POZnań

Wiarygodność Poznania taka sama jak Polski

Poznań Głowny  Foto: Tomasz Dworek

Agencja Fitch Ratings potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Poznania i przyznała poziom A- to najwyższy możliwy dla polskiego samorządu. Taką samą wiarygodność uzyskała wiarygodności kredytowej kraju. Oznacza ona, że Poznań posiada bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych.

PFC oraz Andersia TowerWedług agencji Fitch Ratings ocena ratingowa może zostać podniesiona, jeśli miasto zmniejszy wzrost zadłużenia. Ale konieczny jest także warunek podniesienia ogólnego ratingu Polski.

W komentarzu do oceny ratingowej podkreślono, że Poznań jest jednym z najsilniejszych ośrodków gospodarczych w kraju, ze zróżnicowaną, dobrze rozwiniętą i zbilansowaną gospodarką miejską, zdominowaną przez usługi, która przyczyniła się do osiągnięcia PKB na mieszkańca dwukrotnie wyższego od średniej krajowej oraz zbilansowanym lokalnym rynkiem pracy, charakteryzującym się najniższą wśród polskich miast stopą bezrobocia.

Rating to opinia niezależnej, wyspecjalizowanej instytucji, określająca wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu. Wyraża ona ogólną zdolność podmiotu do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych lub dotyczy konkretnej emisji zobowiązania lub programu finansowego.

Głównym zadaniem ratingu miasta jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów o wiarygodności i wypłacalności. Posiadanie oceny wiarygodności kredytowej umożliwia łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych oraz pozwala na pozyskanie kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach. Rating międzynarodowy jest uznawany na całym świecie.

Agencja Fitch Ratings jest jedną z najbardziej znaczących agencji ratingowych, ocenia wiarygodność kredytową 6 tys. emitentów z ponad 100 krajów świata, w tym większość polskich miast i województw. Miasto Poznań korzysta z usług agencji od 2013 roku. Przedtem, od 2001 r. Poznań posiadał umowę na ocenę wiarygodności kredytowej z agencją ratingową Moody’s Investors Service.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz