Jak będzie wyglądał rynek Łazarski po remoncie

Autor: bigbiciq. Poznań, 9 Lutego 2016

Mniej miejsc dla samochodów, więcej dla pieszych i rowerzystów, a dla kupców – łatwiejszy dojazd do straganów. W grudniu odbyły się konsultacje społeczne dotyczące przebudowy rynku Łazarskiego, prowadzone przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Same konsultacje zostały poprzedzone opracowaniem tak zwanego Zwięzłego Dokumentu.

– Przygotował go specjalny zespół i zawierał on swego rodzaju propozycje wytycznych programowych do planowanych zmian, czyli w tym przypadku to, co powinno się na rynku Łazarskim znaleźć, a co nie – wyjaśnia Monika Borowicka-Prewicz z Oddziału wspierania inicjatyw lokalnych Gabinetu Prezydenta. – W pracach nad dokumentem uczestniczyli specjaliści z różnych miejskich jednostek, jak ZDM, ZZM czy ZTM,Spółka “Targowiska”, Pełnomocnik Prezydenta ds. estetyki i wizerunku miasta, a zebrane w nim informacje i propozycje zmian były konsultowane z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Gotowy dokument został zaprezentowany społeczności lokalnej jako podstawa do konsultacji społecznych.

Celem konsultacji było zebranie uwag i pomysłów społeczności lokalnej, a więc mieszkańców, kupców, osiedlowych radnych czy organizacji oświatowych i kulturalnych mających siedzibę w tej okolicy – mówi Monika Borowicka-Prewicz. – Zebrane uwagi czy poprawki do dokumentu posłużą do stworzenia wytycznych programowych do planowanego konkursu dotyczącego modernizacji rynku.

Uwag pojawiło się sporo – niektóre zostały zgłoszone już na pierwszym spotkaniu, gdzie prezentowano Zwięzły Dokument. Większość z nich uwzględniono w raporcie z konsultacji społecznych, a warto dodać, że wiele uwag stanowiło doprecyzowanie propozycji zawartych w dokumencie.

Wśród założeń znalazło się uspokojenie ruchu na ulicach wokół rynku i zmiana organizacji pod kątem ułatwień dla pieszych i rowerzystów, o to też postulowali mieszkańcy – wylicza Monika Borowicka-Prewicz. – Wnioskowano o zmniejszenie liczby miejsc parkingowych aby nie zasłaniały frontów kamienic.

Mieszkańcy zwracali także uwagę na potrzebę modernizacji oświetlenia i monitoringu, powstanie kawiarenek i knajpek wokół rynku, a na samej płycie pozostawienie funkcji handlowej, z zastrzeżeniem ujednolicenia wyglądu straganów obok której jednak znalazłoby się miejsce na urządzanie małych imprez, na przykład osiedlowych festynów. Mile widziane są też giełdy staroci albo jarmarki tematyczne, na przykład przed Bożym Narodzeniem.

Zmienić powinny się także okolice rynku: południowa pierzeja powinna zostać zbudowana, a stragany znajdować się wyłącznie na płycie głównej. Do naprawy lub nawet całkowitej wymiany powinna iść nawierzchnia placu. Zdaniem mieszkańców przy rynku powinno być też więcej ławek, zieleni, a mniej zwolenników picia alkoholu pod chmurką.

Wszystkie te uwagi uwzględniono w wytycznych do projektu – szereg innych, jak zadaszenie rynku, budowa skate parku czy wyrzucenie ruchu kołowego w ogóle poza rynek – pozostawiono do decyzji architektów. Odrzucono natomiast takie propozycje jak budowa parkingu podziemnego pod rynkiem, wyłączenie z ruchu ulicy Niegolewskich czy przeprowadzenie przez rynek trasy przynajmniej jednej linii autobusowej.

Konsultacje społeczne były prowadzone od 2 do 16 grudnia 2015 r., w tym czasie można też było składać pisemne uwagi do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta oraz wyrazić swoją opinię w ankiecie internetowej mającej na celu zebranie informacji i opinii dotyczących aktualnego korzystania z rynku Łazarskiego oraz preferowanych kierunków jego modernizacji.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.