Aglomeracja

Przetarg na wywóz śmieci – jest decyzja w sprawie odwołania

Smieciarka Remondis  Foto: lepszyPOZNAN / TD

Przetarg, który ogłosił ostatnio GOAP wygrała spółka Remonndis, która przystąpiła do niego jako lider konsorcjum przedstawiając najdroższą ofertę. Oferta spółki Komunalnik została natomiast odrzucona jako zbyt niska. 

O rozstrzygnięciu przetargu pisaliśmy więcej tutaj. Po odwołaniu się od tej decyzji przez firmę Komunalnik sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej, która dzisiaj ogłosiła swą decyzje. Izba uznała, że przetarg został rozstrzygnięty prawidłowo, a zaskarżenie go było bezzasadne.

Po zaskarżeniu rozstrzygnięć przez Komunalnika, ZM GOAP podczas postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą pokazał arbitrom swoje wyliczenia i krok po kroku uzasadnił podjęte decyzje – informuje w komunikacie Zarząd GOAP – do postępowania przed KIO, po stronie ZM GOAP, przyłączyło się nie tylko konsorcjum, którego liderem jest Remondis, ale także firma FB Serwis, której ofertę w przetargu odrzucono.

Jak przekonuje GOAP z zaprezentowanych przed KIO danych jasno wynikało, że nawet oferta oferta Kumunalnika była niedoszacowana. Taka decyzja Krajowej Izby Odwoławczej cieszy z pewnością GOAP.

Jak podkreśla jej Zarząd otwiera to drogę do przywrócenia zawieszonych decyzji o rozstrzygnięciach postępowań przetargowych na poszczególnych sektorach, oraz przygotowania się do podpisywania umów z wybranym wykonawcą.

Jednocześnie możemy też rozpocząć nowe postępowania w tych sektorach gdzie nie wybrano wykonawcy – dodaje Zarząd GOAP – nie słuchaliśmy populistycznych głosów o konieczności wyboru najniższej oferty i oszczędzania na jakości świadczonej usługi, mieszkańcom gmin GOAP zależy na rzetelnym i terminowym odbiorze śmieci.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN / TD

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz