POZnań

Prawnik pomoże za darmo

Prawnicy pomagają w UMP  Foto: materiały prasowe UMP

Tysiące osób w Poznaniu skorzystały już z darmowej pomocy prawnej. Razem z poradnictwem obywatelskim jest ona doskonałą propozycją dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia specjalisty, ale nie są w stanie ponieść związanych z nim kosztów.

Usługa skierowana jest do każdego, kto potrzebuje porady – wystarczy tylko złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów. Miasto Poznań przygotowało 22 punkty, w których na klientów czekają adwokaci, radcy prawni oraz osoby przygotowane do świadczenia poradnictwa obywatelskiego. Szczegółowa lista dyżurów znajduje się w załączniku.

Od stycznia do lipca 2019 r. z nieodpłatnych porad prawnych w Poznaniu skorzystało ponad 4 tys. osób, z czego 76 proc. stanowiły kobiety, a 35 proc. – osoby powyżej 65 roku życia. Z pomocy skorzystało także 10 obcokrajowców.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest szansą dla wszystkich, którzy poszukują ogólnej pomocy, uwzględniającej potrzeby i możliwości. To praca z osobami, które mają problemy lub są w kryzysowych sytuacjach. Poradnictwo pomaga w zdobyciu samodzielności życiowej.Obejmuje zwłaszcza porady dla osób zadłużonych, dotyczące spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego. Specjaliści zaoferują wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, opowiedzą o uprawnieniach i obowiązkach, a jeśli będzie taka potrzeba – pomogą stworzyć plan działania, który będzie podstawą do wyjścia z trudnej sytuacji.

Nieodpłatna pomoc prawna to okazja, by zdobyć informacje o obowiązującym stanie prawnym, o swoich uprawnieniach i obowiązkach – także tych związanych z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Adwokat lub radca prawny doradzi w wyborze najskuteczniejszego rozwiązania konkretnego problemu prawnego, poinformuje o kosztach postępowania i wyjaśni, jakie ryzyko finansowe wiąże się ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. Pomoże też sporządzić projekt pisma np.: o zwolnienie z kosztów sądowych, o ustanowienie adwokata, radcy prawnego czy pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym. Jest jednak wyjątek: pomoc ta nie dotyczy pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pisma w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Prawnicy podpowiedzą również, jak przygotować się do rozpoczęcia działalności gospodarczej – ale uwaga: nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z jej prowadzeniem.

Zakres udzielanej pomocy jest szeroki i obejmuje praktycznie wszystkie problemy społeczności. W pierwszym półroczu 2019 r. 50 proc. porad dotyczyło zakresu prawa cywilnego, a ok. 700 -prawa rodzinnego. Pojawiło się także 270 spraw z zakresu prawa karnego.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, należy umówić termin wizyty (przyjęcia odbywają się według kolejności zgłoszeń). Można to zrobić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 20:00, dzwoniąc pod nr telefonu Biura Poznań Kontakt: 61 646 33 44.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie są w stanie przyjść osobiście, mogą uzyskać pomoc także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Z tej samej możliwości mogą skorzystać osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się. By skorzystać z udogodnień dla osób z niepełnosprawnością należy złożyć w Urzędzie Miasta Poznania wniosek (w wersji papierowej lub elektronicznie) na adres: npp@um.poznan.pl wraz z oświadczeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego można znaleźć na stronie http://www.poznan.pl/pomocprawna/ i pod numerem telefonu 61 646 33 44.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz