Aglomeracja

Galerie handlowe, hotele – otwarte od 4 maja, żłobki i przedszkola – od 6 maja

Galeria Malta  Foto: lepszyPOZNAN / tab

Po majówce, a więc od 4 maja możliwe będzie otwarcie hoteli, obiektów oferujących miejsca noclegowe, centrów handlowych i niektórych instytucji kultury, a od 6 maja także żłobków i przedszkoli. Ostateczne decyzje o ich otwarciu podejmować będą samorządy. Prezydent Jacek Jaśkowiak zapowiedział, że poznańskie żłobki nie zostaną otwarte już 6 maja.

Mateusz Morawiecki zachęcał jednak, aby w odpowiednich warunkach decydowano się na ich otwarcie, deklarując, że rząd zapewni środki dezynfekcyjne, by zadbać o ich bezpieczeństwo sanitarne.

Premier zapewnił, że tym, którzy nie będą mogli oddać swoich pociech pod opiekę w przedszkolu lub w żłobku, nadal przysługiwać będzie zasiłek opiekuńczy. Wypłacany będzie zarówno wtedy, gdy jednostka samorządu terytorialnego zdecyduje o zamknięciu placówki, jak i wtedy, gdy zapewnienie w niej opieki nad dzieckiem nie będzie możliwe przez ograniczenia spowodowane COVID-19.

Druga faza odmrażania gospodarki obejmuje otwarcie hoteli i miejsc noclegowych i stanie się to 4 maja, ponieważ – jak wyjaśnił Morawiecki – pozwoli to uniknąć tłumnych wyjazdów i gromadzenia się ludzi podczas majówki.

Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone wyłącznie pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa. Ponadto ograniczona pozostanie działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych, m.in. siłowni i basenów.

Od 4 maja z powrotem działać zaczną galerie handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe. Obowiązywać w nich będą podobne obostrzenia jak w mniejszych sklepach – jeden klient na 15 mkw. Nieczynne pozostaną kluby fitness, przestrzeń rekreacyjna, kina, strefy gier i wyspy handlowe oraz tzw. food court, gdzie zwykle spożywa się posiłki na miejscu. Klienci będą musieli nosić maseczki i rękawiczki. Premier wyjaśnił, że zasady rząd wypracował razem z reprezentantami galerii.

Po weekendzie majowym Rząd uchyli zakaz działalności m.in. bibliotek, archiwów i muzeów. Złagodzone również będą obostrzenia dotyczące rehabilitacji.

Po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia podjęliśmy decyzję, że ponieważ są to zabiegi bardzo ważne dla zdrowia, często konieczne są do przeprowadzenia w pewnych cyklach – powiedział Morawiecki. Zabiegi będą możliwe od 4 maja.

Mówiąc o przyszłych etapach dalszego znoszenia obostrzeń szef rządu zapowiedział, że będą one ogłaszane w cyklu 2-tygodniowym, ale zastrzegł, że niektóre elementy z życia gospodarczego mogą być przyspieszane. Takie decyzje jeszcze nie zapadły, ponieważ potrzebne są odpowiednie analizy. Według premiera, aby można było przyspieszać, albo przynajmniej utrzymywać tempo luzowania obostrzeń w gospodarce, kluczowe są trzy kryteria. Wymienił wśród nich wskaźnik zachorowań, drugi to dystansowanie społeczne i trzeci – wydajność naszej służby zdrowia.

Kina, strefy aktywności fizycznej, strefy gier i wyspy handlowe będą nadal jednak pozostaną zamknięte. Podczas zakupów, będziemy musieli nosić maseczki i rękawiczki.

Zaleca się też utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami galerii handlowej, każda osoba w galerii będzie musiała zasłaniać nos i usta. Klienci będą ponadto mieli obowiązek noszenia w sklepach rękawiczek jednorazowych lub rękawiczek foliowych, które zapewni operator sklepu.

Ponadto galerie będą musiały zapewnić możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie będącym na terenie obiektu lub punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu w tym umieszczenie stosownej informacji przy wejściu o takiej możliwości ze wskazaniem lokalizacji takiego sklepu, ewentualnie ustawienie automatów do kupowania maseczek.

(PAP)

Użyte w artykule zdjęcia: sxc, lepszyPOZNAN / tab

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz