POZnań

Platany z Placu Wolności powinny być pomnikami przyrody!

Platan Plac Wolności  Foto: Tomasz Dworek

O tym, że każde drzewo w centrum miasta jest na wagę złota nikogo nie trzeba przekonywać ale okazuje się też, że w Poznaniu jest tylko 36 starych okazów objętych ochroną w formie pomnika przyrody! Staromiejscy radni w uchwale do Prezydenta Poznania zwrócili się z wnioskiem o objęcie szczególną ochroną 30 platanów klonolistnych znajdujących się w centrum miasta!

Magistrat zlecił wieloaspektową analizę naukowcom z Uniwersytetu Przyrodniczego, a ci potwierdzili konieczność szczególnej opieki nad drzewami. Radni wskazali tu na cztery skupiska platanów, 21 drzew w Parku Mickiewicza, 4 w Parku Marcinkowskiego i na Placu Wolności oraz pojedynczy okaz przy ul. Solnej.

Oprócz 36 pomników przyrody w Poznaniu ochroną jest objętych 901 drzew pomnikowych, w tym tylko 20 pojedynczych drzew, pozostałe rosną w ośmiu alejach i pięciu grupach. Na Starym Mieście pomnikami przyrody są tylko 3 drzewa: platany z ul. Libelta i Szkolnej (na terenie dawnego szpitala] oraz leszczyna turecka w parku Marcinkowskiego.

Opracowanie naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego obejmowało m.in. szczegółową analizę drzew, ich wymiarów i obecnego stanu zdrowotnego pod kątem wskazania zasadności objęcia ich ochroną prawną w formie pomników przyrody – informuje radna Maria Sokolnicka Guzek, która działa także w Stowarzyszeniu Plac Wolności.

Raport podkreśla, że parki, w których znajdują się badane drzewa są enklawami zieleni tłumnie odwiedzanymi przez poznaniaków i turystów. Podkreślono także szczególne znaczenie reprezentacyjnego Placu Wolności, gdzie drzewa są świadkami wielu wydarzeń.

Opracowanie wymienia także ogrom korzyści z drzew w miejskiej strukturze a szczególnie dużych okazów. I tak jedno duże drzewo o wys. ok. 25 m usuwa w ciągu dnia z otoczenia tyle samo dwutlenku węgla ile emitują dwa jednorodzinne domy, a jedna 60-letnia sosna produkuje w ciągu doby tyle tlenu, ile potrzebują do życia trzy osoby.

Okazuje się, że sąsiedztwo drzew przyczynia się do podniesienia wartości rynkowej działek. Domy zlokalizowane wśród zieleni mają wyższą wartość rynkową. W badaniach niemieckich wykazano, że zadbany park lub ogród publiczny pozytywnie wpływa na wartość gruntów znajdujących się w promieniu aż 1500 m (wzrost wartości nieruchomości do 10%) – mówi Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący Rady Starego Miasta.

Sytuacja 21 platanów rosnących w alei i czterech z Parku Marcinkowskiego jest specyficzna, ponieważ na mocy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków są już objęte ochroną, jako element „Założenia urbanistyczno-architektonicznego Ringu poznańskiego” w skład którego wchodzi także pięć parków oraz pozostałości fortyfikacji. Obecnie pielęgnacją tych drzewa zajmuje się poznański Zarząd Zieleni Miejskiej.

Jednak należy zauważyć, że w praktyce ochrona okazałych drzew w formie pomnika przyrody jest specjalistyczna, a nadzór sprawują przyrodnicy i uważana za optymalną dla zachowania ich walorów – podkreśla radna Maria Sokolnicka Guzek.

Większość ze wskazanych platanów spełnia warunki stawiane pomnikom przyrody zarówno w zakresie osiągniętych rozmiarów jak i wysokich walorów biocenotycznych, krajobrazowych i estetycznych. Są otoczone szacunkiem i troską przez lokalną społeczność, o czym świadczy Uchwała Rady Osiedla Stare Miasto

Stan zdrowotny 30. okazałych platanów wymaga stałego, fachowego monitoringu i profesjonalnie wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych, na co znacznie zwiększa szanse przetrwania drzew objętych ochroną w formie pomników przyrody.

Staromiejscy radni mają nadzieję, że Magistrat szybko zleci dodatkowe badania drzew, a Rada Miasta podejmie stosowną uchwałę o ochronie platanów jako pomników przyrody!

Użyte w artykule zdjęcia: Tomasz Dworek, Z. Pilarek / UP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz