Aglomeracja

Poznański odcinek autostrady będzie miał 3 pas ruchu!

Element oznakowania autostrady  Foto: Autostrada Wielkopolska

Jest decyzja administracyjna pozwalająca na budowę trzeciego pasa ruchu i wzmocnienia konstrukcji nawierzchni autostrady A2 na odcinku od węzła „Poznań Zachód” do węzła „Poznań Krzesiny”

Wojewoda podpisał dwie decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na dobudowę trzeciego pasa ruchu i wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni autostrady A2 na odcinku od węzła „Poznań Zachód” do węzła „Poznań Krzesiny” o łącznej długości ok. 15 km 730 m. Inwestorem jest Autostrada Wielkopolska S.A.

Decyzja ucieszy kierowców, poszerzenie autostradowego pasa ruchu usprawni przejazd samochodów osobowych i ciężarowych przez odcinek autostradowej obwodnicy miasta Poznania, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz usprawni ruch samochodowy na włączeniach z dróg ekspresowych S5 i S11.

Inwestycja obejmuje dobudowę trzeciego pasa ruchu, wzmocnienie nawierzchni, poszerzenie mostu nad rzeką Wirynką do trzech pasów ruchu dla każdej jezdni, wydłużenie przejazdów awaryjnych, wykonanie oraz regulację wysokościową nawierzchni przy kolumnach alarmowych, wymianę barier ochronnych, czy przebudowę odwodnienia i kanalizacji deszczowej. Inwestor będzie mógł rozpocząć roboty budowlane po uzyskaniu przez decyzję waloru ostateczności.

Użyte w artykule zdjęcia: Autostrada Wielkopolska, Maciej Koterba

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz