POZnań

Zmarł profesor Andrzej Wyrwa

prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa  Foto: Zakład Historii Średniowiecznej, UAM w Poznaniu

Andrzej Wyrwa był wybitnym historykiem, archeologiem, dyrektorem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, ale też uwielbianym przez studentów UAM wykładowcą.

Był wieloletnim szefem naszej instytucji uwielbianym przez współpracowników, a przede wszystkim dobrym i życzliwym człowiekiem – żegnają Profesora pracownicy muzeum – będzie nam bardzo brakowało jego spokoju, mądrości, wyrozumiałości i rzetelności.

Profesor Andrzej Wyrwa był od początku swojej kariery zawodowej związany z Wydziałem Historii UAM, a w 2008 roku został dyrektorem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Prowadził wieloaspektowe, interdyscyplinarne badania archeologiczno-historyczne, architektoniczne, przyrodnicze i specjalistyczne z zakresu nauk fizyko-chemicznych nad dziejami wczesnego średniowiecza w Polsce, monastycyzmu, szczególnie zakonu cystersów, studia z zakresu historii kultury materialnej i architektury wczesnośredniowiecznej Polski i Europy oraz historii archeologii, muzeologii i percepcji działalności muzeów we współczesnym społeczeństwie. O

Był także redaktorem czasopism naukowych, jak Studia Lednickie, Museion Poloniae Maioris oraz Studia i Materiały do Dziejów Pałuk.

Do najważniejszych i najbliższych sercu Pana Profesora należały wieloletnie badania archeologiczne w Łeknie, prowadzone pod jego kierownictwem w latach 1982-2008, które doprowadziły do odkrycia i rozpoznania grodziska wczesnośredniowiecznego, reliktów przedromańskiej rotundy i późniejszego klasztoru cystersów w Łeknie – podkreślają jego współpracownicy z Muzem na Lednicy – był inicjatorem wieloaspektowych badań Ostrowa Lednickiego i dziedzictwa pierwszych Piastów. Będąc nauczycielem akademickim ukształtował kilka pokoleń archeologów i historyków.

Andrzej Marek Wyrwa urodził się Krzyżu Wielkopolskim 22 marca 1955 roku. Z wykształcenia był historykiem i archeologiem (studia na Wydziale Historycznym UAM ukończone w roku 1978 i 1981). Pracował od lat 80. XX wieku w Instytucie Historii UAM (obecnie Wydział Historii), gdzie doktoryzował się (1985), habilitował (1996) oraz uzyskał tytuł profesora (2004). Zmarł 17 listopada 2022 roku.

Prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa Foto: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Użyte w artykule zdjęcia: Zakład Historii Średniowiecznej, UAM w Poznaniu

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz