Aglomeracja POZnań

Cztery poznańskie Cyfrowe Szkoły

37 szkół wielkopolskich szkół, w tym cztery z Poznania, które zakwalifikowały się do udziału w rządowym programie „Cyfrowa Szkoła” otrzyma oprogramowanie i sprzęt komputerowy. Do pilotażowego programu, w ramach którego szkoły wyposażone zostaną w komputery przenośne, cyfrowe podręczniki i elektroniczne pomoce dydaktyczne, zgłosiło się 335 placówek.

Cyfrowa szkołaW Poznaniu pieniądze otrzymały cztery Szkoła Podstawowa nr 56 im. Charles de Gaulle’a przy ulicy Tarnowskiej, Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich,  Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 -Szkoła Podstawowa nr 78 w Poznaniu przy ulicy Żonkilowej oraz Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki
na Ławicy.

Sprzęt zakupiony za ponad 4 mln złotych służyć będzie uczniom i nauczycielom w dwu wariantach. W ramach I, zakupione przenośne komputery mogą być wykorzystywane przez uczniów wyłącznie w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych a zgodnie z II, który wybrało 8 szkół, urządzenia będą udostępniane uczniom z IV klas do pracy w domu.

Głównym celem projektu jest wspieranie modelu nauczania rozwijającego kreatywności kreatywność, umiejętność współpracy i twórcze wykorzystywanie dostępnych źródeł wiedzy.

Wysokość rządowego dofinansowania zależna jest od wielkości szkoły i mogły się o nie ubiegać również placówki, w których uczy się mniej niż 100 dzieci. W zamian za wsparcie finansowe, szkoły będą przez czas trwania pilotażu m.in. zobowiązane do doskonalenia nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i prowadzeniu lekcji z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych. Wszystkie szkoły musiały zapewnić wkład własny, w wysokości 20% dofinansowania.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz