“Prawidłowo zaparkuj samochód” wspólna akcja Straży Miejskiej, Policji i ZDM

Parkowanie na Pomniku im. Żołnierzy Armii Poznań Foto: Paweł Rychter

Parkowanie na Pomniku im. Żołnierzy Armii Poznań Foto: Paweł RychterDo niedawna plac przed pomnikiem im. Armii Poznań wyglądał jak na zdjęciu obok. Teraz po zamontowaniu barier i surowszym karaniu kierowców przez odpowiednie służby sytuacja w newralgicznych punktach miasta ma się zmienić.

Na terenie Poznania zarejestrowanych jest ok. 365 tys. pojazdów, z czego w ubiegłym roku, w Wydziale Komunikacji UMP poznaniacy zarejestrowali prawie 65 tys., a dodatkowo należy uwzględnić samochody osób przyjezdnych chociażby z ościennych gmin, którymi dojeżdżają do pracy czy też przebywającej czasowo w Poznaniu licznej grupy studentów. Liczby te obrazują skalę problemów związanych z motoryzacją, w tym także z prawidłowym zaparkowaniem samochodów. Znajdują one odzwierciedlenie w ilości interwencji przekazywanych przez mieszkańców – rocznie do straży miejskiej wpływa ponad 30 tys. zgłoszeń dotyczących tego uciążliwego problemu. Trudności z prawidłowym parkowaniem mają nie tylko poznańscy kierowcy ale również z innych miast Polski. Potrzeba większej dyscypliny w tym zakresie nie tylko na drogach publicznych czy w strefach zamieszkania znalazła swe odzwierciedlenie w znowelizowanej ustawie Prawo o ruchu drogowym. Ustawodawca nie tylko rozszerzył uprawnienia straży miejskich i policji w zakresie zlecania usuwania pojazdów z miejsc ważnych dla płynności ruchu oraz miejsc parkowania przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych ale przede wszystkim rozszerzył obszar obowiązywania tego prawa o tzw. strefy ruchu i drogi wewnętrzne. Z uwagi na fakt, że podejmowane interwencje nie zawsze przekładają się na większą dyscyplinę kierujących w zakresie przestrzegania zasad parkowania, odpowiedzialne za porządek i czytelność w ruchu drogowym służby przy udziale (poprzez zgłaszanie pomysłów i sugestii) mieszkańców zapoczątkowały program “Prawidłowo zaparkuj samochód”

Cel programu – poszukiwanie rozwiązań poprawiających organizację ruchu drogowego w zakresie czytelnego oznakowania miejsc parkingowych, wytyczania nowych jak również stosowania przeszkód technicznych zapobiegających niszczeniu terenów zielonych przez kierujących.

Realizacja – Straż Miejska Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich, Policja. W odpowiedzi na nasz apel do mieszkańców o zgłaszanie miejsc, w których oznakowanie drogi jest nieczytelne bądź można wygospodarować dodatkowe miejsca postojowe albo następuje degradacja terenów zielonych przez parkujących pojazdy wpłynęło wiele propozycji zmian. Dodatkowo typowaniem miejsc, w których pomimo podejmowanych interwencji nie zauważa się zwiększenia dyscypliny kierujących w zakresie przestrzegania zasad parkowania zajęli się szerzej niż dotychczas strażnicy miejscy.

Pomnik im. Armii Poznań Foto: ZDM Wszystkie zgłoszenia i propozycje zmian analizowane są pod kątem możliwości ich zastosowania w infrastrukturze drogowej Poznania na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa przy Zarządzie Dróg Miejskich. W początkowej fazie obowiązywania programu zaakceptowano i skierowano do realizacji 41 z proponowanych zmian, a 8 odrzucono z uwagi na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Nie wszystkie z nich będą widoczne natychmiast gdyż wymagają niekiedy opracowania stosownej dokumentacji czy znalezienia środków finansowych na realizację. Program “Prawidłowo zaparkuj samochód” ma charakter ustawiczny, zatem czekamy na kolejne propozycje.
Pierwsze efekty naszych działań można zobaczyć przed pomnikiem Armii Poznań, gdzie niedawno ZDM zakończył montaż barier ochronnych.

Koronawirus

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz

Kalendarium

Pogoda w Poznaniu

°C
___
______
 • Low Temp. ___°C
 • High Temp. ___°C
___
______
Października 30th 2020, piątek
°C
   ___
 • TEMPERATURE
  °C | °C
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • SOB 31
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • NIE 1
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • PON 2
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • WT 3
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • śR 4
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • CZW 5
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %