K U L T U R A

Co z tą kulturą?

Transatlantyk Festival  Poznań - Gala otwarcia  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Transatlantyk Festival  Poznań - Gala otwarcia Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr RychterWydział Kultury Urzędu Miasta ogłosił wyniki 3 otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych. Poznaliśmy nazwy organizacji które otrzymały dofinansowania swoich projektów kulturalnych. Do tej pory miasto rozdysponowało blisko 10 mln. złotych.

W zadaniu dotyczącym Wzbogacania życia kulturalnego poprzez projekty artystyczne, w tym festiwale, konkursy i przedsięwzięcia międzynarodowe rozdysponowano 4 mln złotych. Wśród j19 beneficjentów znalazły się takie organizacje jak Fundacja Transatlantyk, Fundacja Malta, Stowarzyszenie Enter Music (wnioski tych trzech organizacji oceniono najwyżej), Fundacja Biennale Mediations, Stowarzyszenie Multikulti, czy Enter Art. Kilkadziesiąt wniosków nie uzyskało dotacji, w tym 13 wniosków nie rozpatrzono z przyczyn formalnych.

W konkursie dotyczącym edukacji kulturalnej (w tym wydawnictw promujących czytelnictwo), ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci rozdysponowano 500 tys. złotych. Środki z tej puli trafią do 26 organizacji, m.in. Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Stowarzyszeń “Czas Kultury”, Blue Note, Usta Usta, czy Fundacji Synagoga Nowa. Bez dotacji pozostały 62 wnioski, w tym 7 z powodu błędów formalnych. Najwyżej komisja konkursowa oceniła wnioski “Wspólna, nie znaczy niczyja – edukacja i kultura na rzecz przestrzeni publicznej”, “Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta”, “15. Letnie Pogotowie Sztuki”.

Ostatni konkurs dotyczył poprawy jakości przestrzeni publicznej poprzez projekty artystyczne (także w ramach amatorskiego ruchu artystycznego), integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne dzielnic oraz centrum Poznania.

Celem tego zadaniu jest kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Poznania.  Na jego realizację przeznaczono nieco ponad 200 tys. złotych. Środki uzyskało 16 organizacji wśród których są Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Ogrodu Botanicznego, “Lepszy Świat”, Wędrowni Architekci, czy Fundacja UAP. 44 podmioty nie otrzymały dofinansowania, w tym 4 wnioski odrzucono z powodów formalnych.

Najlepiej ocenione wnioski dotyczyły publikacji książki “Architektura i urbanistyka Poznania 1918-1939”, projektu Poznań Design Days, opracowania i wydanie książki pt. “Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Tom XI”.

Projekty, które otrzymały dotację realizowane będą w 2014 roku. Wydział Kultury i Dziedzictwa zapowiada ogłoszenie kolejnego konkursu, w którym rozdysponowana będzie kwota 200 tys. złotych. Jak dotychczas Miasto Poznań wsparło w 2014 roku kwotą prawie 10 mln złotych projekty realizowane na 8 polach kultury, przez ponad 80 organizacji pozarządowych.

Szczegółowy wykaz dotacji Miasta Poznania dla organizacji pozarządowych w roku 2014:

Muzyka – 17 projektów, 1370,65 tys. zł
Nostalgia – 70 tys. zł
Speaking Concerts – 35 tys. zł
Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej -35 tys. zł
Poznańska Wiosna Muzyczna – 25 tys. zł
Koncert Orkiestry Amadeus – 18 tys. zł
Piwnica Duchowa – 17 tys. zł
Enter Music – 125 tys. zł
LuxFest – 35 tys. zł
Tzadik – 30 tys. zł
Symphonical Gentleman – 25 tys. zł
Nowi Mistrzowie w Blue Note – 25 tys. zł

z dotacji wieloletnich:
Międzynarodowe Konkursy im. Henryka Wieniawskiego – 450 tys. zł
Akademia Gitary – 170 tys. zł
Salon Muzyczny Muzeum Feliksa Nowowiejskiego – 140 tys. zł
Festiwal Muzyki Kameralnej “Q’arto Mondi” – 92,65 tys. zł
Konkurs Skrzypcowy im. Telemanna – 50 tys. zł
Staromiejskie Koncerty Organowe – 28 tys. zł

Teatr – 5 projektów, 719,8 tys. zł
Teatr dla dzieci Atofri – spektakl “Ślady” – 20 tys. zł
Realizacja spektaklu “Piotruś Pan” – 5 tys. zł

z dotacji wieloletnich:
Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza – 385 tys. zł
Trzeci Teatr Lecha Raczaka – 223 tys. zł
Republika Sztuki Tłusta Langusta – 86,8 tys. zł
Sztuki wizualne – 7 projektów, 1360,8 tys. zł
Mediations Biennale – 900 tys. zł
IV Poznańskie Dni Fotografii – 22,5 tys zł
Poznań Gallery Weekend – 15 tys. zł
Ligatura – 30 tys zł

z dotacji wieloletnich:
Short Waves – 275,3 tys. zł
Dla każdego gestu inny aktor – 83 tys. zł
Galeria Szyperska – 35 tys. zł

Edukacja kulturalna – 16 projektów, 228,1 tys. zł
Sztuka Ruchomych Obrazów: warsztaty edukacji filmowej – 30 tys. zł
Upadłe anioły: ekspansja dźwięku, ciała i obrazu – 25 tys. zł
Design dla niezaawansowanych – 20 tys. zł
Baśniowe Zoo – 19 tys. zł
5 zmysłów. Ekspresja – 17 tys. zł
Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta – 16 tys. zł
Tłusta Lokomotywa – 15 tys. zł
Orkiestra “KuSza” – kulturka i szacuneczek – 15 tys. zł
Poznańskie Spotkania Targowe – książka dla dzieci i młodzieży – 13,5 tys. zł
Nasze osiedle, mój świat – 13 tys. zł
Papierowy Teatr – 12 tys. zł
Letnie Pogotowie Sztuki – 12 tys. zł
Letnie warsztaty języka migowego i pantonimy – 11 tys. zł
Zakamarki Małego Domu Kultury – 10 tys. zł
Miejska Straż Wyobraźni – 7 tys. zł
Letnie Warsztaty Teatralne – 2,6 tys. zł

Dziedzictwo – 7 projektów, 208,5 tys. zł
Misterium Męki Pańskiej – 50 tys. zł
Festiwal Integracje – 33 tys. zł
Orszak Trzech Króli – 21 tys. zł
Kaziuk Wileński w Poznaniu – 11 tys. zł
Dni Lwowa i Kresów – 8 tys. zł

z dotacji wieloletnich:
Muzeum Bambrów Poznańskich – 45 tys. zł
Wypędzeni 1939 – 40,5 tys. zł

Przestrzeń publiczna – 13 projektów, 315,85 tys. zł
Wspólna, nie znaczy niczyja – edukacja i kultura na rzecz przestrzeni publicznej – 30 tys. zł
Poznań Design Days – 25 tys. zł
Koncerty Orkiestry Miasta Poznania przy MPK – 21,05 tys. zł
Pośrodku Śródki – 18 tys. zł
Kolektyw Kąpielisko – 17,8 tys. zł
Nowa Meta Malty. Bula Park Revisited – 10 tys. zł
Czy świat potrwa jeszcze trzy kwadranse? – 10 tys. zł
Mankalowisko – 8 tys. zł
Cykl koncertów “Pod Kasztanowcami” w Ogrodzie Botanicznym – 8 tys. zł
Czas Folkloru – 8 tys. zł
Muzyka Na Nowo Odkryta – 8 tys. zł
Koncerty Sołackie – 7 tys. zł

z dotacji wieloletnich:
KontenerArt – Mobilne Centrum Kultury – 145 tys. zł

Literatura i projekty wydawnicze – 8 projektów, 208,9 tys. zł
Kwartalnik “Czas Kultury” – 80 tys. zł
Książka “Architektura i urbanistyka Poznania 1918-1939” – 30 tys. zł
Verba Sacra – 29 tys. zł
Fira – fotografie Żydów poznańskich – 27 tys. zł
Czasopismo “Miasteczko Poznań” – 25 tys. zł
“Powstańcy Wielkopolscy… Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Tom XI” -7,5 tys. zł
Kwartalnik “Przegląd Wielkopolski” – 6,4 tys. zł
20 numer rocznika “Wielkopolski Powstaniec: rok 2014” – 4 tys. zł

Projekty interdyscyplinarne – 8 projektów, 5.557,4 tys. zł
Transatlantyk – 2 mln 480 tys. zł
Ukraińska Wiosna – 38 tys. zł
Friv Festiwal – 10 tys. zł

z dotacji wieloletnich:
Malta Festival – 2 mln 720 tys. zł
Dom Bretanii – 130 tys. zł
Festiwal Fantastyki Pyrkon – 85 tys. zł
Inwazja Barbarzyńców – 77,4 tys. zł
Imprezy kulturalne dla dzieci niesłyszących – 17 tys. zł

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz