Oborniki

Będzie nowe targowisko

Będzie nowe targowisko w Obornikach  Foto: Gmina Oborniki

Miejskie targowisko w Obornikach, które obecnie trudno nazwać wizytówką miasta, przejdzie wkrótce metamorfozę. Projekt gruntownej przebudowy otrzyma wsparcie w wysokości niemal 1.000.000,00 złotych.

W tej chwili targowisko w Obornikach zajmuje łącznie około 1,5 ha powierzchni, z czego niecałe 1.000 m² to część użytkowa, a reszta to tereny zielone. Całością w tej chwili zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Co czwartek handluje tu ponad 160 osób. Bardzo zależy nam aby osoby te, w większości oborniczanie, zyskały godne warunki do pracy – wyjaśnia Burmistrz Obornik – aby mogli rozwijać przedsiębiorczość, sprzedawać swoje produkty w realiach godnych rozwijającego się, europejskiego miasta jakim są Oborniki.

Choć wydawałoby się, że w dobie dominacji centrów handlowych targowiska nie mają już racji bytu, to to w Obornikach cieszy się wciąż niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców.

Miejsce to ożywa w każdy czwartek, przyciągając za każdym razem wuchtę wiary. Dla jednych robienie tutaj sprawunków to swoista rodzinna tradycja, inni chwalą sobie możliwość kupienia tutaj dobrych produktów od lokalnych producentów. Jeszcze inni zwracają uwagę, że można tutaj zaoszczędzić trochę bejmów.

Gdy na targowisku kwitnie handel w okolicy trudno przejechać czy znaleźć miejsca parkingowe. Dzięki istnieniu targowiska wiele osób ma pracę, rozwija się drobna przedsiębiorczość. Swoje produkty sprzedają też tutaj rolnicy.

Warunki, w jakich odbywa się tutaj handel, nie są niestety najlepszy. Targowisko nie tylko “straszy” swym wyglądem, ale nie spełnia także norm bezpieczeństwa i komfortu. To się ma jednak zmienić w niedalekiej przyszłości.

Zgodnie z projektem rozebrane zostaną istniejące tutaj budynki administracyjno-socjalnego oraz mniejszy, w którym obecnie znajduje się przebieralnia. Wybudowane natomiast zostaną wiaty handlowe, pod którymi znajdą się łącznie 163 stanowiska.

Dodatkowo powstaną ścieżki dla pieszych i drogi manewrowe. Mają także powstać dogodne dojścia z ulicy Chłopskiej. Niejako przy okazji planowana jest przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz modernizację oświetlenia. Całość tego terenu ma być również objęta monitoringiem.

Zależy nam również, aby teren ten nadal w każdy czwartek tętnił życiem – podkreśla Burmistrz Obornik – klienci obornickiego targu to nie tylko ludzie starsi, przywiązani do tradycji bazarowych zakupów, ale i to coraz częściej młodsi, ceniący jakość oferowaną przez lokalnych producentów, dlatego chcemy aby nasze targowisko było nowoczesne, przyjazne wystawcom i stale otwarte na nowych klientów, chcemy aby zdobiło nasze miasto.

Na przebudowę targowiska Gmina Oborniki otrzyma niemal 1.000.000,00 złotych dofinansowania. Umowę w tej sprawie podpisano ostatnio z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Użyte w artykule zdjęcia: Gmina Oborniki

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz