I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Dopiewo

Młodzieżowa Rada Gminy Dopiewo - Wybory  Foto:

Młodzieżowa Rada Gminy Dopiewo - WyboryJuż w najbliższy wtorek, tj. 13 kwietnia br. odbędzie się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Dopiewo. O godz. 1500 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie przy ul. Polnej 1 w Dopiewie zbiorą się radni organu pomocniczego Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad I sesji Młodzieżowej Rady Gminy w Dopiewie

1. Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Dopiewo.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Odczytanie porządku obrad I sesji Młodzieżowej Rady Gminy.
4. Wręczenie zaświadczeń radnym o wyborze na radnego Młodzieżowej Rady Gminy.
5. Ślubowanie radnych.
6. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
7. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy.
8. Zgłaszanie kandydatów,
9. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
10. Głosowanie,
11. Podjecie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy,
12. Zapytania i wnioski radnych.
13. Wolne głosy.
14. Zakończenie obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Dopiewo.

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Dopiewo odbyły się 16 lutego br., średnia frekwencja wyniosła 11,75% (987 uprawnionych do głosowania, liczba głosujących – 116).

Frekwencja w poszczególnych okręgach przedstawia się następująco:

Okręg wyborczy nr I – Dopiewo, Podłoziny, Żarnowiec
uprawnionych do głosowania – 256
liczba głosujących (w tym głosy ważne i nieważne) – 38
frekwencja – 14,84%

Okręg wyborczy nr II – Dopiewiec
uprawnionych do głosowania – 87
liczba głosujących (w tym głosy ważne i nieważne) – 19
frekwencja – 21,83%

Okręg wyborczy nr III – Konarzewo, Glinki
uprawnionych do głosowania – 146
liczba głosujących (w tym głosy ważne i nieważne) – 28
frekwencja – 19,17%

Okręg wyborczy nr VII – Dąbrówka
uprawnionych do głosowania – 66
liczba głosujących (w tym głosy ważne i nieważne) – 3
frekwencja – 4,54%

Okręg wyborczy nr IX – Skórzewo
uprawnionych do głosowania – 432
liczba głosujących (w tym głosy ważne i nieważne) – 28
frekwencja – 6,48%

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz