Grunwald POZnań SieBuduje

Na tej ekobudowie zatrudnili koordynatora ds. odpadów!

Recycling Station (3)  Foto: materiały prasowe

Pomiędzy Bułgarską i Marcelińską od maja trwa budowa parku biznesowego Business Garden. Kompleks będzie się składał z dziewięciu pięcio- i sześciokondygnacyjnych budynków klasy A. Skandynawski inwestor Swede Center zapowiadał proekologiczne podejście do budowanego centrum. Recyclingowe działania wdrażane są już na etapie budowy i to na światowym poziomie!

Recycling Station (3) Foto: materiały prasoweW części ogrodowej, w której będą posadzone przede wszystkim drzewa owocowe, powstaną obiekty służące rekreacji pracowników, jak boiska do koszykówki i plac do gry w boule. Zbudowane także zostaną parkingi dla rowerów z węzłami sanitarnymi i szatnią dla rowerzystów w podziemnej hali garażowej.

Ekologiczne działania inwestor wdrożył już na etapie prac konstrukcyjnych. System sortowania i odzysku surowców powstających na terenie budowy spełnia założenia międzynarodowego systemu LEED Gold. Poznańska inwestycja jest jedna z nielicznych w Polsce realizowanych w tak wysokich standardach.

Do wymogów tej certyfikacji należą m.in.: „zielone dachy”, energooszczędne oświetlenie, efektywność gospodarki wodnej, a także optymalna gospodarka odpadami – już na etapie realizacji inwestycji. Generalny wykonawca i firma odpowiadająca za utylizację odpadów Stena Recycling jest osiągnięcie minimum 75 proc. odzysku surowców przez cały okres realizacji obiektu.

Na terenie budowy utworzono m.in. wewnętrzną stację recyklingu, złożoną z kilkunastu kontenerów, przystosowanych do odbioru aż 14 różnych rodzajów śmieci np.: gruzu, wełny mineralnej, folii, ziemi czy odpadów niebezpiecznych. W pobliżu pomieszczeń socjalnych rozmieszczono specjalne pojemniki na papier, metal oraz plastik, a w biurze wykorzystano tzw. multisort – estetyczny i funkcjonalny system segregacji odpadów .

Nad logistyką wewnętrzną oraz prawidłowym klasyfikowaniem materiałów czuwać będą tzw. koordynatorzy ds. odpadów – pracownicy Stena Recycling, a także wyznaczone osoby ze strony generalnego wykonawcy i podwykonawców.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz