moneta

Można już składać wnioski o zasiłki rodzinne

Autor: bigbiciq. Poznań, 5 Września 2010
0

moneta Foto: sxcOd 1 września można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2010/2011. Realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1. Termin przyjmowania wniosków o zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego upływa 30 listopada 2010 r. Wniosek składa się jeden raz w roku.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł lub 583 zł (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) netto.

Zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości: 68 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia; 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Osoba, której przyznane zostanie prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko, ma możliwość skorzystania z następujących dodatków do zasiłku rodzinnego:

* z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł miesięcznie;
* z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci w rodzinie. Na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł, jednak nie więcej niż 160 zł na wszystkie dzieci;
* z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 80 zł miesięcznie na każde trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego. Istnieje także możliwość ubiegania się o zwiększenie kwoty tego dodatku o kwotę 100 zł na dziecko, na które przyznany jest ustawowy dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
* z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1000 zł płatny jednorazowo;
* z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka. Wysokość dodatku to 60 zł na dziecko do 5 roku życia lub 80 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
* z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 100 zł płatnej jednorazowo.;
* z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, wynosi 90 zł miesięcznie, natomiast na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, wynosi 50 zł miesięcznie. Dodatki wypłacane są przez 10 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych można uzyskać: call center UMP 61 646 33 44, w Punkcie Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 w godzinach:

* poniedziałek: od 7:30 do 16:00
* wtorek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30
* piątek: od 7:30 do 15:00

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2010 r. w Poznańskim Centrum Świadczeń lub przesłać drogą pocztową na adres Centrum.

Bez kategorii

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA © 2009-2010 MLW & Associates, LLP. All rights reserved.