Fundacja Barka nagrodzona w Brukseli

Autor: miarecki. Poznań, 10 Grudnia 2015

Poznańska Fundacja Barka odebrała dziś w Brukseli nagrodę Civil Society Prize dla organizacji walczących z biedą.

Europejska nagroda dla Fundacji Barka

Wyróżnione Centrum Integracji Społecznej, które jest inicjatywą Fundacji Pomocy Wzajemnie Barka zajmuje się kształceniem i szkoleniem zawodowym osób długotrwale bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych, byłych więźniów, uchodźców i osób uzależnionych – mówi europosłanka Agnieszka Kozłowska – Rajewicz, która zgłosiła poznański projekt do unijnej nagrody.

Centrum organizuje warsztaty umożliwiające przekwalifikowanie zawodowe, zajęcia edukacyjne i grupy wsparcia. Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego jest wyrazem uznanie dla wybitnych inicjatyw, które ułatwiają walkę z ubóstwem w Europie,

Nagroda w wysokości 50 tys. Euro podzielona została wśród pięciu laureatów, którzy przeznaczą ją na inwestycje w projekty zapewniające dalszą działalność w społeczności lokalnej.

Wśród nagrodzonych inicjatyw oprócz projektu Barki są również przedsięwzięcia społeczne z Niemiec, Finlandii, Francji i Irlandii. Inicjatywy te obejmują szkolenia zawodowe osób długotrwale bezrobotnych, zapewnienie opieki zdrowotnej bezdomnym czy dostarczaniem świeżych lokalnych produktów wysokiej jakości – owoców, warzywa ziół i jajek – do sklepów społecznych i solidarnościowych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.