POZnań

Są jeszcze wolne miejsca w miejskich żłobkach

solaris_zlobek_pod_zielonym_jamniczkiem_4  Foto:

Miasto Poznań dofinansuje w 2017 roku miejsca w żłobkach dla 1800 dzieci. Są jeszcze 122 wolne miejsca. Opieką żłobków objęte są dzieci w wieku do lat 3, które nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy rodziców lub opiekunów prawnych oraz w przypadku gdy rodzice/opiekunowie są osobami niepełnosprawnymi. Nowy złobek

Rekrutacja do żłobków trwa przez cały rok. Dzieci są przyjmowane na bieżąco, a nie tak jak w szkołach – na semestr. Wolne miejsca w niektórych placówkach wynikają z tej rotacji. Zmienia się też zapotrzebowanie na miejsca w danej lokalizacji. Na wybór rodziców wpływa też jakości opieki oraz rekomendacje innych rodziców i działania marketingowe danych placówek.

Zapotrzebowanie na żłobki jest olbrzymie. Nasz działa dopiero od kilku dni, ale na długo przed otwarciem rodzice pytali o opiekę nad maluchami. Jesteśmy nową placówką dlatego mamy jeszcze kilkanaście wolnych miejsc. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że udało nam się uzyskać dofinansowanie. Rozumiem jednak rozczarowanie rodziców ze żłobków, które takiego wsparcia w tym roku nie uzyskały – mówi Agnieszka Horyza, dyrektor żłobka Kraina Baśni.

Aby ubiegać się o miejsce w żłobku najłatwiej jest skorzystać z elektronicznej platformy rekrutacyjnej pod adresem: https://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/nabor/ i tam wypełnić wniosek. Rodzic ma możliwość wyboru trzech preferowanych placówek. Automatycznie wygenerowany formularz należy podpisać i dostarczyć do placówki pierwszej preferencji.

W konkursie ofert rozdysponowano łącznie 15 milionów złotych dofinansowania pomiędzy placówki, które uzyskały najwyższą punktację. Oferty były weryfikowane m. in. pod kątem programów opiekuńczo-wychowawczych i programów żywieniowych w placówkach, standardu zabiegów pielęgnacyjnych, liczby osób opiekujących się dziećmi i ich kwalifikacji. Premiowane było także zatrudnienie kadry na podstawie umowy o pracę. Do tego punktowano dostępne pomoce edukacyjne, wyposażenie, zaplecze lokalowe, w tym np. monitoring czy dostępność placu zabaw na terenie placówki.

Konsekwentnie działamy na rzecz poprawy opieki nad dziećmi. W 2015 roku miasto przeznaczyło na ten cel 4,5 mln złotych. W mijającym roku trzykrotnie podnieśliśmy kwotę tej dotacji. Według planu na rok 2017 utrzymujemy to dofinansowanie na poziomie 15 mln złotych, którym obejmiemy 1800 dzieci z Poznania – mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Użyte w artykule zdjęcia: opieka.cz

Tagi:

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz