Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 16 LISTOPADA

Socjalizm [Maciej Małecki]  Foto: Maciej Małecki

16 LISTOPADA Słońce w znaku Skorpiona

Światowy Dzień Tolerancji – proklamowany przez UNESCO, obchodzony od 1996 roku
Święto Ameryki obchodzone na Antylach Holenderskich.
Światowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej
Bhutan – Urodziny Króla
Islandia – Dzień Języka Islandzkiego
Niemcy – Dzień Pamięci o Ofiarach Hitleryzmu i Wojen Światowych
Dzień Uśmiechu

KALENDARIUM POZNANIA 2Osoby urodzone 16 listopada to silne osobowości. Mają ogromną chęć do dominacji i przewodzenia innym. W drodze do efektów są niecierpliwi, jednak potrafią wytrwać w tym co sobie postanowili. Odznaczają się dużymi zdolnościami praktycznymi.

Bywają na ogół odważni i gorliwi. Cechuje ich duży zasób sił witalnych i niezmordowana aktywność. W stosunkach międzyludzkich są mało czuli i zbyt spięci.

Cytaty na dziś:

• Kto sądzi, iż zdoła się obejść bez całego świata, myli się bardzo; ale kto sądzi, że świat nie może się obejść bez niego, myli się jeszcze bardziej.
• Brak wytrwałości to zawsze, w jakiejś części przynajmniej brak wiary. H. Elzenberg
• Kłamstwo a niemówienie prawdy to dwie różne rzeczy. Emil Zegadłowicz

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1440 Andrzej z Wiśniewa podstoli poznański i wicestarosta nakielski zaświadcza, że Władysław z Danaborza starosta nakielski sprzedał teren pod Złotowem Michałowi i Andrzejowi braciom z Gołańczy.

Kolegiata około 1617 widziana z północy Foto: CC1773 Wielka burza, w czasie której piorun uderzył w wieżę kościoła Marii Magdaleny i spalił całą świątynią.

Tegoż roku dnia 16 listopada zakon Jezujitów zniesiony, a kościół ich oddany parafji Marji Magdaleny. [Przewodnik po Poznaniu Feliksa Antoniewicza, 1882]

Inne źródła podają datę 3 czerwca 1773. Następnie podczas próby odbudowy, 18 września 1777, runęła jedna ze ścian. To co pozostało strawił kolejny pożar w 1780. Wówczas parafia farna przejęła kościół po kasowanym zakonie jezuitów, odstępując od remontu zrujnowanej kolegiaty. Resztki kościoła rozebrano w 1802.

Ruiny kolegiaty na gwaszu Karola Albertiego z 1798 roku Foto: CC

1901 W Gnieźnie odbył się proces 23 rodziców polskich uczniów oskarżonych o protest we Wrześni.

1928 Jan Michał Rozwadowski, profesor językoznawstwa indoeuropejskiego został doktorem honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego.

1962 Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania podjęło uchwałę, na mocy której powstał Zarząd Dróg i Mostów w Poznaniu. Nowa jednostka zastąpiła Miejską Służbę Drogową oraz funkcjonujący w jej ramach Oddział Znaków Drogowych i Sygnalizacji.

Dwa lata później Rada Narodowa Poznania poszerzyła kompetencje ZDiM o zarządzanie miejską zielenią. Zmieniła się wobec tego – nie po raz ostatni – nazwa ZDiM; odtąd, przez kolejne 10 lat funkcjonował on jako Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni w Poznaniu (w lipcu 1974r. „Zieleń” zniknęła z nazwy jednostki).

W 1962 r. pod skrzydłami ZDiM znajdowało się 815 km miejskich ulic, 19 wiaduktów i niespełna 11 tysięcy latarni. Po sześciu dekadach liczba dróg zarządzanych przez ZDM urosła do 2561, obiektów inżynierskich do 147, a poznańskie ulice oświetla prawie 46 tysięcy punktów świetlnych.

W 2022 roku do najważniejszych zadań realizowanych przez ZDM zaliczyć można: przygotowanie i realizację inwestycji drogowych, remonty i bieżące (w tym zimowe) utrzymanie dróg, wdrażanie projektów organizacji ruchu i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzanie systemem ITS, a także utrzymanie zieleni ulicznej. Te oraz inne działania związane z zarządzaniem drogami w Poznaniu pochłaniają roczny budżet rzędu kilkuset milionów złotych. [źródło ZDM]

1965 Otwarcie wielkiej sali widowiskowej w Pałacu Kultury im. Wojciecha Bogusławskiego (teraz Centrum Kultury Zamek). Poniżej galeria zdjęć archiwalnych CK Zamek

50 lat Pałacu Kultury (2) Foto: Archiwum CK Zamek

1990 Ukazało się poznańskie wydanie “Gazety Wyborczej”.

Wojciech Fibak właścicielem “Gazety Poznańskiej”? Tylko 25 proc. udziałów w “Głosie” będzie miała “Solidarność” – tak rozpoczynała się pierwsza czołówka “Gazety Wielkopolskiej”. Wbrew pozorom nie był to jednak promocyjny tekst, a dość suchy, rzetelny i pełen szczegółów artykuł na temat likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej i sprzedaży wydawanych dotąd przez nią tytułów. Wojciech Fibak kupił “Gazetę Poznańską”, o “Głos Wielkopolski” starał się Zarząd Regionu wielkopolskiej “Solidarności”.

Poznańskie wydanie “Gazety Wyborczej” z początku ukazywało się raz w tygodniu, co piątek. Nie miało osobnego grzbietu, cztery strony stanowiły część ogólnopolskiego wydania. Przy czym na dwóch środkowych znajdowały się reklamy, a na ostatniej – informatory, repertuary kin, teatrów.

Drugi ważny tytuł tego dnia brzmiał “Znikająca góra masła”. Na rynku nabiału źle się działo tego listopada. Brakowało masła, jego ceny rosły, a jednocześnie rolnicy zarzynali krowy, bo produkcja mleka nie była opłacalna. Współczesny czytelnik, otrzaskany z regułami wolnego rynku – na którym im droższe masło, tym bardziej kalkulują się krowy żywe – nie jest w stanie pojąć tego mechanizmu. I nie pojmie. Artykuł napisany jest tak, jakby absurd i bałagan były oczywistościami, których objaśniać nie trzeba. Najciekawsza jest w nim jednak wyliczanka cen masła. Autorka podaje, ile zapłacimy za kostkę w sklepie, a ile na ulicy. Masło kupione na ulicy było, oczywiście, tańsze.

Źródło: strony internetowe Gazety Wyborczej: https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,109268,19216183,poznan-1990-pierwsze-wydanie-lokalnej-wyborczej-i-kryzys-na.html, dostęp: 16.11.2021

2005 Narodził się Barak Kultury. Wtedy w baraku nr 1 na Grunwaldzkiej 55 odbył się pierwszy Wykład Polifoniczny. Polifonia czyli wielogłosowość, dialog raczej niż monolog. Otwarcie się na Innych i szukanie tego co łączy.

Fundacja Barak Kultury to poznańska niezależna inicjatywa kulturalna, ważny ośrodek działań niezależnych. Jej działalność skoncentrowana jest na działaniach edukacyjnych i kulturotwórczych takich jak: wykłady, koncerty, wystawy, warsztaty, akcje teatralne, pokazy filmowe. Projekty realizowane przez Fundację dotykają problemów zapomnianych i strywializowanych przez kulturę masową, np. cykl wykładów polifonicznych „Dzieciństwo, starość, szczęście”, podejmują temat dyskryminacji i wykluczenia, np. cykl „Odrażający, brudni, źli”, propagują postawę kulturowej otwartości i tolerancji: Poznańskie Dni Kultury Prawosławnej (organizowane od 2005 roku) czy budują własną formę wypowiedzi artystycznej, np. Ba-ku Teatr spektakl Schron, Strona www fundacji: [http://www.barakkultury.pl/]

ZDARZYŁO SIĘ 16 LISTOPADA

42 p.n.e. Urodził się cesarz rzymski Tyberiusz (Juliusz Cezar August). Za jego panowania ukrzyżowano Jezusa Chrystusa.

Ewangelie mówią, że to właśnie w czasie panowania Tyberiusza Jezus z Nazaretu nauczał, czynił cuda i został skazany przez Poncjusza Piłata, rzymskiego władcę Judei i zmartwychwstał. W Biblii Tyberiusz jest wspomniany po imieniu tylko raz w Ewangelii Łukasza 3,1, który mówi, że Jan Chrzciciel rozpoczął publiczną działalność w piętnastym roku jego panowania. Większość odniesień do Cezara, które znajdujemy w Biblii odnoszą się właśnie do Tyberiusza. Podobnie moneta podatkowa wspomniana w Mt 22,19 i Mk 12,15 to srebrny denar – moneta Tyberiusza.

Tiberius Caesar Augustus - monety Foto: cc/wikipedia

1532 Hiszpański konkwistator Francisco Pizarro wziął w Peru do niewoli wodza Inków Atatualpę.

1632 Bitwa pod Lützen. Wojska cesarskie pokonały Szwedów. W bitwie zginął król Szwecji Gustaw II Adolf.

1794 Bitwa pod Radoszycami. Nastąpił upadek powstania kościuszkowskiego, armia polska poniosła klęskę w bitwie z wojskami rosyjskimi; żołnierze zwycięskich oddziałów dokonali rzezi mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy.

1797 W wieku 53 lat zmarł król pruski Fryderyk Wilhelm II. Jego następca został Fryderyk Wilhelm III, który panował do 1840 roku.

1812 Rozpoczęła się dramatyczna przeprawa resztek wielkiej armii Bonapartego przez Berezynę. Wracający do Francji Napoleon zanocował w Hotelu Angielskim w Warszawie.

1841 Napoleon Guerin opatentował kamizelkę ratunkową wypełnioną niezatapialnym korkiem.

1849 Fiodor Dostojewski został skazany na śmierć. Wyrok zmieniono tuż przed egzekucją.

1901 W Warszawie zainaugurowano działalność hotelu Bristol.

1906 Urodził się Henri Charrière, francuski przestępca, autor pamiętników. Najbardziej znany z autobiograficznej książki Papillon. (zm. 1973).

1913 W Paryżu ukazała się książka Marcela Prousta “W poszukiwaniu straconego czasu”. To 7-tomowe dzieło stanowiło przełom w historii powieści XX-wiecznej. Pozbawione tradycyjnej akcji, składało się z opisów wspomnień i rekonstrukcji zasłyszanych zdarzeń. Towarzyszyła temu analiza psychologiczna, ujawniająca ukryte mechanizmy ludzkiej osobowości.

1918 Rząd Polski oficjalnie poinformował o powstaniu Rzeczpospolitej.

1918 Proklamowano Republikę Węgierską.

1922 Urodził się Janusz Morgenstern, polski reżyser. Wielką popularnością cieszyły się również zrealizowane przez niego pod koniec lat 60. XX wieku seriale telewizyjne Stawka większa niż życie i Kolumbowie oraz późniejsze Polskie drogi. Reżyserował też szereg spektakli teatralnych dla telewizji (wątki kryminalne – m.in. Arszenik i stare koronki na podstawie sztuki Josepha Kesselringa). Od 1990 roku pracuje jako producent filmów. W roku 2008 otrzymał Orła 2008 w kategorii Osiągnięcia życia (przyznawane za całokształt).

1930 Urodził się Chinua Achebe, pisarz nigeryjski (Christmas in Biafra). Zwany jest ojcem nowoczesnej literatury afrykańskiej. Jest najczęściej tłumaczonym pisarzem Czarnego Kontynentu.

1933 Stany Zjednoczone i Związek Radziecki ustanowiły stosunki dyplomatyczne.

1936 Urodził się Joaquín Navarro-Valls, hiszpański dziennikarz, lekarz, dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej.

1945 Polska: Powołanie Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym.

1945 Została utworzona UNESCO. (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury). Na jej siedzibę wybrano Paryż.

1950 Rozpoczął się II światowy Kongres Pokoju w Warszawie. Przyjęto Manifest do Narodów świata oraz wybrano światową Radę Pokoju. Przewodniczącym został Frederic Joliot-Curie.

1950 Urodziła się Marzena Trybała, polska aktorka.

1960 Zmarł Clark Gable, amerykański gwiazdor filmowy. Znany m.in. z roli Retha Butlera w filmowej adaptacji powieści Margaret Mitchell “Przeminęło z wiatrem” (ur. 1.02.1901)

1964 Urodziła się Diana Krall, kanadyjska wokalistka jazzowa.

1965 Radziecka sonda „Wenus 3” po raz pierwszy weszła w atmosferę planety Wenus.

1974 Numer 1 amerykańskiej listy przebojów “Whatever Gets You Through The Night” – John Lennon. W sesji nagraniowej wziął udział również Elton John, który założył się z Lennonem, że jeżeli piosenka dojdzie do pierwszego miejsca wystąpi z nim “na żywo”. Uczynił to później w trakcie koncertu w Madison Square Garden w Nowym Jorku.

1979 Premiera filmu “Amator”. Reżyseria Krzysztof Kieślowski. W roli głównej Jerzy Stuhr.

1985 Numer 1 amerykańskiej listy przebojów: “We Built This City” – Starship.

1993 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę lustracyjną.

2002 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów: “Lose Yourself” – Eminem; US Top Album: “8 Mile” – Original Soundtrack.

2007 Donald Tusk został zaprzysiężony na urząd Prezesa Rady Ministrów.

Imieniny obchodzą: Gertruda, Edmund, Maria, Małgorzata

Gertruda to imię germańskiego pochodzenia oznaczające “silna w walce oszczepem”. Kobieta o tym imieniu jest zdecydowana, zna swoją wartość i swoje możliwości i nigdy nie wyznacza sobie nierealnych celów. Jest praktyczna, systematyczna. Formą skróconą jest Gerda i Truda

Przysłowia:
Mówiła Gertruda: bóg wie, czy się uda.
Gdy deszcz na Gertrudę, wnet mróz zetnie grudę.

Imię Małgorzata pochodzi od greckiego słowa “margarites”, czyli “perła”. Kobiety o tym imieniu bywają bardzo różne – od przywiązanych do tradycji konserwatystek po skrajne anarchistki. Wszystkie jednak są zmienne, często w krótkim czasie podejmują sprzeczne decyzje i żądają, by ich polecenia wykonywali wszyscy dookoła. To powoduje, że ludzie często ich unikają.

Użyte w artykule zdjęcia: Archiwum CK Zamek , CC, cc/wikipedia, Maciej Małecki

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz


  • W sprawie lustracji Sejm przyjął UCHWAŁĘ! Jeżeli pozstałe wasze wiadkości sa tak rzetelne, to szkoda czasu na czytanie…