Jeżyce Podolany

Nielegalna wycinka drzew

Nielegalna wycinka drzew na Podolanach  Foto: Straż Miejska Miasta Poznania
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Radni rady Osiedla Podolany, zwrócili się do strażników referatu Jeżyce z prośbą o sprawdzenie legalności wycinki drzew. Chodziło o teren byłych ogrodów działkowych przy ul. Rzepeckiej, gdzie od kilku dni prowadzone były intensywne prace porządkowe.

Strażnicy zastali na miejscu kilku mężczyzn, którzy segregowali pocięte już drewno. Nikt z nich nie posiadał zgody na usunięcie jakichkolwiek drzew czy krzewów, a w rozmowie z funkcjonariuszami zasłaniali się zleceniodawcą, a jednocześnie właścicielem gruntu. Ponieważ z osobą tą nie można było nawiązać żadnego kontaktu, strażnicy wylegitymowali osoby dokonujące wycinki, wykonali dokumentację fotograficzną i powiadomili Wydział Ochrony Środowiska UMP. W trakcie opisanych prac porządkujących teren usunięte zostały nie tylko pozostałości po działkowcach, ale również wycięto 10 dorodnych drzew. Pod topór poszły 3 brzozy, 2 świerki i 5 klonów. Pień najstarszej brzozy w miejscu cięcia miał średnicę ok. 56 cm, najstarszego świerku 34 cm a klonu 26 cm. Ze wstępnych informacji pozyskanych z Wydziału Ochrony Środowiska UMP była to nielegalna wycinka.

W celu lepszej ochrony zieleni, w tym drzew, przed ich często nieuzasadnioną wycinką stworzono szereg przepisów ograniczających ich usuwanie. Przepis ten wymusza na właścicielu gruntu uzyskanie zgody na wycinkę, o którą należy wystąpić do właściwego urzędu gminy lub miasta. Obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy również drzew i krzewów martwych, natomiast zezwolenie na wycinkę nie jest wymagane w przypadku drzew w wieku do 10 lat oraz drzew i krzewów owocowych. Należy jednak pamiętać, że odstępstwo to nie dotyczy obiektów wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków np. parków, alei, ogrodów – tłumaczy Przemysław Piwecki, rzecznik Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Ponieważ przepisy te często zmieniają się, warto przed podjęciem decyzji o usunięciu drzewa lub krzewu, zapoznać się z aktualnymi regulacjami zawartymi w Ustawie o ochronie przyrody.

Jedna ze zmian dotyczy odpowiedzialności za nielegalną wycinkę – obecnie kary administracyjne za nielegalną wycinkę nakładane są nie tylko na właściciela terenu ale również na osoby, które wykonują pracę usuwania drzew czy krzewów. W tej chwili grozi im nawet kilkaset tysięcy złotych kary za wycięcie bez zgody tych drzew.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz