............
UFO w Emilcinie – komiks, autor Grzegorz Rosiński
Powrót do artykułu
Foto: rys. Grzegorz Rosiński, publikacja w czasopiśmie Relaks