K U L T U R A

Biblioteka Raczyńskich chce ustawiać książkomaty!

Paczkomat  Foto: wikipedia


Biblioteka Raczyńskich rozpoczyna konsultacje z radami osiedli, których celem jest wybranie najlepszych lokalizacji dla tworzonej obecnie sieci książkomatów. Urządzenia nie mają działać przy filiach, ale stanąć w miejscach, których mieszkańcy mają najsłabszy dostęp do placówek bibliotecznych.

W ramach projektu finansowanego z funduszy norweskich zaplanowano także wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek publicznych i innych instytucji zaangażowanych w rozwój literatury, poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod wyboru i zakupu nowości do bibliotek, katalogowania i udostępniania zasobów bibliotecznych.

Kolejnym elementem projektu będzie stworzenie systemu rekomendacji literackich dla czytelników (system będzie wykorzystywać m.in. informacje o wypożyczanych i czytanych książkach).

W ramach projektu planowane jest także zorganizowanie festiwalu Ludzie książki. Jeśli sytuacja związana z pandemią koronawirusa pozwoli, podczas wydarzenia zorganizowane zostaną spotkania autorskie, panele i warsztaty, podczas których Czytelnicy będą mieli okazję lepiej poznać pracę ludzi związanych z książką- pisarzy, tłumaczy, ilustratorów, redaktorów, wydawców i krytyków literackich.

Stara i nowa część Biblioteki Raczyńskich Foto: TD
Użyte w artykule zdjęcia: wikipedia

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz