Aglomeracja

Studenci w Urzędzie Miasta Poznania

dziewczyna  Foto: sxc

dziewczyna Foto: sxcCoraz mniej czasu zostało, by zgłosić się na studenckie staże w Urzędzie Miasta Poznania. 28 już nabór trwać będzie tylko do końca stycznia. Na chętnych czekają 82 wolne miejsca w 28 wydziałach i biurach Urzędu.

Program staży skierowany jest do studentów III,IV  i V roku (I/II SUM), studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, szkoły państwowej lub prywatnej. Kolejnym warunkiem jest nauka na kierunku odpowiadającemu oczekiwaniom danego Wydziału lub Biura UMP.

Wykaz wydziałów i biur oraz internetowy formularz, dzięki któremu możesz zgłosić swój udział w programie staży znajdziesz tutaj.

W dotychczasowych 27 edycjach staży przyjęto ponad 19.000 zgłoszeń, a staże odbyło łącznie 1.800 studentów. Ponad 250 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w poznańskim Urzędzie. Jest to zdaniem organizatorów naborudowodem na realizację jednego z celów programu staży studenckich, jakim jest przegląd potencjalnych kadr dla Urzędu Miasta Poznania.

Ze studentami, którzy zakwalifikują się na staż do wybranego wydziału czy biura Urzędu Miasta, zostaną podpisane umowy zlecenia. Podczas stażu studenci pracować będą 18 godzin w tygodniu, za co otrzymają wynagrodzenie stażowe. Przygoda z Urzędem zakończy się otrzymaniem zaświadczenia o odbyciu stażu wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.

Trzymiesięczne staże trwać będą od marca do maja.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz