to jednak nie chcemy sprowadzać dyskusji o rewitalizacji wyłącznie do kwestii miejsc parkingowych. Chcemy zwrócić uwagę na publiczny aspekt, nie technicznie odnowienie, ale społeczną wartość miejsca – podkreśla radny Jacek Maleszka, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

Aleje Marcinkowskiego

Przy kompromisowych rozwiązaniach możliwe jest zachowanie większości istniejących kopert. Ograniczone możliwości przestrzenne są jednak nieubłagane – nie wszyscy mieszkańcy znajdą miejsca przed swoją kamienicą. Warto jednak zauważyć, że lokale są tylko po wschodniej stronie. Co prawda nie w każdej kamienicy są podwórza z parkingami, ale do dyspozycji jest – co skrupulatnie policzyli radni – 75 miejsc na Alejach, dodatkowe 15 przy ul. Solnej oraz około 50 przy Placu Wielkopolskim.

Mieszkańcy tej strony Placu Wielkopolskiego pewnie wolą skorzystać z parkowania w swoich garażach na dużym podwórzu, gdzie mieści się ponad 30 pojazdów. Biorąc pod uwagę zasadę “1 mieszkanie – 1 miejsce” oraz warunki parkowania w innych fyrtlach Starego Miasta można uznać, że są to warunki bardzo przyzwoite – mówi radny Paweł Ćwiąkało.

Dodatkowo, o co wnioskowali staromiejscy radni decyzją Rady Miasta powiększony zostanie sektora pierwszy Strefy Płatnego Parkowania, co uelastyczni możliwości parkowania dla posiadaczy identyfikatorów.

Dziś w pasie zieleni są obecnie 52 miejsca i 6 kopert dla policji. Myśląc o nowej organizacji komunikacji należy mieć też na uwadze spowalniającą i porządkującej ruch wprowadzaną na Starym Mieście strefę Tempo 30.

Aleje Marcinkowskiego - koncepcje prof. Krzyżaniaka

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz