Aglomeracja

Szansa na rozbrojenie ekologicznej bomby

Odpady toksyczne Foto:

W magazynie o powierzchni ponad 800 m2, w podpoznańskich Komornikach prowadzonym przez nieuczciwego przedsiębiorcę znajduje się ekologiczna bomba. Rozszczelnienie się jednej z beczek i akcja straży pożarnej prowadzona na początku sierpnia potwierdzają wysokie zagrożenie zdrowia i życia.

Odpady toksyczneUsunięcie toksycznych odpadów to proces skomplikowany i bardzo kosztowny proces. O zagrożeniu wynikającym ze składowania ponad tysiąca ton niebezpiecznych substancji i sposobach rozwiązania problemu ich utylizacji rozmawiał dziś wojewoda wielkopolski z urzędnikami Ministerstwa Środowiska.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska objął programem „bomb ekologicznych” składowisko odpadów niebezpiecznych w Komornikach. Decyzja o wpisanie składowiska do programu likwidacji wynika z dużego prawdopodobieństwa wystąpienie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz ogromnych  szkód w środowisku

Takie stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, prezentowane również podczas posiedzeń sztabu kryzysowego wojewody, zostało uwzględnione w decyzji GIOŚ. Zgodnie z procedurą starosta poznański może wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie wsparcia finansowego na likwidację „bomby ekologicznej”.

Koronawirus

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz

Kalendarium

Pogoda w Poznaniu

°C
___
______
 • Low Temp. ___°C
 • High Temp. ___°C
___
______
Października 24th 2020, sobota
°C
   ___
 • TEMPERATURE
  °C | °C
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • NIE 25
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • PON 26
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • WT 27
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • śR 28
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • CZW 29
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • PT 30
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %