Grunwald

Koniec Świtu jaki znamy

Co dalej z targowiskiem na Świcie  Foto: UMP

Zakończył się cykl spotkań architektów z mieszkańcami i kupcami na Świcie. W ostatnim, które odbyło się w ubiegłym z udziałem miejskich urzędników. Podczas warsztatów dyskutowane były rozwiązania dotyczące zagospodarowania terenu targowiska na Świcie oraz sąsiadujących z nim pawilonów handlowych, w tym budynku po dawnej restauracji „Słoneczna”.

Poruszane były kwestie zabezpieczenia miejsc parkingowych dla użytkowników tego terenu, udostępnienia miejsca obecnego targowiska mieszkańcom w formie placu, utworzenia kina plenerowego, biblioteki i innych miejsc integrujących społeczność lokalną.

W sumie podczas dwóch spotkań udało się sformułować kilkadziesiąt postulatów dotyczących zagospodarowania przestrzeni targowiska i sąsiadujących z nim pawilonów.

Na zakończenie ostatniego spotkania prezydent Maciej Wudarski zaprosił mieszkańców i kupców do udziału w Otwartej Dyskusji z architektami, podczas której zaprezentują oni swoje prace. Dyskusja odbędzie się we wtorek 29 września o godzinie 16.00 w Sali Białej UMP.

Zwycięzca konkursu, autor najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu placu z targowiskiem i pawilonami z dawną Słoneczną, zostanie ogłoszony 30 września br., po posiedzeniu sądu konkursowego.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji na zagospodarowanie rejonu targowiska. Podstawowym wymogiem jest funkcjonalność oraz wysoka jakość rozwiązań architektonicznych. Projekt ma też spełniać oczekiwania oraz odpowiadać na potrzeby handlujących na rynku kupców, którzy będą mieli duży wpływ na opracowanie i wybór zwycięskiej koncepcji. Żaden z dotychczasowych konkursów nie zakładał udziału mieszkańców i osób zainteresowanych na taką skalę, jak w tym przypadku.

Targowisko na Świcie

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz