Nowe Miasto POZnań Starołęka

Od soboty rusza letni rozkład jazdy

Tramwaj, bimba  Foto: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

W sobotę 26 czerwca w transporcie publicznym na liniach miejskich i podmiejskich ZTM zostanie wprowadzony wakacyjny letni rozkład jazdy. Tego samego dnia – z uwagi na zakończenie prac remontowych – na most Dworcowy wrócą tramwaje, a jednocześnie rozpoczną się prace remontowe na Starołęce, gdzie ruch tramwajowy zostanie wstrzymany od pętli Starołęka Mała do Starołęki.

Od soboty, 26 czerwca, tramwaje i autobusy na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego będą kursowały według letniego rozkładu jazdy. Częstotliwość – jak co roku – zostanie dopasowana do mniejszej frekwencji pasażerskiej z uwagi na brak zajęć w szkołach i wyjazdy wakacyjne.

Tramwaje w dni robocze kursować będą co 15 minut od pierwszych porannych kursów do godz. 18:30, w soboty zgodnie z rozkładem sobotnim, natomiast w niedziele i święta co 30 minut od rana do godz. 11:00 i co 20 min. w pozostałym czasie.

Na głównych liniach autobusowych (numery: 158, 163, 164, 168, 169, 171, 174, 182, 190, 191, 193) częstotliwość będzie wynosić w dni robocze co 15 minut od pierwszych porannych kursów do ok. godziny 19:00, w soboty zgodnie z rozkładem sobotnim (bez dodatkowych wzmocnień), natomiast w niedziele i święta zgodnie z rozkładem świątecznym.

Koniec prac na węźle most Dworcowy i początek na ul. Starołęckiej

Także w sobotę, 26 czerwca, tramwaje wrócą na węzeł Most Dworcowy, a przestaną dojeżdżać do pętli Starołęka. Niezbędne do wykonania są prace sieciowe na terenie zajezdni tramwajowej przy ulicy Fortecznej – obejmujące przede wszystkim przebudowę stacji trakcyjnej zasilającej m.in. trasę tramwajową na ul. Starołęckiej oraz prace, które będą prowadzone przez Aquanet w kanale pod torowiskiem tramwajowym w ul. Starołęckiej. Dlatego konieczne będzie wyłączenie ruchu tramwajowego na odcinku od pętli Starołęka Mała do pętli Starołęka. Jednocześnie trwające obecnie roboty w zakresie przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej spowodowały poważne utrudnienia w rejonie całej Starołęki, obejmując również komunikację autobusową pomiędzy Starołęką Wielką, Minikowem, Marlewem i Głuszyną, jak również miejscowościami Czapury, Wiórek, Daszewice, Babki, Kamionki i Borówiec a położoną przy ul. Książęcej pętlą autobusową Starołęka. W celu poprawy tej trudnej sytuacji przygotowany został pakiet rozwiązań ukierunkowanych przede wszystkim na usprawnienie komunikacji samochodowej w osi ul. Starołęckiej oraz na poprawę warunków dojazdu autobusów i przesiadki w rejonie węzła komunikacyjnego Starołęka dla pasażerów transportu publicznego.

Pakiet zmian transportowych w rejonie Starołęki

Od 28 czerwca (poniedziałek) do 31 sierpnia (niedziela) uruchomione będą, głównie w godzinach pozaszczytowych i wieczornych, dodatkowe pociągi Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) na odcinku Poznań Krzesiny – Poznań Starołęka – Poznań Dębina – Poznań Główny.  Będzie to uzupełnienie obecnych połączeń, tak aby pociągi przez cały dzień kursowały średnio co ok. 30 minut. 

Czas przejazdu ze stacji Poznań Starołęka do Poznań Główny wynosi średnio ok. 7 minut – to najszybsza możliwość dostania się do centrum miasta. Posiadacze biletów okresowych sieciowych ZTM ważnych w strefie A mogą bez dodatkowej opłaty podróżować pociągami spółek Koleje Wielkopolskie i POLREGIO na terenie Poznania. Pozostałe osoby mogą skorzystać z biletów jednorazowych kolejowych, m.in. Biletu Starołęckiego, który kosztować będzie 4 zł normalny, 2 zł ulgowy i można go będzie zakupić w kasach kolejowych oraz u drużyny konduktorskiej w pociągach bez dodatkowej opłaty. Uwaga! W pociągach nie będą obowiązywać bilety jednorazowe czasowe ZTM, tPortmonetka oraz uprawnienia do przejazdów bezpłatnych.

Wszystkie pociągi, o ile nie wskazano inaczej, obsługują stacje i przystanki: Poznań Główny, Poznań Dębina, Poznań Starołęka, Poznań Krzesiny.

Tramwaje wcześniej kursujące na Starołękę skierowane będą do pętli Unii Lubelskiej (poza dojeżdżającymi tam stale liniami 5 i 11 skierowana zostanie również linia nr 7) oraz Starołęka Mała (dojeżdżać będą tramwaje linii nr 12 i 17).

W okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia zostaną uruchomione dwie linie autobusowe “za tramwaj”:

  • T4 od pętli autobusowej przy ul. Książęcej przez ul. Starołęcką i Zamenhofa do os. Piastowskiego
  • T5 na trasie od pętli tramwajowej Starołęka do Unii Lubelskiej przez ul. Forteczną

Linia T5 będzie pełnić podstawową rolę komunikacji zastępczej – autobusy kursować będą co 5 minut w godzinach szczytu i co ok. 7-8 minut poza godzinami szczytu. Jej celem będzie zapewnienie pasażerom szybkiego i sprawnego skomunikowania pomiędzy węzłem Starołęka a węzłem Unii Lubelskiej. Na pętli Unii Lubelskiej możliwa będzie sprawna przesiadka “drzwi w drzwi”.

Na linii T4 autobusy będą kursowały z częstotliwością co 15 minut przez cały dzień i zapewnią komunikację wzdłuż ulicy Starołęckiej, a także, razem z linią nr 190, wzdłuż ulicy Zamenhofa na odcinku od ronda Starołęka do os. Piastowskiego.

Po północnej stronie torów kolejowych, w celu zmniejszenia skali zatłoczenia skrzyżowania ul. Starołęckiej i ul. Fortecznej, wdrożona zostanie zmiana organizacji ruchu dla poprawy przepustowości ul. Starołęckiej i zmniejszenia ryzyka opóźnień autobusów obsługujących linię T5. Zmiana dotyczy ograniczenia ruchu samochodowego na ulicy Fortecznej w kierunku od Romana Maya do Starołęckiej – wjazd w tę stronę możliwy będzie jedynie dla autobusów oraz jako dojazd do posesji. Nie będzie możliwości skrętu w lewo z ulicy Fortecznej w ulicę Starołęcką. Dojazd dla samochodów do ulicy Starołęckiej będzie możliwy przez ulicę Romana Maya lub ulicę Unii Lubelskiej i Rondo Żegrze.

Po południowej stronie torów kolejowych wdrożona zostanie zmiana organizacji ruchu w celu zmniejszenia skali zatłoczenia skrzyżowania ul. Starołęckiej i ul. Książęcej: dla poprawy przepustowości ul. Starołęckiej i zmniejszenia skali opóźnień autobusów dojeżdżających do węzła przesiadkowego Starołęka. Wprowadzony zostanie ruchu jednokierunkowy na ulicy Książęcej – od Św. Antoniego do Starołęckiej oraz na ulicy Św. Antoniego – od Starołęckiej do Książęcej. Drugi pas na tych ulicach przeznaczony będzie dla autobusów jako buspas.

W rejonie stacji Poznań Starołęka, przy wejściu do tunelu po południowej stronie torów kolejowych, zainstalowane zostaną dodatkowe stojaki rowerowe.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz