Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 13 STYCZNIA

Biblioteka Raczynskich 1900-05  Foto: fotopolska

Słońce w znaku Koziorożca

Dzień Bojowników o wolność Litwy – obchodzony w rocznicę tragicznych wydarzeń w Wilnie w dniach 11-13.I.1991 roku.
Święto narodowe Togo; Dzień Wyzwolenia.

KALENDARIUM POZNANIA 2Urodzeni 13 stycznia są pracowici i wytrwali, liczą w głównej mierz tylko na siebie. Nie brak im walorów intelektualnych, lubią najpierw wszystko zbadać i dopiero potem przystępują do realizacji. Umysł mają przenikliwy i znają się na ludziach.

W kontaktach z otoczeniem są subtelni i delikatni. Mają dobrą pamięć, dlatego nie zapominają ani przysług ani krzywdy lub urazy. Ich kondycja psychiczna i fizyczna w dużym stopniu zależy od nastroju chwili.

Imieniny obchodzą: Hilary, Weronika, Bogumiła, Bogumił, Bogusława, Remigiusz, Leoncjusz, Falisław, Glafira, Godfryd, Gotfryd, Hilary, Judyta, Leoncjusz, Melania, Weronika.

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1561 Urodził się Jan Ostroróg, wojewoda poznański, pisarz-pamiętnikarz, przyrodnik.

Herb Nałęcz Ostrorogów Foto: ccPochodził z rodziny luterańskiej, ale przed 1587 przeszedł na katolicyzm. Był zaprzyjaźniony z Piotrem Skargą. Podczas elekcji w 1587 oddał głos na Zygmunta III Wazę. Był stronnikiem Jana Zamoyskiego. W 1588 został mianowany podczaszym koronnym, a w 1600 kasztelanem poznańskim. Przebywał głównie na Rusi Czerwonej, ale nie zapominał także o swoich dobrach wielkopolskich.

Po powrocie w 1589 r. na łono katolicyzmu odebrał protestantom kościół w Grodzisku Wielkopolskim, który otrzymali oni na fali reformacji od jego ojca. W 1593 r. założył w Grodzisku nowe miasto i nadał mu przywileje.

Prowadził wszechstronną działalność literacką, jest autorem m.in. poradnika myśliwskiego pt. “Myślistwo z ogary” z 1618 r. Wydał także pierwszy polski podręcznik pszczelarstwa Nauka koło pasiek.

1561 W poznańskiej katedrze odbył się synod pod przewodnictwem Franciszka Wysockiego, oficjała generalnego, albowiem biskup Andrzej Czarnkowski chorował w tym czasie na podagrę.

Między innymi przytomni (obecni) byli na tym synodzie Jan Węgorzewski, przemęcki, Piotr, bledzewski, opaci i duchowieństwo z całej diecezji. Naradzano się głównie nad tym, jakiemi sposobami najłacniej zapobiec szerzeniu się w diecezji odszczepieństwa”.

1598 Dnia 13 stycznia na żądanie uczciwej Heleny Grądkowy przyszedł opatrzny Wojciech Rabiega, landwójt Łukasz Rzadkowski, Matys Tustuła, Wojciech Kapustnik, Tomasz Baran- ławnicy przysięgli jurysdykcji miasta Poznania, przed którymi testament i wolę swoją oznajmując, acz na ciele chorą będąc, wszakoż na umyśle i na baczeniu zupełnie zdrowa i cała dobrowolnie zeznała, iż po długim namyśleniu, swoim dobrym rozmysłem taki porządek i rozprawę dóbr swoich czyni i postanawia: córce swojej Reginie z pierwszym mężem spłodzonej dosyć się stało we wszystkiej majętności, z której to dała grzywien 20, pas srebrny i wyprawę wszystką. Zofii, siostrze tejże to Reginy, odkazała ogród na wyprawę i za posag jej.

Widoku miasta Brauna i Hogenberga z 1618 roku Foto: cc

Widoku miasta Brauna i Hogenberga z 1618 roku Foto: cc

Magdalenie i Jadwidze, dzieciom swoim wtórnego męża na imię Piotra, odkazała ogród z domem leżącym podle tegoż ogrodu z jednej strony, a z drugiej strony Kozłoskiego, który to ogród nieboszczyk Piotr kupił za własne pieniądze i któremu dom budował. Szaty swoje własne chodzone jej płci niewieściej przynależące, pas srebrny, trzy krowy, także kapusty, co jej jest -kazała przedać, które to pieniądze zgromadziwszy, na pogrzeb grzywien sześć odłożyć, reszta co zostanie tych pieniędzy, równy podział uczynić między to troje dzieci, pościeli także równy dział.

Majętność, w której mieszka, i ogrody, aby najmowano na czynsz pewny, który to czynsz ma być na wychowanie i przyodziewek tym to trojgu dzieciom. Janowi, który ją doglądał, grzywien dwie odkazała. Egzekutory testamentu postanowiła: Marcina, zięcia swojego, Wojciecha Kapustnika i Macieja Pustaliego. Na podstawie: TMMP

Kościół_Najświętszej_Krwi_Pana_Jezusa Foto: Radomil/wikipedia/cc1747 Zmarł w Poznaniu Adam Swach, czeski franciszkanin, artysta-malarz.

W 1686 wstąpił do zakonu franciszkanów w Poznaniu. Studiował przez 3 lata malarstwo u Jerzego Eleutera we Lwowie. Profesję zakonną składał 24 marca 1687, otrzymał imię Adam.

Z uwagi na rozgłos jaki przyniosły mu prace w Poznaniu, m.in. w klasztorze na dzisiejszym Wzgórzu Przemysła zaczął być zapraszany do kościołów w Polsce, by tam malować.

Tworzył w Poznaniu, Owińskach, Lądzie, Pyzdrach, Żerkowie, Kaliszu, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim, Jarosławiu, Krasnymstawie, Szamotułach, Wełnie, Krakowie i Krośnie.

Kronikarze otwarcie przyznają, że wśród prac Swacha są rzeczy wyraźnie naiwne i słabe. Niektóre z jego prac są kontrowersyjne, np. polichromia w kościele Najświętszej Krwi Pana Jezusa przy Żydowskiej, przedstawiająca sceny z domniemanej kradzieży hostii przez Żydów.

Fresk-w-kosciele-przy-Zydowskiej

1830 Oficjalnie otwarto pierwszą szkołę średnią dla dziewcząt, tzw. Szkołę Ludwiki (Luisenschule). Szkoła powstała pod protektoratem fundacji księżnej Ludwiki Pruskiej, żony namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego, księcia Antoniego Radziwiłła. Placówka kształciła dziewczęta z wyższych sfer, a jedną z jej najbardziej znanych absolwentek była Walentyna Motty, żona Hipolita Cegielskiego. Szkoła działała do 1919 roku. Jej spadkobierczynią jest dzisiejsza “Dąbrówka” – VII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. [źródło: Archiwum Państwowe / fb]

1848 Urodził się Antoni Bederski, filolog, bibliotekarz i redaktor, dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Antoni BederskiOd 1891 pracował w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, jako drugi bibliotekarz, zawsze zastępując podczas wakatów czterech kolejnych dyrektorów. Mimo zakazów władz zaborczych prowadził intensywną pracę z polskim czytelnikiem.

Podczas I wojny światowej uratował księgozbiór przed wywiezieniem w głąb Niemiec. Pierwszym bibliotekarzem (dyrektorem) został w 1919, mimo że nieformalnie zarządzał instytucją już w 1918. To właśnie on doprowadził do zmiany nazwy stanowiska: z pierwszego bibliotekarza na dyrektora.

Po zakończeniu wojny biblioteka była w wyjątkowo złej kondycji finansowej, groziło jej nawet bankructwo. Bederski czynił wielkie wysiłki celem zdobywania subwencji na bieżącą działalność, a także namawiał wydawców do przekazywania bezpłatnych egzemplarzy do zbiorów (egzemplarz obowiązkowy utracono na rzecz Biblioteki Uniwersyteckiej).

Za jego kadencji rozwiązano fundację, a książnica przeszła pod zarząd miejski. Ze stanowiska ustąpił w 1929, na rok przed śmiercią. Czynny zawodowo prawie do ostatniego dnia życia. Nad trumną przemówienie wygłosił Cyryl Ratajski.

Biblioteka Raczynskich 1900-05

Biblioteka Raczyńskich 1900-05, foto: fotopolska

1856 Urodził się Albert Schwartzkopf, ostatni przewodniczący gminy wildeckiej, przed włączeniem wsi w struktury miasta Poznań.

Przewodniczący razem z radą zarządzali gminą. Rada gminna liczyła 12 członków, po czterech przedstawicieli każdej z trzech klas podatkowych, ustalonych w ordynacji wyborczej z 1853 roku. Spotkania rady odbywały się raz w miesiącu w sali posiedzeń urzędu gminnego. W ramach rady działały trzy komisje: finansowa, budowlana (po 5 członków) oraz rewizyjna (2 osoby), a także komisje powoływane doraźnie (np. sanitarna)
[Na podstawie: M. Mrugalska Banaszak, Wilda, Poznań 1999]

Młyn na Wildzie 1890 Foto: M. Warkoczewska, Wilda, Poznań 1999

Młyn na Wildzie, w okolicach dzisiejszego rynku, 1890, M. Mrugalska-Banaszak, Wilda, Poznań 1999

1870 Otwarty zostaje pierwszy sezon stałego teatru w Poznaniu Zemstą Aleksandra Fredry. Uroczysty prolog napisał Władysław Bełza; pojawiają się odezwy prasowe w Poznańskiem i w Galicji; rozpoczynają się prace nad powołaniem Spółki Akcyjnej Teatru Polskiego.

Henryk Opieński Foto: cc1870 Urodził się w Krakowie Henryk Opieński – polski muzykolog, kompozytor i dyrygent.

Po pierwszej wojnie zorganizował i do 1926 kierował Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu.

W 1925 przez kilka miesięcy sprawował obowiązki dyrektora Opery w Poznaniu. W tym samym roku z jego inicjatywy został założony “Przegląd Muzyczny”, który prowadził do 1926.

Ponadto w 1923 był prezesem Wielkopolskiego Związku Kół Śpiewaczych. W 1924 współorganizował 11. Wielkopolski i 2. Wszechpolski Zjazd Kół Śpiewaczych. W październiku 1925 został wybrany wiceprezesem Zjednoczenia Polskich Związków Śpiewaczych.

Ważniejsze kompozycje: opery (Maria 1924, Jakub Lutnista 1927), poematy symfoniczne (Lilla Weneda 1908, Zygmunt August i Barbara 1912), kantaty, muzyka kameralna i fortepianowa, pieśni chóralne i solowe.

1885 W Łowiczu urodził się Feliks Terlikowski – polski biolog i agrochemik, twórca  poznańskiego ośrodka gleboznawczego

Kamień pamiatkowy prof Feliksa Terlikowskiego na poznańskim Boninie Foto: wikipediaW końcu sierpnia 1919 przybył do Poznania, gdzie zorganizował powoływaną do życia Katedrę Gleboznawstwa i Rolnictwa na Uniwersytecie Poznańskim. Pracował na niej do wybuchu II wojny światowej, a potem odbudowywał ją po 1945. Był też inicjatorem utworzenia Instytutu Torfowego w Baborówku.

Był twórcą poznańskiego ośrodka gleboznawczego. Ogłosił prawie sto rozpraw, artykułów, publikacji i podręczników, przede wszystkim z dziedziny gleboznawstwa, agrochemii i nawożenia.

Wykonał szereg map gleboznawczych Wielkopolski i Pomorza. Współpracował przy tworzeniu map gleb Polski w skali 1:1.000.000. Zmarł  23 lipca 1951 w Poznaniu. [wikipedia]

1891 Ingres arcybiskupa Floriana Stablewskiego do poznańskiej katedry.

Przewodnik Katolicki nr 1

Biskup założył pismo Przewodnik Katolicki oraz Drukarnię i Księgarnię św. Wojciecha w Poznaniu.

Poszukiwał kompromisu w kwestii polskich spraw narodowościowych, w okresie strajków szkolnych (1901-1904, 1906) łagodził napięcia petycjami do cesarza niemieckiego.

Jednocześnie ugodowość wobec zaborcy naraziła go na krytykę części społeczeństwa (m.in. skupionego wokół pism “Orędownik” i “Postęp”). Był przeciwny polonizacji Górnoślązaków. Został pochowany w katedrze poznańskiej.

1904 Urodził się w Pakości Stanisław Szenic, polski prawnik, pisarz, varsavianista, niezwykle silnie związany z Poznaniem.

Stanisław Szenic Foto: wikipedia/ccUkończył Gimnazjum w Inowrocławiu oraz Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego, pracował jako sędzia (m.in. przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Sprawiedliwości).

Od października 1944 wraz z Bolesławem Rumińskim i Alfredem Wiślickim przygotowywał grupy operacyjne i jako pełnomocnik Komitetu Ekonomicznego przy Radzie Ministrów kierował przejęciem zakładów przemysłowych w województwie poznańskim (1945). Został w Poznaniu prezesem Polskiego Związku Zachodniego.

W latach 1945-1948 członek Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie (w stopniu podpułkownika). Później był m.in. kierownikiem Działu Niemcoznawczego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i kierownikiem Redakcji Literatury Niemieckiej w Państwowym Instytucie Wydawniczym (1955-1962).

Szenic Pitival wielkopolskki

Szerokiemu gronu czytelników znany jest jednak przede wszystkim jako autor popularnych szkiców historycznych.

Bohaterami wielu jego publikacji były kobiety, pomijane z reguły w narracjach o przeszłości.

Często pojawiały się one na kartach pitavali, jak niesłusznie posądzana Izabella Kwilecka czy czternaście czarownic z wielkopolskiego Doruchowa, które spalone zostały na stosie. Jego szkice historyczne opowiadały także o kobietach, które odniosły sukcesy: Ochmistrzyni i faworyty królewskie. Portrety trzech dam warszawskich (1961).

Wreszcie wspomnieć wypada o książce Za zachodnia miedza. Polacy w zżyciu Niemiec XVIII i XIX w. (1973), w której Szenic przedstawia cała plejade poznaniaków i poznanianek, którzy odnieśli sukcesy w państwie pruskim lub postrzegani są jako luminarze kultury niemieckiej.

[Źródło: Poznański Przewodnik Literacki, notka przygotowana przez Pawła Cieliczko, na www.poznanski.przewodnikliteracki.pl]

Trybuna honorowa na ul. Marszałka Focha (dziś Głogowska) - defilada z okazji wkroczenia do Poznania II Armii Wojska Polskiego i armii sowieckiej 7.03.1945

Trybuna honorowa przy ul. Marszałka Focha (obecnie ul. Głogowska) w czasie defilady z okazji wkroczenia do Poznania oddziałów II Armii Wojska Polskiego (7 marca 1945). Opis:  trzeci od prawej gen. Aleksander Waszkiewicz, dalej stoją: Ryszard Kalinowski (późniejszy I sekretarz KW PPR), Stanisław Szenic, prezydent Poznania Feliks Maciejewski, wicewojewoda Feliks Widy-Wirski, gen. Michał Żymierski (ps. Rola), gen. karol Świerczewski, gen. Józef Sankowski, fot. Zbigniew Zielonacki / Cyryl

1910 W pierwszych dniach stycznia 1910 roku Feliks Nowowiejski skomponował muzykę do Roty Marii Konopnickiej.

Feliks Nowowiejski Foto: http://www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu

Rękopis opatrzył kompozytor datą: 13 stycznia 1910 i umieścił go w numeracji swoich utworów jako opus 38 numer 2. Już kilka dni później, 23 stycznia, na specjalnej wieczornicy poświęconej rocznicy wybuchu powstania styczniowego – pieśń tę zaśpiewał krakowski chór “Sokół” pod dyrekcją prof. Stanisława Bursy.

Ale do publicznego prawykonania Roty, doszło dopiero рół roku później, podczas obchodów 500 rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. (Kompozytor pisał swój utwór z myślą о tych obchodach, bowiem jeszcze w styczniu 1910 “Nowiny Krakowskie” donosiły, że Feliks Nowowiejski ukończył pracę nad Hymnen Grunwaldzkim, а pierwsze wydanie tej pieśni w tymże 1910 roku nosiło tytuł: Ojczyźnie! HASŁO – uroczysta pieśń na obchód grunwaldzki.)

1925 Zmarł Ludwik Lewandowski, poznański przedsiębiorca, współzałożyciel pierwszego polskiego Związku Drogistów, który powstał w 1897 roku.

Drogerie prowadził w kilku miastach, m.in. we Wrześni, gdzie u swojego brata uczył się zawodu, w Gniewie, Ostrowie Wielkopolskim i Wrocławiu. W 1919 roku rodzina przeprowadziła się do Poznania.

Ludwik, wraz ze starszym bratem Janem Nepomucenem Lewandowskim byli jednymi z kilku założycieli pierwszego polskiego Związku Drogistów, który powstał w 1897 roku.

Zmarł 13 stycznia 1925 roku na skutek zakażenia po wizycie u fryzjera. Synem Ludwika był malarz Lucjan Lewandowski, zaś zięciem kompozytor Stefan Bolesław Poradowski.

Bibliografia: Jednodniówka “Wiadomości Drogistowskich” z okazji 50-lecia organizacyjnego ruchu drogistowskiego w Polsce, Poznań-Warszawa 1948

1939 Inauguracyjne posiedzenie ostatniej w II Rzeczypospolitej Rady Miejskiej w Poznaniu.

1961 Otwarcie pierwszego w Poznaniu dzielnicowego ośrodka kultury.

1972 W Poznaniu zmarł Edward Fiszer, poeta, autor tekstów piosenek m.in. Pod papugami, Gdzie strumyk płynie z wolna czy Przyjedź mamo na przysięgę.

W 1936 rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Rok później został studentem Wydziału Filologii Polskiej. W tym czasie współpracował z poznańskimi gazetami, publikując w nich wiersze satyryczne. Studia przerwał wybuch II wojny światowej. W kampanii wrześniowej wziął udział jako oficer 70. pułku piechoty.

W latach 1940-1945 przebywał w obozach jenieckich, m.in. w Dobiegniewie, gdzie powstała grupa literacka Zaułek Poetów. Fiszer był jednym z jej członków.

Po wojnie był kierownikiem literackim Centralnego Domu Żołnierza w Warszawie. Pisał teksty piosenek i scenariusze programów estradowych dla wojskowych teatrów i zespołów estradowych. W latach 1946-52 kierował Redakcją Artystyczną Rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku, a od 1952 był związany z radiem warszawskim. Współorganizował program III Polskiego Radia, był jego pierwszym redaktorem naczelnym.

Należał do inicjatorów radiowej giełdy piosenki i festiwalu w Opolu. Jest autorem tekstów wielu piosenek. Usłyszeć je można w wykonaniu m.in. takich artystów, jak np.: ABC, Regina Bielska, Bogdan Czyżewski, Maria Dąbrowska (piosenkarka), Barbara Dunin, Mieczysław Fogg, Krystyna Konarska, Wojciech Korda, Zbigniew Kurtycz, Kwartet Warszawski, Józef Ledecki, Dana Lerska, Jan Lewnadowski, Helena Majdaniec, Tadeusz Miller, Czesław Niemen, Jerzy Połomski, Łucja Prus, Joanna Rawik, Hanna Rek, Danuta Rinn, Rena Rolska, Irena Santor, Andrzej Tomecki, Trubadurzy, Teresa Tutinas, Liliana Urbańska, Violetta Villas, Tadeusz Woźniakowski, Wiktor Zatwarski.

Urodził się 10 października 1916 w Słupcy. Na Jeżycach znajduje się skwer jego imienia.  [źródła: wikipedia, https://www.muzeumslupca.pl/aktualnosci-8-31-pelny-93.html, https://klubmil.pl/wydawnictwo-akwedukt/2326-fiszer-edward-miejsce-urodzenia, fot. Muzeum w Słupcy]

1991 W Poznaniu obradował Kongres Założycielski Partii Chrześcijańskich Demokratów. Było to prawicowe kanapowe ugrupowanie, którego sekretarzem generalnym został Paweł Łączkowski (wicepremier w rządzie Hanny Suchockiej). Partia istniała do 1999 roku.

Pawel Łaczkowski Foto: cc

Największy wpływ na rządzenie krajem osiągnęli Wielkopolanie, gdy premierem – jako pierwsza kobieta w dziejach Polski – została urodzona w Pleszewie poznanianka Hanna Suchocka (Unia Demokratyczna), prawnik, nauczyciel akademicki na UAM w Poznaniu.

Wicepremierem i przewodniczącym Komitetu Społecznego Rady Ministrów został w jej gabinecie Paweł Łączkowski (PChD), socjolog, pracownik naukowy UAM i PAN w Poznaniu, a na dodatek funkcję ministra zdrowia i opieki społecznej pełnił jeszcze jeden Wielkopolanin – Andrzej Wojtyła (SL-Ch), lekarz urodzony w Kaliszu.

Od prawej: Janusz Ziółkowski, Hanna Suchocka, Leonard Szymański, Paweł Łączkowski. “Pochód” ulicami Poznania był jednym z elementów niezależnych obchodów święta 1 maja zaaranżowanych przez poznańską opozycję. Rozpoczął się on tuż po mszy św. w kościele oo. Jezuitów na ul. Szewskiej, skąd przez Stary Rynek oraz ul. 27 Grudnia dotarł do punktu docelowego, jakim był pl. Mickiewicza z pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956. fot. Jan Kołodziejski / Cyryl, 1.05.1989

2009 Spółka Info TV FM polski dostawca telewizji w komórce uruchomił w Poznaniu próbną transmisje mobilnej telewizji. Nadajnik telewizji mobilnej mieści się na budynku Akademii Ekonomicznej.

2009 Rada Miasta Poznania uchwaliła zmianę nazwy Wiaduktu Górczyńskiego na Wiadukt Kosynierów Górczyńskich

ZDARZYŁO SIĘ 13 STYCZNIA

1866 Urodził się Reinhold Burger, niemiecki szklarz, wynalazca termosu.

1870 W wielkopolskim Trzemesznie urodził się Jędrzej Moraczewski – polityk, działacz PPS, premier RP.

Rzad Moraczewskiego 1918 Foto: cc/wikipedia

Rząd Moraczewskiego zaprzysiężony 18 listopada 1918. Od lewej siedzą: Stanisław Thugutt, Jędrzej Moraczewski, Józef Piłsudski, Leon Supiński i Leon Wasilewski, fot cc/wikipedia

1898 W dzienniku “L`Aurore” ukazał się najsłynniejszy artykuł w historii prasy – “J`accuse…” (“Oskarżam”) – list otwarty Emila Zoli do prezydenta Republiki Francuskiej Feliksa Faure`a, napisany w obronie francuskiego Żyda, kpt. Dreyfusa, oskarżonego o szpiegostwo.

1903 W Działoszynie k. Wielunia urodziła się Irena Jurgielewiczowa, pisarka. Autorka licznych książek dla dzieci i młodzieży, m.in. książki „Ten obcy”.

1910 Pierwszy raz przeprowadzono radiową transmisję opery. W nowojorskiej Metropolitan Opera śpiewał wówczas m.in. słynny artysta Enrico Caruso.

1919 Pod naciskiem mocarstw zachodnich polskie oddziały wojskowe zostały wycofane ze Spisza i Orawy. Czechosłowacja zgodziła się przepuścić przez swoje terytorium tranzyt broni dla Polski.

1928 Brytyjskie Ministerstwo Wojny zrezygnowało z włóczni jako broni bojowej.

1930 Przewodnictwo sesji Rady Ligi Narodów objął po raz pierwszy reprezentant Polski, minister spraw zagranicznych August Zaleski.

Minister Zalewski w Genewie Foto: http://www.ch1919-2009.pl

Wizyta ministra Augusta Zaleskiego, z prawej minister spraw zagranicznych Szwajcarii Motta (rok 1932) fot: http://www.ch1919-2009.pl

1932 Ogłoszono wyrok w procesie brzeskim przeciwko członkom opozycji parlamentarnej – “Centrolewowi”. Wincenty Witos skazany został na 1,5 roku więzienia.

1935 W plebiscycie w Zagłębiu Saary 90,8 % ludności opowiedziało się za przyłączeniem tego obszaru do Niemiec.

1938 Urodził się w Egipcie Richard Anthony, piosenkarz francuski. Naprawdę nazywał się Ricardo Btesch. Był jednym z pierwszych Francuzów, nagrywających utwory rock’n’rollowe. Największe przeboje: “Cin Cin” i “If I Loved You” (1964).

1941 Zmarł James Joyce, irlandzki poeta i powieściopisarz. Jego najbardziej znanym dziełem była nowatorska powieść “Ulisses”, w której posłużył się formą narracji nazwaną “strumieniem świadomości”. (ur. 2.02.1882).

1942 Po raz pierwszy w momencie zagrożenia katapultował się pilot samolotu (Niemcy).

1959 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów „Smoke Gets In Your Eyes” – The Platters.

1977 Urodził się Orlando Bloom, amerykański aktor.

1973 Eric Clapton powrócił na scenę po kuracji odwykowej koncertem w londyńskim Rainbow Theatre.

1978 W Paryżu odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci Polaków, uczestników walk w obronie Francji i o jej wyzwolenie w latach II wojny światowej.

1978 W studiach Surrey Sound rozpoczęły się nagrania na pierwszy album The Police. Producentem był Nigel Gray. W tym samym roku ukazał się debiutancki krążek “Outlandos D’Amour”, z którego pochodzą przeboje “Roxanne” oraz “So Lonely”.

1980 Urodził się Wolfgang Loitzl, austriacki skoczek narciarski.

1984 W Bostonie po koncercie skradziono sprzęt grupie Metallica.

1993 W Paryżu przedstawiciele 100 państw podpisali konwencję o zakazie produkcji i stosowania broni chemicznej.

1999 W Stanach Zjednoczonych zakończono procedurę impeachmentu. Chodziło o odsunięcie od władzy prezydenta Billa Clintona, w związku z jego romansem ze stażystką Moniką Lewinsky.

1999 Michael Jordan, koszykarz, zakończył, po raz drugi, karierę sportową zawodowej ligi koszykówki amerykańskiej NBA. Zdobył sześciokrotnie mistrzostwo NBA, w latach 1991-93 i 96-98.

2001 Zmarł William Hewlett – amerykański przemysłowiec, jeden z pionierów Krzemowej Doliny. Współzałożyciel z Davidem Pacardem słynnej firmy elektronicznej “Hewlett-Pacard”

2001 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów “Independent Woman, Part 1” – Destiny’s Child; US Top Album “1” – The Beatles.

2001 Adam Małysz zwyciężył w konkursie Pucharu Świata w Harrahovie, bijąc skokiem na odległość 206,5 m rekord skoczni.

Imieniny obchodzą: Hilary, Weronika, Bogumiła, Bogumił, Bogusława, Remigiusz, Leoncjusz, Falisław, Glafira, Godfryd, Gotfryd, Hilary, Judyta, Leoncjusz, Melania, Weronika.

Hilary, po łacinie „hilarus” znaczy radosny, wesoły, pogodny. Hilary to imię greckie, w Polsce używane od średniowiecza.
Mężczyzna o tym imieniu ma konserwatywne przekonania. Jest kulturalny, inteligentny a zarazem apodyktyczny uparty i konsekwentny. Swoje zamierzenia realizuje w sposób pedantycznie skrupulatny. Bywa dobrym mówcą.

Weronika to późnogrecka forma imienia Berenika, od greckich słów: phero – niosę i nike – zwycięstwo; rozumiane także jako święty wizerunek (o świętej chuście Weroniki, którą otarła twarz Chrystusa)
Weronika jest kobietą godną najwyższego zaufania. Chętnie podejmuje działania altruistyczne. Ma konserwatywne przekonania i zamiłowanie do sztuki. Posiada talent pisarski.

Imię Bogumiła ma słowiański rodowód. Kobieta o tym imieniu jest szczęśliwa gdy ma sporo odpowiedzialnej pracy. Kierowaniem tą pracą nie lubi dzielić się z mężczyzną. Jest tolerancyjna, lojalna wobec przyjaciół, życzliwa. Zarazem bywa skryta i wymagająca wobec współpracowników.

Użyte w artykule zdjęcia: http://www.ch1919-2009.pl, http://www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu, wikipedia/cc, cc/wikipedia, Radomil/wikipedia/cc, wikipedia, fotopolska

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz