POZnań

Są chętni na remont schodów

Schody na Chwiałkowskiego  Foto: materiały prasowe / PIM

Pięć firm złożyło oferty na wyremontowanie schodów przy ul. Spychalskiego oraz przebudowę ul. Wyłom. Prace w obu miejscach rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Trzy firmy nadesłały swoje oferty do przetargu rozpisanego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie, który wyłoni wykonawcę remontu schodów na ul. Spychalskiego (dawniej Chwiałkowskiego), łączących ulice Dolna Wilda i Górna Wilda.

Jeden z oferentów deklaruje wykonanie robót za kwotę niższą niż zamierzał wydać na nie zamawiający. Dwóch wycenia je drożej. Trwa weryfikacja złożonych dokumentów.

Schody, zaprojektowane w latach 30. ubiegłego stulecia przez znanego architekta Władysława Czarneckiego, kilka lat temu zakwalifikowano do gruntownego remontu. Ze względu na zły stan techniczny – m.in. zaawansowaną korozję materiałów konstrukcyjnych, liczne przecieki wody przez konstrukcję, a także odchylenie od pionu ściany bocznej – są obecnie dopuszczone do użytkowania warunkowo i czasowo. Ruch po nich odbywa jedynie wydzielonymi pasami.

W trakcie remontu mają zostać rozebrane i zbudowane praktycznie od nowa w niemal pierwotnej formie. Wykonane też zostanie odwodnienie, które zostanie włączone do kanalizacji deszczowej. Przy ścianach bocznych, na których rozmieszczone zostaną lampy w stylu art-deco, zaprojektowano elementy umożliwiające prowadzenie roweru.

Remont ma na celu nie tylko przywrócenie pierwotnego stanu technicznego schodów, odtworzenie ich historycznej formy, lecz również zwiększenie trwałości oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na wykonanie robót będzie miał około 5 miesięcy od podpisania umowy.

Dwie firmy nadesłały z kolei swoje oferty do przetargu, który wyłoni wykonawcę przebudowy ul. Wyłom.

Jedna z ofert opiewa na kwotę niższą niż na wykonanie przebudowy zamierzał wydać zamawiający. Druga jest wyższa. Trwa weryfikacja złożonych dokumentów.

W efekcie przebudowy powstanie nowy chodnik z kostki brukowej po południowej stronie ulicy, nowe krawężniki i zjazdy do posesji. Częściowo wymieniona zostanie także nawierzchnia. Wykonane zostaną również miejsca parkingowe po północnej stronie drogi, a na jezdni pojawią się trzy progi zwalniające. Przebudowa ulicy będzie okazją do budowy kanału technologicznego do poprowadzenia pod ziemią kabli oraz do przebudowy odwodnienia. Posadzone zostaną nowe drzewa i powstanie trawnik liczący ok. 400 metrów kwadratowych.

Ulica Wyłom, łącząca ul. Piątkowską i Nasienną, ma niewiele ponad 300 metrów długości. Jest jednak ważnym traktem dla mieszkańców os. Powstańców Warszawy oraz położonego nieopodal osiedla domków jednorodzinnych. Korzystają z niej również piesi i rowerzyści, pokonujący kładkę nad trasą szybkiego tramwaju i ul. Mieszka I.

Wybrana w postępowaniu przetargowym firma na wykonanie wszystkich prac związanych z jej przebudową będzie miał około 3,5 miesiąca od podpisania umowy.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / PIM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz