Aglomeracja

Wybory 2019 – udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

wybor  Foto:

13 października wyborcy w całym kraju ruszą do urn, aby oddać głos w wyborach parlamentarnych. Osoby z niepełnosprawnościami mogą w tym czasie skorzystać z kilku ułatwień.

W Poznaniu 131 spośród 227 lokali wyborczych jest dostosowanych (dostępnych dla wózków inwalidzkich i wyposażonych w dodatkowe oświetlenie i lupy) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wyborcy chcący zagłosować w jednym z dostosowanych lokali wyborczych mają taką możliwość. Wystarczy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Dokument składa się w Urzędzie Miasta Poznania (Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Libelta 16/20) do 8 października.

Do 13 września Państwowa Komisja Wyborcza przedstawi informacje na temat numerów i granic obwodów głosowania wraz z siedzibami obwodowych komisji wyborczych w Polsce. Wyróżnione zostaną także lokale dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Listę lokali będzie można sprawdzić na stronie: www.poznan.pl/mim/parlament2019/.

Dużym ułatwieniem, przysługującym osobom powyżej 75 roku życia lub posiadającym orzeczenie o znacznym, lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jest możliwość głosowania przez pełnomocnika. W tym celu należy złożyć wniosek do Prezydenta Miasta Poznania o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 4 października.

Innym uprawnieniem dla osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest możliwość głosowania korespondencyjnego. W tym przypadku także wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku. Zamiar głosowania należy zgłosić komisarzowi wyborczemu najpóźniej do poniedziałku, 30 września. Można to zrobić na kilka sposobów: telefonicznie (61 854 13 35, 61 852 22 52), pisemnie (na adres: Komisarz Wyborczy I w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań), mailowo (poz-kancelaria@kbw.gov.pl) lub za pomocą platformy ePUAP.

Osoby niewidzące lub niedowidzące mogą w lokalu wyborczym skorzystać ze specjalnej nakładki na kartę do głosowania opracowanej w alfabecie Braille’a. Nakładki są dostępne w każdym lokalu wyborczy, a wydaje je w dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza. Po oddaniu głosu nakładkę należy zwrócić.

Dodatkowo, każdy wyborca z niepełnosprawnością może w lokalu wyborczym skorzystać z pomocy osoby trzeciej, w tym także osoby niepełnoletniej, np. wnuka, syna. Asystować natomiast nie może członek komisji wyborczej, mąż zaufania ani obserwator społeczny. Należy przy tym pamiętać, że pomoc może mieć tylko i wyłącznie charakter techniczny.

Warto także dodać, że do obowiązków obwodowej komisji wyborczej należy (na prośbę wyborcy), przekazanie ustnie treści obwieszczeń wyborczych, w tym informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

W każdy poniedziałek (w godz. 15:00 do 17:00) w budynku urzędu przy ul. Libelta 16/20 dyżuruje tłumacz języka migowego, który pomoże przy załatwianiu spraw związanych z uprawnieniami wyborców. Tłumacz dyżurować będzie także w dniu wyborów, 13 października w godz. 9:00-18:00.

Szczegółowe informacje o uprawnieniach przysługujących osobom z niepełnosprawnościami są dostępne na stronie www.poznan.pl/parlament2019 oraz pod numerem telefonu: 61 646 33 44.

Użyte w artykule zdjęcia:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz