Jeżyce

Jeżyce: nowe chodniki za pieniądze ze strefy parkowania

Ulica Słowackiego  Foto: TD

Odbiór techniczny z udziałem jeżyckich radnych zakończył remont chodnika na ulicy Słowackiego. To drugi w tym miesiącu chodnik na Jeżycach oddany do użytku, którego przebudowa została sfinansowana ze środków pochodzących z wpływów ze strefy płatnego parkowania.

W ubiegłym tygodniu odebrany został chodnik na ulicy Przybyszewskiego, a w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zostały wyremontowane chodniki na ulicach Długosza, Słowackiego, Galla Anonima, Prusa.

Na ulicy Słowackiego korzystać można z nowej nawierzchni chodnika po południowej stronie ulicy na odcinku od Domu Tramwajarza do ulicy Kraszewskiego i po północnej stronie ulicy na odcinku od ulicy Kraszewskiego do ulicy Prusa.

Łącznie wyremontowaliśmy chodniki o długości 460 metrów. Koszt prac brukarskich wyniósł 237 tysięcy złotych – informuje Marcin Idczak z Zarządu Dróg Miejskich

Należy dodać, że odbiór techniczny nie oznacza końca prac na ulicy Słowackiego. Po wykonaniu poprawek wskazanych przez przedstawicieli ZDM i radę osiedla wykonawca usunie zdegradowaną ziemię w poszerzonych terenach zieleni. W uzgodnieniu z radą osiedla w rejonie skrzyżowań, gdzie nie ma wyznaczonych miejsc postojowych, zostanie posadzona niska zieleń.

Na ulicy Słowackiego został zmieniony sposób parkowania na równoległe. Dzięki temu piesi mogą korzystać z całej szerokości nowego chodnika. Nie ma zagrożenia, że chodnik będzie zatarasowany przez parkujące na niemal całej jego szerokości pojazdy, co wcześniej często się zdarzało.

Użyte w artykule zdjęcia: TD, ZDM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz