Aglomeracja

Wronki: Pęknięcia na moście. Dziś zostanie zamknięty

Wronki most  Foto: maps.google.com

Ponad 176-metrowego mostu we Wronkach czeka naprawa. Podczas kontroli utrzymania obiektu stwierdzono usterki mogące stwarzać niebezpieczeństwo.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazał min. na rozszczelnienie i pęknięcie chodnika na dojściu do obiektu od strony miasta, a także miejscowe rozszczelnienia pomiędzy jezdnią a krawężnikiem oraz krawężnikiem a chodnikiem. Zaobserwowano również pęknięcia w skarpie gruntowej.

Podczas kontroli ustalono, że wzdłuż rzeki Warty, również w obrębie mostu, trwa budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej. Podczas kontroli zaobserwowano ruchy masowe gruntów w tym obszarze na długości około 100 m w górę rzeki Warty.

Most znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w miejscowości Wronki. Ma konstrukcję żelbetową, 6-przęsłową, a jego długość to 176,47 m.

Użyte w artykule zdjęcia: maps.google.com

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz