POZnań

Bilet kwartalny dla dużych rodzin

Tramwaj, bimba  Foto: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Radni Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej dyskutowali o zmianach w taryfie opłat za przejazdy komunikacją miejską. Miasto chce wprowadzić kwartalne bilety sieciowe dla rodziców i dzieci z dużych rodzin. Mają być dostępne od 1 czerwca 2021 roku.

Komisja obradowała w trybie zdalnym. W porządku obrad przewidziano tylko dwa punkty: zmiana w uchwale o opłatach za przejazdy komunikacją miejską dla dużych rodzin i wolne głosy. Projekt uchwały ws. opłat wprowadza zmianę dotyczącą biletów specjalnych. Wśród puli dostępnych biletów ma się pojawić “Bilet dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci” na 90 dni za 40 zł. Jak wyjaśnia Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzenie biletu jest efektem konsultacji z Radą Rodziny Dużej.

Rada Rodziny Dużej zawnioskowała o rozszerzenie taryfy – na wzór Biletu Seniora – o bilet 4+ na okres krótszy niż 366 dni. Nowy bilet ma taki sam okres ważności jak krótsza wersja Biletu Seniora oraz cenę ustaloną w tej samej proporcji w stosunku wersji 366-dniowej. Rodziny duże chcą mieć możliwość kupowania biletów kwartalnych, a nie tylko rocznych. Jak podaje ZTM, w tym roku sprzedano 1700 biletów całorocznych dla dużych rodzin.

W czasie posiedzenia pojawiła się propozycja (poprawka do uchwały zgłoszona przez radnego Pawła Sowę) obniżenia ceny tych biletów z 40 na 30 zł (kwartalnie). Komisja 5 głosami “za”, przy 4 głosach “przeciw” zaakceptowała autopoprawkę. Dalsza dyskusja nad projektem uchwały odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miasta Poznania.

W punkcie poświęconym wolnym głosom i wnioskom Antoni Raciborski, przedstawiciel Fundacji Otwarte Ramiona zwrócił się z apelem o przywrócenie w Poznaniu normalnego rozkładu jazdy komunikacji miejskiej, który – w okresie pandemii – został rozrzedzony. Zdaniem fundacji, chodzi o to, by pasażerowie nie jeździli w zatłoczonych tramwajach i autobusach. Jan Gosiewski, dyrektor ZTM, powiedział, że miasto musi się troszczyć nie tylko o dojazdy mieszkańców do pracy, ale także o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Wyjaśnił, że zmniejszenie częstotliwości kursów, ma skłonić mieszkańców, by zostali w domu.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz