Fajnie mieć dobrego sąsiada!

Autor: miarecki. Poznań, 27 Czerwca 2017

Staromiejscy radni chcą pokazywać pozytywne wzorce i nagradzać dobrych sąsiadów w swoim fyrtlu! Chcą wyróżniać odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorców i miejskich aktywistów.

Żeby zmieniać własny fyrtel potrzebne są przed wszystkim pozytywne wzorce. Zbyt często narzekamy, a nie wskazujemy na dobre przykłady tych, którym się udało i którzy swoim zaangażowaniem robią coś więcej – dla lokalnej społeczności – mówi radny Tomasz Dworek

Rada Osiedla chce wyróżniać tych przedsiębiorców, którzy nie tylko realizują swój podstawowy cel, jakim jest prowadzenie dobrego biznesu (tym samym płacenie podatków), ale przede wszystkim postępują uczciwie wobec swojego otoczenia.

Warto docenić tych restauratorów, właścicieli sklepów, warsztatów rzemieślniczych, którzy szanując charakter dzielnicy postępują zgodnie z zasadami estetyki propagowanymi przez plastyka miejskiego i zawartych w zasadach projektu Wzorcowy Szyld ale przede wszystkim przestrzegają Kodeksu Dobrych Praktyk Starego Miasta – mówi radny Tomasz Dworek

Dobry sąsiad to także ludzie: społecznicy, aktywiści, grupy sąsiedzkie i stowarzyszenia, Ci wszyscy realizujący działania mające na celu poprawę życia na Starym Mieście

Organizatorzy przede wszystkim chcą docenić ludzi zaangażowanych w budowę więzi społecznych i dobrosąsiedzkich relacji, tych których działalność i osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych.

Rada Osiedla chce pokazać i promować tych sąsiadów, którzy pielęgnują zieleń, starają się nie hałasować, legalnie parkują, przedsiębiorców którzy swoich pracowników zatrudniają na umowę o pracę, tych którzy regularnie sprzątają ulicę i podwórze, którzy po prostu dostrzegają drugiego człowieka – czyli przestrzegają Kodeksu Dobrych Praktyk – podkreślała radna Maria Sokolnicka – Guzek

Tytuły – certyfikaty Dobrego Sąsiada przyznawać będzie Kapituła Konkursu w kategorii przedsiębiorców i lokalnych aktywistów na podstawie zgłoszeń podpisanych przez co najmniej 5 mieszkańców, zawierających pisemne uzasadnienie z przedstawieniem działalności kandydata, jego działań na rzecz lokalnej społeczności.

Radni chcą dobrych sąsiadów – przedsiębiorców wyróżniać certyfikatem i specjalnym godłem nalepką umieszczaną na drzwiach np. do restauracji, będącą także konsumencką rekomendacją dla poznaniaków i turystów. Prowadzone będą także działania promocyjne, w kanałach informacyjnych staromiejskiego samorządu i miasta Poznań.

Mapa klubów, restauracji, sklepów i innych miejsc służących wszystkich użytkownikom staromiejskiego fyrtla może być dobrym nośnikiem reklamy przedsięwzięć odpowiedzialnych społecznie.

Co więcej rekomendacja, to w dobie szumu reklamowego i niedostrzegania reklam może być najskuteczniejszym elementem dotarcia – zarówno dla turystów zagubionych w miejskiej przestrzeni jak i samych mieszkańców otrzymujących korzyści „stałego klienta” – zaznacza pomysłodawca przedsięwzięcia radny Tomasz Dworek

Na zgłoszenia Dobrych Sąsiadów Rada Osiedla Stare Miasto czeka do 15 sierpnia. Certyfikaty i dyplomy zostaną wręczone podczas specjalnej gali w Urzędzie Miasta. Więcej szczegółów na stronie www.staremiasto.poznan.pl/dobrysasiad

Użyte w artykule zdjęcia: T.Dworek / ROSM, , Tomasz Dworek
Koronawirus

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.