Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 1 MARCA

Stara Rzeźnia 1910 - plan  Foto: F. Motitz / Cyryl / Archiwum Państwowe

Słońce w znaku Ryb

Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej
Dzień Puszystych – ogłoszony przez pismo “Super Linia” w 1999 roku.
Międzynarodowy Dzień Walki przeciwko Zbrojeniom Atomowym – obchodzony w rocznicę wybuchu amerykańskiej bomby atomowej na atolu Bikini w 1954 roku.
Święto narodowe Bośni i Hercegowiny, Dzień Niepodległości, obchodzony w rocznicę opublikowania wyników referendum (1991), w którym muzułmanie i Chorwaci opowiedzieli się za niepodległością republiki.
Baleary – Święto Balearów
Korea Południowa – Dzień Marszu ku Niepodległości
Wyspy Marshalla – Dzień Ofiar Bomby Atomowej

KALENDARIUM POZNANIA 2Urodzeni 1 marca są niezwykle sympatyczni. Mają szerokie zainteresowania oraz różnorodne uzdolnienia artystyczne. Wytrwała praca w konkretnej dziedzinie może doprowadzić do ich znacznych sukcesów. Ponieważ cechuje ich intuicja mogliby odegrać istotną rolę w poszukiwaniach twórczych. Mają wrażliwą naturę.

Na co dzień prezentują duże poczucie humoru. Mimo to często ogarnia ich niepokój wewnętrzny. Mimo intuicji potrafią wpędzić się w problemy i kłopoty. Opanowanie też nie jest ich specjalnością, za to w uczuciach pozostają wierni.

Cytaty na dziś:

– Żyjemy w czasach spiesznego próżniactwa. Wielu ludzi nie robi nic, ale robi to w pośpiechu. Curtis Baker
– Dobrze, że fortuna jest ślepa, bo ileż razy by musiała ze wstydu się rumienić, widząc swoich ulubieńców. Alojzy . Żółkowski
– Wolność myśli jest przede wszystkim wolnością błądzenia. Konstantinos Tsatsos

Prawo Murphego: Nie ma rzeczy niemożliwych dla kogoś, kto nie musi ich zrobić sam.
Ciekawostka: 0,5 milisekundy potrzebuje meduza na reakcje w chwili zagrożenia; człowiek 0,3 sekundy.

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1768 By uniknąć zbędnych kosztów, których się spodziewał, ponieważ pewni ludzie spoza wspólnoty zakonnej zapowiadali, że przybędą do klasztoru [Karmelitów przy kościele Bożego Ciała na Piaskach] z powinszowaniami dla Przewielebnego o. [Albina] prowincjała, w dniu jego patrona, ojciec razem ze swoim Wielebnym o. asystentem przyszedł do rezydencji [przy kościółku przy ulicy Żydowskiej] Po spożyciu obiadu gościł tu jeszcze jakiś czas, o godzinie czwartej udał się do konwentu.

Na podstawie: Kroniczka rezydencji Karmelitów Trzewiczkowych w Poznaniu przy kościele Najświętszej Krwi Pana Jezusa na ul. Żydowskiej. Opracowane przez Jacka Wiesiołowskiego, Wydawnictwo Miejskie, 2005

margin: 5px; float: left;1547 Na poznańskim Chwaliszewie urodził się Tomasz Treter, jezuita, poeta, filolog, tłumacz w służbie Stefana Batorego i Anny Jagiellonki.

Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Był synem poznańskiego introligatora Jakuba i Agnieszki z Różanowskich. W Rzymie przebywał 22 lata. Był sekretarzem biskupów warmińskich: Stanisława Hozjusza i Andrzeja Batorego.

Był kanonikiem przy Lateranie oraz pierwszym przełożonym Hospicjum Polskiego w Rzymie założonym przez Stanisława Hozjusza. W latach 1579-1593 – był kanonikiem przy bazylice Santa Maria in Trastevere w Rzymie.

Fot: Theatrum virtutum – zbiór 105 rysunków wykonanych przez Tomasza Tretera

1768 Zmarł Teodor Kazimierz Czartoryski, polski duchowny katolicki, biskup poznański.

W diecezji poznańskiej Czartoryski zajął się pracą duszpasterską i gospodarczą. W 1744 r. odnaleziono, jak przypuszczano, w katedrze poznańskiej grób Bolesława Chrobrego. Z tej okazji biskup zorganizował uroczystości żałobne.

Teodor Kazimierz CzartoryskiPo objęciu biskupstwa podjął działania gospodarcze rozpoczął od udziału w komisji dobrego porządku, która starała się poprawić stan warszawskich ulic. Dbał również o swoją główną stolicę. Czynił starania o oddłużenie Poznania i to poniekąd swoim kosztem, gdyż przeprowadził akcję weryfikacji zapisów na rzecz kościoła ciążących na nieruchomościach miasta i mieszczan.

Jego staranie docenili Wielkopolanie a kasztelan, później wojewoda poznański Stefan Garczyński, wygłosił na sejmie w 1748 r. mowę pochwalną na jego rzecz, dziękując biskupowi, “że na wyższe nie pomyka się krzesła ani o tem nie myśli”, lecz dba o dobro diecezji.

Reprezentacyjną rezydencją biskupów poznańskich był pałac w Ciążeniu koło Słupcy. Czartoryski utrzymywał tam dwór. Wolał jednak bardziej kameralny pałac w Dolsku. Nie miał też, powszechnego wówczas wśród magnatów, zwyczaju podróżowania z wielką świtą. Częste z konieczności wyprawy między dwoma głównymi miastami diecezji, Poznaniem i Warszawą, odbywał pojedynczą karetą, a nieraz nawet królewską pocztą. Miał zamiłowania muzyczne. Lubił grać na klawesynie i altówce.

Rok 1756 biskup przeznaczył na wizytację swojej rozległej diecezji. Dopomógł wówczas w odbudowie spalonego miasteczka Krobia.

W latach pięćdziesiątych dokonał również poważnego remontu katedry poznańskiej, zlecając wymienienie znacznych partii murów, sklepień oraz dachów. Przeprowadził też gruntowny remont pałacu biskupiego na Ostrowiu Tumskim.

1801 W Poznaniu urodził się Franciszek Bażyński, ksiądz, działacz społeczny i oświatowy.

Franciszek BażyńskiPo ukończeniu seminarium duchownego w Poznaniu studiował teologię we Wrocławiu, otrzymując w 1824 roku święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w poznańskiej parafii św. Wojciecha, a w 1826 roku został proboszczem parafii w Ceradzu Kościelnym. Po 1831 roku nawiązał kontakty z emisariuszem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, za co w 1836 roku został uwięziony w Berlinie, a potem wyrokiem sądu skazany na 15 lat twierdzy w Magdeburgu.

Po czterech latach uwolniony na mocy amnestii, a w 1841 roku został proboszczem w Niepruszewie, w 1845 roku w Lwówku, a od 1849 roku kierował parafią św. Wojciecha w Poznaniu.

Prowadził ożywioną działalność społeczną, oświatową i polityczną. Był m. in. założycielem Towarzystwa Wstrzemięźliwości w Lwówku, członkiem wielu organizacji (m. in. Towarzystwa Pomocy naukowej, Ligi Polskiej) oraz posłem na sejm w 1848 roku i w latach1850-52.

W 1863 roku założył w Poznaniu Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek, lecz w 1873 roku władze pruskie nakazały likwidację tej oficyny. Własnym sumptem zaopatrywał biblioteki ludowe, a w 1873 roku wraz z Franciszkiem Chłapowskim założył w Bytomiu bibliotekę „Czytelnia Bytomska”.

Zmarł w 1876 roku w Poznaniu, a trumna z jego prochami spoczęła w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła św. Wojciecha w Poznaniu.

Świety Wojciech - widok od wschodu - 1840- 1850

Święty Wojciech – widok od wschodu – 1840- 1850 Foto: O. von Gersheim – Magdalena Warkoczewska, Widoki Starego Poznania, Wydawnictwo Poznańskie 1960, za www.wieczorkiewicz.org

1877 W Poznaniu ukazał się pierwszy numer dziennika „Goniec Wielkopolski” – Najtańsze pismo dla wszystkich stanów – tak reklamowało się na winiecie.  Formalnie był dziennikiem niezależnym, jednak preferującym ziemiaństwo i kler. Redaktorem był Ludwik Rzepecki. Ukazywał się do 1932 r.

Goniec Wielkopolski nr 1- 1.03.1877 r.

1900 Otwarcie rzeźni miejskiej w Poznaniu.

Do końca XIX wieku nie było w Poznaniu miejsca, gdzie w higienicznych warunkach dokonywano uboju zwierząt. W połowie lat 90-tych tamtego stulecia zdecydowano o budowie miejskiej rzeźni.

Powstała ona, wraz z przylegającym do niej targowiskiem, w latach 1897-1900, według planów radcy budowlanego magistratu (niejakiego Fritza Moritza), i zajmowała powierzchnię 52 tysięcy m2.

Ten niemalże pałacowy zespół budynków przy ul. Garbary stanowi doskonały przykład budownictwa przemysłowego tamtego okresu, w którym twórcy nigdy nie ograniczali się do surowej funkcjonalności, pamiętając zawsze o artystycznych akcentach.

Stara Rzeźnia w Poznaniu Foto: fotopolska

Eklektyczna budowla, z przewagą elementów neogotyckich, powstała za zawrotną sumę 2,87 milionów marek i została uroczyście otwarta 1 marca 1900 r. To otwarcie poprzedziło zarządzenie władz miasta o przymusowym uboju w nowo powstałej rzeźni, wszystkich zwierząt przewidzianych do spożycia.

Przed budową rzeźnickiego zakładu zniwelowano podmokłe tereny zwane “dominikańskimi łąkami”, nawieziono tony ziemi (podnosząc teren od 3 do 8 metrów). W nowoczesnym naówczas zakładzie, obok pomieszczeń do uboju zwierząt, wybudowano własną elektrownię, spalarnię śmieci, a nawet wytwórnię lodu.

Jak wynika z zachowanych danych statystycznych, każdego roku ubojnia poznańska była miejscem ostatnich dni dla stu tysięcy sztuk bydła i trzody chlewnej, co stawiało poznański zakład w gronie największych rzeźni w całej Europie Środkowej.

Z czasem postanowiono zakład rozbudować, wszak budowano go dla potrzeb 120-tysięcznego miasta, a Poznań wciąż się rozrastał. Z planów niewiele wyszło i to z różnych powodów.

Po wojennej zawierusze, w 1945 r. rzeźnia na Garbarach została zmodernizowana i do końca lat osiemdziesiątych stanowiła jeden z zakładów Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Poznaniu. Później, po połączeniu się z zakładem w Środzie Wlkp i ubojnią przy ul. Wilkońskich, powstała spółka akcyjna “Pozmeat”. W połowie 1998 r. rozpoczęto budowę nowoczesnego zakładu mięsnego w Robakowie pod Kórnikiem, a po jego uruchomieniu obiekt na Garbarach został zamknięty.

Cały tekst:  http://www.dobrypasterz.pl/archiwumwyd.php?w=27&d=art&art=190

Wspomnienia czytelników. Pola Kaszkarot – Rzeźnia – miejsce pracy mojego ojca od 1947 do 1964 roku. Praktycznie do śmierci. Wielokrotnie bywałam na terenie Rzeźni. Dokładnie pamiętam jak od strony bramy głównej przechodziło się tzw portalem, gdzie można było zobaczyć wiszące na hakach połówki krów. Idąc z ojcem nie bałam się tego widoku. A potem szereg budynków. Od strony Grochowych Łąk była stołówka. To był piękny teren.

1910 Przy ulicy Wiktorii (obecnie Gwarna) Kazimierz Greger założył w Poznaniu swój pierwszy sklep i atelier. ”Foto-Greger – największy przedwojenny polski sklep fotograficzny” – to marka, którą stworzył poznański kupiec, patriota i popularyzator fotografii.

Wcześniejsze kontakty z niemieckimi fabrykami oraz ciężka praca i marketingowy geniusz Gregera pozwoliły na szybką rozbudowę firmy – już dwa lata później sklep zajął cały fronton kamienicy przy ulicy Berlińskiej 18/20 (obecnie 27 grudnia).

Wybuch I Wojny Światowej zwiększył (i tak znaczne już) obroty sklepu. Żołnierze jadący na front chętnie utrwalali swe postacie w mundurach. W roku 1918 wielka historia zaczęła się dosłownie przetaczać przed oknami firmy Greger. Powstanie Wielkopolskie w osobie Kazimierza Gregera zyskało jednego z najważniejszych dokumentalistów. K

W latach dwudziestych firma zaczęła stopniowo obejmować swym zasięgiem całą Polskę. Działo się tak dzięki upowszechnieniu sprzedaży wysyłkowej i umiejętnym działaniom marketingowym właściciela. Prawdziwy rozkwit firmy Foto-Greger zaczyna się na początku lat trzydziestych ubiegłego wieku. Wtedy to pojawiło się chyba najważniejsze wydawnictwo firmy – słynny „Foto-Katalog Gregera”.

W 1931 roku zadebiutowały „Wiadomości Fotograficzne” – jedno z pierwszych i bodaj najlepszych czasopism fotograficznych w Polsce – finansowane całkowicie przez firmę Foto-Greger.

Na początku lat trzydziestych firma Foto-Greger wypracowała standardy obsługi swych klientów, które później stały się źródłem jej sukcesu. Cała działalność firmy oparta była na jednym prostym założeniu – doskonałej komunikacji z klientami, uważnemu wsłuchiwaniu się w ich potrzeby i jak najstaranniejszym ich spełnianiu.

Pomagała w tym doskonała organizacja. W najlepszym okresie zatrudniano ponad 50 pracowników organizacyjnie podzielonych na trzy wydziały (zakupów, sprzedaży i administracji ogólnej) oraz siedem działówSkład (podzielony na komórki – fotoaparatów, materiałów fotograficznych, przyborów fotograficznych, projekcyjny i kinowy), Warsztat Reparacyjny, Ciemnia, Magazyn, Fakturowanie, Reklama, Oddział Wysyłkowy. Ten ostatni dział był źródłem sukcesów firmy w latach trzydziestych. Pomagała w tym skrupulatnie prowadzona kartoteka klientów, bezpłatna i znakomicie tworzona reklama, sprawna ekspedycja i pakowalnia.

Każdy fotoamator mógł też wysłać swe zdjęcia do bezpłatnej oceny – korzystając z fachowej wiedzy pracowników. Zdjęcia należało opisać na odwrocie wedle wzoru umieszczonego w katalogu (podstawowe dane – aparat, obiektyw, negatyw, ekspozycja, warunki itd.) i już po kilku dniach uzyskiwało się zwrotną pocztą krytyczną analizę swej pracy wraz z uwagami na przyszłość, a często i z odesłaniem do materiałów publikowanych w „Wiadomościach Fotograficznych” lub innych fachowych publikacjach.

Warto zauważyć, że ta „krytyka” – choć może lepiej byłoby rzec „doradztwo”, było z gruntu życzliwe. Zawsze zachęcało do kolejnych kroków. Najważniejszym zadaniem owego doradztwa było „nie zniechęcać”.

Na szczególną uwagę zasługiwały obyczaje handlowe firmy – wszystkie zakupy powyżej 50 złotych wysyłano do klientów na własny koszt. Wszelkie materiały reklamowe – w tym także katalog firmowy, oferowano bezpłatnie. Firma gwarantowała też niezmienność cen publikowanych w katalogu.

Specjalną opieką otaczano również turystów. Każdy fotoamator wybierający się w drogę mógł zawrzeć z Foto-Gregerem tzw. „umowę wakacyjną”. Klient zainteresowany usługą przygotowywał listę miejsc, w których będzie przebywał podczas wakacji i po przekazaniu jej do firmy, mógł liczyć na otrzymywanie przesyłek z negatywami lub wykonanymi w laboratorium pracami.

Źródła: Piotr Gawron, tekst na stronie optyczne.pl, wikipedia [http://www.optyczne.pl/510.1-artyku%C5%82-Foto-Greger_-_historia_zapomnianej_pot%C4%99gi_Rozdzia%C5%82_1.html]

1916 Urodziła się Krystyna Feldman, aktorka Teatru Nowego w Poznaniu, mistrzyni drugiego planu grająca postacie charakterystyczne.

Masową popularność zyskała w wieku 83 lat, kiedy zagrała babcię Rozalię w popularnym serialu Świat według Kiepskich. W 2004 roku, w wieku osiemdziesięciu ośmiu lat, wystąpiła po raz pierwszy w roli pierwszoplanowej. W Moim Nikiforze Krzysztofa Krauze wcieliła się w postać malarza Nikifora Krynickiego. Jej kreacja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, krytyków oraz jurorów polskich i zagranicznych festiwali filmowych.

Daniela Popławska i Krystyna Feldman w spektaklu Królowa piękności z Leenane - 1991 r.

Daniela Popławska i Krystyna Feldman w spektaklu Królowa piękności z Leenane – 1991 r. Foto: Boguslaw Biegowski / Cyryl

1919 Do Poznania przybyła misja koalicyjna, zajmująca się wprowadzeniem w życie postanowień rozejmu w Trewirze, kończącego Powstanie Wielkopolskie.

Zobowiązano Niemców do zaprzestania kroków zaczepnych przeciw Polakom; wytyczono także linię demarkacyjną. W ten sposób rozejm zakończył powstanie wielkopolskie.

W związku z uchybieniami formalnymi w tekście traktatu (brakiem precyzyjnego określenia momentu wejścia w życie), wkrótce po jego podpisaniu Niemcy dokonali licznych prowokacji, próbując przesuwać front w korzystny dla siebie sposób. Incydenty zbrojne powtarzały się również później, a przez kilka miesięcy do momentu podpisania właściwego traktatu pokojowego bilans ofiar śmiertelnych tych prowokacji po stronie polskiej urósł do liczby 121 poległych.

Tadeusz Maliński Foto: fot. Maciej Męczyński - Życie Uniwersyteckie 20141946 W Śremie urodził się Tadeusz Maliński, światowej sławy polski chemik, specjalizujący się w bionanotechnologii w medycznych naukach podstawowych i klinicznych.

Jest uznawany za jednego z twórców tej nowej gałęzi medycyny, jest autorem około 400 prac naukowych, książek i patentów, cytowanych około 10 tysięcy razy w literaturze światowej.

Wykładał w 80 uniwersytetach w 37 krajach świata, w tym w uniwersytetach: Harvard, John Hopkins, Stanford, Vanderbilt, Duke i Columbia. Był pierwszym, który zastosował nanosensory i nanosystemy do pomiaru tlenku azotu – małej cząsteczki, która reguluje pracę serca, systemu krwionośnego i mózgu. Odkrył podstawowe molekularne mechanizmy takich chorób współczesnej cywilizacji, jak nadciśnienie, udar mózgu, zawał serca, epilepsja, choroba Parkinsona i Alzheimera.

3 czerwca 2014 w Auli Lubrańskiego  otrzymał dyplomu doktora honoris causa przyznany przez Uniwersytet Adama Mickiewicza, wcześniej wyróżniony został także przez Politechnikę Poznańską i Uniwersytet Medyczny. [Fot. Maciej Męczyński – Życie Uniwersyteckie  2014]

1945 Przywrócono większość przedwojennych nazw ulic Poznania.

1946 Uruchomienie pierwszej linii trolejbusowej po wojnie w Poznaniu na trasie Ogród Botaniczny – Wola.

1946 W Śremie urodził się Tadeusz Maliński, polski chemik, specjalizujący się w bionanotechnologii w medycznych naukach podstawowych i klinicznych.
Od 1979 mieszka w Stanach Zjednoczonych. Pracował na University of Houston, Oakland University, a od 2000 na Ohio University w Athens, gdzie objął imienne stanowisko Marvin & Ann Dilley White Professor of Biomedical Sciences.
Znaczącym odkryciem okazało się zbudowanie przez profesora Malińskiego pierwszej na  świecie nanoelektrody mierzącej w czasie rzeczywistym ilość cząsteczek tlenku azotu w pojedynczych komórkach. Ujawnienie tego eksperymentu w 1992 roku okazało się światowym przełomem w badaniach tlenku azotu, cząsteczki zwanej „kluczem do wielu drzwi”, niezmiernie ważnej w każdej dziedzinie medycyny.

1952 Otwarto Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu.

1953 Nowy Dom Studencki  przy ul. Stalingradzkiej (dziś al. Niepodległości) przemianowany został na Dom Akademicki im. Hanki Sawickiej.  [Źródło: Kronika Miasta Poznania, 1951-56, R.24]

Dom Studencki Hanka 1956

Dom Studencki Hanka 1956 Foto: Stanisław Laskowski, Wydawnictwo PTTK Wrocław

1960 W Gdańsku urodził się Grzegorz Ganowicz, przedsiębiorca i samorządowiec, od 2005 przewodniczący Rady Miasta Poznania. Syn senatora Ryszarda Ganowicza.

Grzegorz GanowiczW 1983 ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. W 1980 znalazł się wśród organizatorów Niezależnego Zrzeszenia Studentów na swojej uczelni.

Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się dystrybucją i redagowaniem drugoobiegowego pisma “Obserwator Wielkopolski”.

W grudniu 1984 został tymczasowo aresztowany za prowadzoną działalność, następnie skazany na karę 15 miesięcy pozbawienia wolności. 1986 uzyskał zwolnienie na mocy amnestii.

W 1990 był członkiem komitetu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, działał następnie w Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W 1992 został wspólnikiem prywatnego przedsiębiorstwa.

1992 Przy ulicy Polskiej zamknięto zajezdnię autobusową MPK.

Obecnie (2024) autobusy przewoźnika stacjonują w zajezdniach Warszawska oraz Kacza. W różnych okresach poznańskiej komunikacji zajezdnie autobusowe znajdowały się także w innych częściach miasta. Przykładem jest zajezdnia, która usytuowana była przy al. Polskiej od 1969 roku. Początkowo był to tylko plac postojowy dla autobusów przegubowych Jelcz. Warunki pracy na “Polskiej” niestety odbiegały od pozostałych zajezdni. . W 1981 roku zajezdnię przy al. Polskiej połączono jako jeden wydział z nowo wybudowaną zajezdnią Kacza, gdzie królować zaczęły nowe przegubowe Ikarusy. [Źródło: MPK Poznań]

1993 Uruchomienie nowego studia telewizji poznańskiej przy al. Niepodległości.

Wozy PTV przy Alejch Niepodległości

1999 W poznańskim MPK wprowadzono podwyżkę biletów o ponad 17%.

Najbardziej, bo prawie o 100% podrożały bilety 24-godzinne. MPK wprowadził także  bilety przystankowe, które obowiązujące tylko w autobusach (równolegle z dotychczasowymi – czasowymi). Ceny nowych biletów były następujące: 10-minutowy 0,80 zł (dotąd 0,70), 30-minutowy 1,60 zł (dotąd 1,40), 24-godzinny 6,40 zł (dotąd 3,40) do 10 przystanków 2,40 zł, powyżej 10 przystanków 4,20, sieciówka miesięczna na linie zwykłe i nocne 40 zł, (dotąd 32).

2013 Otwarto Galerię MM – przy Św. Marcinie i Alejach Marcinkowskiego [piątek] 

Kolejne centrum handlowe otwarto w samym centrum miasta. Po ponad trzech latach budowy pierwsi klienci mogli wejść do Galerii MM u zbiegu Św. Marcina i Marcinkowskiego w piątek o godzinie 9:00. Właściciele budynku liczą, że nowy obiekt przyczyni się do ożywienia tej okolicy.

Galeria MM i kościół Św. Marcina - styczeń 2013 Foto: lepszyPOZNAN.pl / tab 10.1

Bardzo odważnie zaprojektowana, charakterystyczna bryła powstała w miejscu prowizorycznie postawionego, w miejscu wyburzonej kamienicy, pasażu handlowego. Czy ma szansę na komercyjny sukces? W pobliżu jest przecież Kupiec Poznański, ale przede wszystkim Stary Browar. W tym pierwszym centrum została całkiem niedawno otwarta Biedronka, a w Starym Browarze zakupy można zrobić w Piotrze i Pawle. W Galerii MM działać będzie Lidl. Będą też marki znane z innych centrów handlowych oraz oczywiście restauracje i kawiarnie. Projekt budynku opracowało Studio ADS, które zaprojektowało między innymi również Stary Browar.

Nowa Galeria MM to 5 kondygnacji nadziemnych, 36.762 m2 powierzchni całkowitej, 16.147 m2 powierzchni przeznaczonej do najmu i 280 miejsc parkingowych na 3 podziemnych kondygnacjach. [źródło: http://www.lepszypoznan.pl/2013/02/28/nowe-centrum-handlowe-w-centrum-jutro-otwarcie.html]

Piekary Galeria MM Sw. Marcin 1982 Foto: Cyryl

ZDARZYŁO SIĘ 1 MARCA

1456 Urodził się Władysław II Jagiellończyk, król Czech i Węgier (zm. 1516).

1565 Portugalski kolonizator Estacio de Sa u podnóża szczytu zwanego Głową Cukru założył nowe miasto – Rio de Janeiro.

1594 Zygmunt III Waza został koronowany w Uppsali na króla Szwecji po śmierci swego ojca Jana III Wazy.

1634 Polski król Władysław IV Waza pokonał Rosjan pod Smoleńskiem.

1692 Rozpoczął się proces o czary w Salem koło Bostonu. Miejscowy pastor doszukał się działania mocy nieczystych w epidemii nieznanej choroby w wyniku oskarżenia popartego przez grupę rozhisteryzowanych dziewcząt. 19 Osób stracono, a 55 poddano torturom, wkrótce histeria doprowadziła do eskalacji całej sprawy i uwięzienia kolejnych 150 osób.

1794 W Warszawie wystawiono premierę opery “Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale”. Libretto napisał Wojciech Bogusławski, autorem muzyki jest Jan Stefani. Teksty przyśpiewek były aluzją do sytuacji Polski po II rozbiorze. Z uwagi na antyrosyjskie nastawienie, po trzech przedstawieniach zakazano wystawiania opery.

1810 Jedna z dwu dat urodzin Fryderyka Chopina największego polskiego kompozytora.
Już jako dziecko zadziwiał swą grą na fortepianie. W 1817 stworzył pierwsze kompozycje, studia muzyczne odbył w Warszawie, w 1830 roku opuścił Polskę i zamieszkał we Francji. Uważany był za mistrza improwizacji. Utwory Chopina są prawie wyłącznie muzyką fortepianową. Kompozytor zaczynając od form o charakterze wczesnoromantycznym, rozwijał styl narodowy, a w ostatnich latach życia wykraczał poza granice romantyzmu. Swą twórczością, będąc jednym ze szczytowych osiągnięć w dziedzinie kompozycji, wywarł duży wpływ na rozwój muzyki europejskiej

1815 Po ucieczce z Elby Napoleon Bonaparte wylądował we Francji, zmuszając do ucieczki króla Ludwika XVIII. “100 dni” Napoleona zakończyło się klęską pod Waterloo i dożywotnim zesłaniem na wyspę świętej Heleny.

1872 W USA otwarto Yellowstone, pierwszy w świecie park narodowy. Obecnie ma powierzchnię 899 tys. ha i obejmuje pasma górskie, rzekę Yellowstone i jej kanion.

1877 Zmarł Antoni Norbert Patek, uczestnik Powstania Listopadowego, działacz emigracyjny w Genewie, zegarmistrz. Założył w Genewie słynną firmę Patek-Philippe, działającą do dzisiaj.

1896 W bitwie pod Adową. Armia etopiska dowodzona przez cesarza Menelika pokonała włoski korpus ekspedycyjny. Po porażce Rzym poprosił o pokój. Była to jedna z największych w XIX wieku klęsk poniesionych w Afryce przez wojska kolonialne.

1901 W Elberfeld (obecnie dzielnica Wuppertalu) w Niemczech została oddana do użytku miejska kolej linowa, pierwsza tego typu na świecie.

1904 Urodził się Glenn Miller, amerykański puzonista, kompozytor i bandleader. Jego orkiestra miała 23 hity “numer jeden”, w tym słynne ‘In The Mood’. We wrześniu 1942 Miller roku wstąpił do lotnictwa amerykańskiego, gdzie założył najbardziej znaną orkiestrę wojskową okresu II wojny światowej. 15 grudnia 1944 roku samolot, którym leciał z Londynu do Paryża, zaginął w tajemniczych okolicznościach.

1912 Z samolotu lecącego nad w Jefferson Barracks w USA Amerykanin Albert Berry wykonał pierwszy skok spadochronowy z samolotu.

1914 W “Skaucie” opublikowano teksty Przyrzeczenia i Prawa Skautowego, które – po niewielu zmianach – w 1919 roku zostały wprowadzone w Związku Harcerstwa Polskiego, a przywrócone w 1990 roku.

1917 Prasa amerykańska opublikowała przechwycony przez wywiad brytyjski telegram niemieckiego ministra wojny, Arthura Zimmermanna do ambasadorów w Waszyngtonie i Meksyku. Dotyczył on wypowiedzenia przez Meksyk wojny Stanom Zjednoczonym w cel odzyskania terytoriów utraconych na ich rzecz. Dostarczył on prezydentowi Wilsonowi argumentów do rozpoczęcia przygotowań do wojny z Niemcami.

1921 Marynarze i żołnierze w Kronsztadzie powstali przeciwko władzy radzieckiej. Powstanie zostało stłumione 18 marca przez wojsko i oddziały robotnicze pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego.

1922 Urodził się Icchak Rabin, generał i polityk izraelski, laureat pokojowej Nagrody Nobla.

1927 Urodził się Harry Belafonte, amerykański piosenkarz i aktor, „król calypso”. Jego album „Calypso” okupował szczyt magazynu Billboard przez 31 tygodni.

1933 Oddano do tymczasowej eksploatacji “magistralę węglową”, linię kolejową łączącą Górny Śląsk z Gdynią.

1936 Według opublikowanych danych w Polsce zarejestrowanych było 538 060 abonentów radiowych. Najwięcej było ich w Warszawie – 77 246. W Krakowie było ich natomiast 10 488.

1945 W rejonie wsi Borujsko ułani I Warszawskiej Samodzielnej Brygady Kawalerii, wraz z innymi oddziałami I Armii WP, stoczyli zwycięską bitwę z hitlerowcami. Była to ostatnia szarża w historii polskiej kawalerii.

1945 Urodził się Dirk Benedict, właściwie Dirk Niewoehner amerykański aktor. Jego pseudonim artystyczny Benedict wymyślił jego agent zainspirowany potrawą mięsno-jajeczną Eggs Benedict, która powstała w XIX wieku w nowojorskich restauracjach i jest obecnie popularnym elementem wielkiego amerykańskiego śniadania. Sympatię telewidzów zyskał kreacją porucznika Templetona ‘Buźki’ Pecka w serialu NBC Drużyna A (The A-Team, 1983-87).

1947 Działalność rozpoczął Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

1950 Prezentacja filmu “Koralowy pałac”, pierwszego kolorowego obrazu kręconego podwodą.

1956 Urodziła się Dalia Grybauskaitė, litewska polityk, prezydent, ekonomistka, komisarz UE.

1956 Urodził się Wojciech Mazurkiewicz, polski dziennikarz, poeta. Należał do grona twórców telewizyjnego programu informacyjnego Teleexpress. 26 czerwca 1985 r., poprowadził jego pierwsze wydanie, przez trzy lata był zastępcą kierownika redakcji. Był współscenarzystą Bezludnej Wyspy, Niny Terentiew. “Ojciec” Paskudy z Zalewu Zegrzyńskiego, którą wymyślił dla “Kuriera Polskiego”, a hołubił na falach eteru wraz z zespołem “Lata z Radiem”. (zm. 2007).

1963 Urodził się Thomas Anders (wł. Bernard Waidung-Balling), wokalista Modern Talking. W 1982 roku spotkał Dietera Bohlena z którym zarejestrował kilka singli po niemiecku. W 1984 duet zdecydował się na nagrania po angielsku i nazwę Modern Talking. Tym samym stał się jednym z najpopularniejszych wykonawców muzyki dance w Europie w połowie lat 80-tych. Największe przeboje grupy to „You’re My Heart, You’re My Soul”, „Brother Louie”.

1966 Radziecka sonda „Wenus 3” jako pierwszy aparat latający osiągnęła planetę Wenus. Rosyjski statek wylądował „twardo” (rozbił się) na powierzchni planety.

1969 Urodził się Javier Bardem, hiszpański aktor. Po roli w filmie Zanim zapadnie noc został pierwszym hiszpańskim aktorem nominowanym do Oscara. W 2008 zdobył Oscara za rolę drugoplanową w filmie braci Coen To nie jest kraj dla starych ludzi.
http://www.youtube.com/watch?v=39PuFOTjtk8

1969 Jim Morrison obnażył się podczas koncertu w Miami, po tym incydencie zespół The Doors miał zakaz występów w wielu miejscach USA.

1971 Urodziła się Dorota Naruszewicz, polska aktorka (Beata Chojnicka w Klanie).

1977 Urodził się Leszek Blanik, polski gimnastyk sportowy, mistrz świata, mistrz olimpijski

1978 W Mieleckiej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego zakończono montaż pierwszego seryjnego samolotu rolniczego PZL-M-18 “Dromader”.

1980 Nr 1 brytyjskiej listy przebojów „Atomic” – Blondie.
http://www.youtube.com/watch?v=EzKRT0-QyME

1984 Zmarł Jackie Coogan, amerykański aktor filmowy, cudowne dziecko filmu niemego, partner Charliego Chaplina w obrazie “Brzdąc”.(ur. 1914).

1986 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów „Kyrie” – Mr. Mister.
http://www.youtube.com/watch?v=dHXgHjDOxUM

1993 Weszło w życie porozumienie o wolnym handlu między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami- CEFTA.

1995 Sejm powołał Józefa Oleksego na premiera (zastąpił na tym stanowisku W. Pawlaka)

1995 Bruce Springsteen otrzymał cztery Grammy za „Streets Of Philadelphia”, w tym za piosenkę roku i najlepszą piosenkę rockową.

1999 Rozpoczęły działalność otwarte fundusze emerytalne.

2003 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów: “All I Have” – Jennifer Lopez feat. LL Cool J; US Top Album: “Get Rich or Die Tryin” – 50 Cent.

2008 Po raz pierwszy w eterze pojawiała się sieć Planeta – 100 proc. Imprezowych Hitów po zmianie nazwy z Radiostacja.

Imieniny obchodzą; Albin, Antoni, Antonina, Feliks, Roger, Dawid, Radosław

Albin (łac. Albinus – sztukator, tynkarz a nie zdrobnienie od albus – biały) – imię męskie pochodzenia łacińskiego. Imię odnosić się może do osoby o jasnych włosach, oczach lub rzucającej się w oczy jasnej cerze.
Albin jest mężczyzną o bardzo bystrym umyśle; charakter ma zmienny – nie znosi monotonii i rutyny; z łatwością przystosowuje się do zmieniających się warunków; jest doskonałym materiałem na pisarza, artystę lub aktora.
Odpowiedniki obcojęzyczne: łac. Albinus, ang. Alban, fr., niem. Albin, hiszp., wł. Albino
• Na świętego Albina rzadka u ludzi mina, bo post się zaczyna.

Antoni (łac. Antonii – Antoniusze, ród rzymskich plebejuszy, imię męskie, w Polsce używane od XV wieku.
Znani imiennicy: Marek Antoniusz, cesarz rzymski, uległ czarowi Kleopatry, pokonany pod Akcjum; Antoni Padewski z XIII wieku, święty wzywany na pomoc w odnalezieniu rzeczy zgubionych, Antoni Bolesław Dobrowolski ( XIX / XX w.), geofizyk, uczestnik wypraw polarnych, Anton Bruckner (XIX w.), kompozytor austriacki, Antoni Czechow (XIX / XX w.), pisarz rosyjski, Antoni Dworzak (XIX / XX w.), kompozytor czeski.
Odpowiedniki obcojęzyczne: ang. Anthony, fr. Antoine, ros. Antonij, wł. Antonio.

Antoni jest znawcą ludzkiej duszy i charakterów. Zdolny jest odegrać znaczną rolę w rozwoju nauk ścisłych oraz ich popularyzacji. Jest zbyt uparty i bezkompromisowy by pełnić funkcje kierownicze. Nie lubi rozgłosu.

Feliks, imię łacińskie oznaczające człowieka szczęśliwego, życzliwego.
Mężczyzna noszący słowiańskie imię Radosław ma pogodne usposobienie. Ma też wrażliwą naturę, lecz brak mu wytrwałości i przebojowości. Nadmiernie ulega wpływom innych osób. Obdarzony artystyczną naturą poszukuje szczęścia i sensu życia w sztukach, marząc o założeniu

Użyte w artykule zdjęcia: fot. Maciej Męczyński - Życie Uniwersyteckie 2014, fotopolska, Kolekcja pocztówek Biblioteki Uniwersyteckiej, Piotr Gawron / optyczne.pl, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa / fotopolska , F. Motitz / Cyryl / Archiwum Państwowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz