POZnań

PBO, hulajnogi, rowery miejskie i dzikie zwierzęta na komisji

Szachty  Foto: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Po raz pierwszy w nowym roku obradowała Komisja Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Poznania. Radni rozmawiali m.in. o kolejnej edycji budżetu obywatelskiego i planie pracy na rok 2021. W tym roku chcą się m.in. zająć uporządkowaniem kwestii rowerów miejskich, hulajnóg i skuterów, a także dzikimi zwierzętami bytującymi w mieście.

Nowe zasady budżetu obywatelskiego na rok 2022 przedstawił Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta. Zastrzegł, że nie jest jeszcze znana kwota, którą miasto przeznaczy na PBO i zasady podziału tych środków. Pawełczak przypomniał, że miasto musi zmienić zasady głosowania w PBO ze względu na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody wielkopolskiego, co do niektórych zapisów uchwały o budżecie obywatelskim. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. wykorzystywania numeru PESEL do weryfikacji osób głosujących.

Trzeba znaleźć inną formę weryfikacji głosujących, a także uniemożliwienia wielokrotnego głosowania jednej osobie. Nowym pomysłem na weryfikację poprawności głosów jest potwierdzenie przez sms. Koszt wysyłki smsów poniesie miasto. Zgłaszający projekty będą musieli podać dane osobowe i kontaktowe, co ułatwi miastu współpracę z wnioskodawcami.

Nowym punktem regulaminu PBO będzie doprecydowanie zapisu o rozstrzyganiu sporów. Będzie się nimi zajmowała Komisja Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Miasto chce także dopuścić możliwość opiniowania projektów, których realizacja potrwa dłużej niż jeden rok. W ubiegłorocznym budżecie to było niedozwolone. Urzędnicy miejscy zauważają, że w przypadku trudniejszych projektów, wymagających np. zgromadzenia dokumentacji projektowej czy zdobycia pozwoleń, realizacja pomysłu w ciągu jednego roku jest niemożliwa. Propozycje przygotowane przez miasto będą jeszcze konsultowane z radami osiedli, a w przyszłym tygodniu propozycję uchwały dostaną radni Rady Miasta.

W czasie dyskusji radni mówili, że projekty wygrywające PBO z dużą przewagą i wielokrotnie, jak np. tegoroczny zwycięzca “Trener osiedlowy”, powinny być wpisywane do budżetu miasta jako stały wydatek.

Radni po krótkiej dyskusji zatwierdzili harmonogram prac Komisji na rok 2021. Pojawiły się wątpliwości dotyczące dużej liczby zagadnień, którymi Komisja ma się zająć. Część radnych uważa, że wszystkich punktów programu nie da się zrealizować, szczególnie, że ciągle obradują oni w trybie zdalnym, co nieco spowalnia pracę. Wśród tematów, którymi zajmą się radni jest m.in. uregulowanie sprawy rowerów miejskich, hulajnóg i skuterów, które użytkownicy zostawiają w miejscach niedozwolonych. Radni w ubiegłym roku poprosili urząd o opracowanie zasad używania tych pojazdów, a w tym roku mają się z nimi zapoznać i ewentualnie wprowadzić w życie w formie uchwały. Komisja po raz kolejny zajmie się także kwestią dzikich zwierząt żyjących w mieście, w tym m.in. dzików i wilków pojawiających się na przedmieściach Poznania.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz