Aglomeracja

Bezpłatna pomoc prawna. Temat: Alimenty

tomy księgi  Foto: sxc

tomy księgi Foto: sxcFundacja Familijny Poznań zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych dotyczących spraw alimentacyjnych.

Od września do października eksperci, posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego, doradzą, jak rozwiązać problemy związane z ustaleniem obowiązku alimentacyjnego, wysokością alimentów, okresem ich obowiązywania oraz sposobem i procesem przyznawania świadczeń w kraju i za granicą.

Pomoc prawna odbywa się w ramach projektu „Sieć Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej”. Zakres udzielanych porad prawnych dotyczy m.in.: prawo cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego, ubezpieczeń, spraw konsumenckich. Oferta skierowana jest przede wszystkim do rodzin wielodzietnych, osób starszych, rodziców samotnie wychowujących dzieci, osób długotrwale bezrobotnych, członków rodzin dotkniętych problemami przemocy i uzależnień, osób opuszczających zakłady karne, niepełnosprawnych, a więc tych, którzy niejednokrotnie na skutek trudnej sytuacji życiowej mają utrudniony dostęp do odpłatnych porad prawnych.

Jak można umówić się ze specjalistą, prawnikiem?

Zapraszamy do naszego biura osobiście i prosimy o wypełnienie karty rejestracyjnej, informuje nas Katarzyna Kołodziej z Fundacji Familijny Poznań. W wyjątkowych sytuacjach, osoby niepełnosprawne mogą rejestrować się telefonicznie. Od kwietnia 2011 z porad poznańskiego skorzystało ponad 900 osób.

Biuro Fundacji  mieści się przy ul. Staszica 15. Informacje udzielne są pod numerem telefonu 61 843 63 04

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz