Aglomeracja

Prezes URE zatwierdził podwyżki cen energii

Elektrownia ENEA w Kozienicach  Foto: enea

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż energii. Enea, PGE Obrót oraz Tauron od 1 stycznia 2021 roku zaczną stosować nowe stawki dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Regulator zakończył postępowania i zatwierdził spółkom Enea, PGE Obrót oraz Tauron taryfy na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Jak podaje URE, postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla czwartego sprzedawcy – Energa Obrót jest w toku. Podobnie jak postępowania dotyczące zatwierdzenia taryf na 2021 rok dla dystrybutorów energii.

Pod koniec każdego roku w URE trwają postępowania mające na celu zatwierdzenie taryf za energię elektryczną na kolejny rok.

Prezes URE stoi na straży tego procesu dbając, by ostateczne ceny płacone przez odbiorców odzwierciedlały jedynie uzasadnione koszty działalności firm energetycznych i odpowiadały aktualnym warunkom rynkowym – mówi Rafał Gawin.

W wyniku wnioskowanych nowych taryf, od nowego roku rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej (grupa G11), w części dotyczącej sprzedaży energii, będą wyższe o ok. 3,5 procent. Według wyliczeń URE ma to być ok. 1,5 złotego miesięcznie. W przypadku odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat będzie odpowiednio wyższy.

Tabela przedstawia zmiany netto cen, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku w grupie taryfowej G11).

Szacunkowe wartości zmian na rachunkach obliczono dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla średniego zużycia w kraju w 2019 r. (w przybliżeniu zestawienie odpowiada rocznemu zużyciu energii przez przeciętną trzyosobową rodzinę, przy najczęściej stosowanym okresie rozliczeniowym; średnie zużycie w grupie G11 w Polsce wynosi 1777 kWh).

Głównym powodem podwyżek był nieznacznie wyższy, niż uznany przez regulatora poziom ceny energii elektrycznej nabywanej przez sprzedawców w zeszłym roku. Dodatkowo wzrosły koszty zakupu świadectw pochodzenia energii zielonej oraz efektywności energetycznej.

Nowe obowiązki przedsiębiorstw

Jednocześnie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2021 r. wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, mają obowiązek stosować w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi następujące stawki opłat, niezależnie od faktu, czy do tego czasu zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca te opłaty:

  1. stawkę opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh,
  2. stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh,
  3. stawki opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości,
  4. stawki opłaty mocowej w gospodarstwie domowym wynoszące:
  • 1,87 zł na miesiąc – dla odbiorców zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej;
  • 4,48 zł na miesiąc – dla odbiorców zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej;
  • 7,47 zł na miesiąc – dla odbiorców zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej;
  • 10,46 zł na miesiąc – dla odbiorców zużywających rocznie powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej;

Dla pozostałych grup odbiorców opłata uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby. Pomiary wykonywane są w dni robocze od 7:00 do 21:59. Cena ma wynosić 0,0762 zł/kWh.

Użyte w artykule zdjęcia: enea

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz