POZnań

Nowy dyrektor poznańskiego cologu

Wejście no Nowego ZOO petroniusz fp  Foto: Petroniszu/fotopolska

Po konflikcie z pracownikami i zarzutach dotyczących złego traktowania zwierząt ze stanowiska zrezygnował Aleksander Niweliński. Komisja Konkursowa, składająca się z m.in., z radnych i wsparcia środowiska naukowego jednogłośnie rekomendowała na stanowisko dyrektora poznańskiego ZOO dr Ewę Zgrabczyńską.

Dr Ewa ZgrabczyńskaEwa Zgrabczyńska jest poznanianką; z Ogrodem Zoologicznym związana od 14 roku swojego życia, gdzie jako wolontariuszka prowadziła ambulatorium weterynaryjne w Starym ZOO.

Jest także pomysłodawczynią projektu felinoterapi, czyli leczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez kontakt z kotami. W podpoznańskim gospodarstwie wiejskim utworzyła specjalny ośrodek dla grup terapeutycznych. Ale też Straż Miejska z Jeżyc na podstawie skarg mieszkańców skierowała sprawę do sądu przeciwko dr. Zgrabczyskiej za prowadzenie w swoim mieszkaniu uciążliwej zapachowo hodowli kotów.

W okresie studiów na Wydziale Biologii UAM – jako pierwszy naukowiec w Polsce – podjęła badania naukowe dot. biologii zoo, w oparciu o kolekcję zwierząt zgromadzoną w Poznaniu. Zaowocowało to szeregiem publikacji z dziedziny ekologii i etologii oraz udziałem w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Prowadziła współpracę z innymi europejskimi ogrodami zoologicznymi oraz brała udział w sesjach Polskiego Towarzystwa Weterynaryjnego w sekcji patologii zwierząt nie udomowionych.

Zna problematykę funkcjonowania ogrodów zoologicznych jako instytucji ochroniarskich, edukacyjnych i publicznych ze wszystkimi uwarunkowaniami ekonomicznymi i zoologicznymi.

W ramach prac dla organizacji pożytku publicznego, jako członek zarządu fundacji „Zwierzęta i my”, współuczestniczyła w redagowaniu Ustawy o ochronie zwierząt i gminnych programów do walki z bezdomnością zwierząt.

Jestem przekonany, że jednogłośna rekomendacja w ramach procesu rekrutacji oznacza jedno: sprawy poznańskiego ogrodu zoologicznego powierzamy właściwej osobie. Odtąd o ZOO w Poznaniu niech mówi się tylko dobrze – podsumowuje nominację Arkadiusz Stasica, zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

Nowy dyrektor swoje stanowisko obejmie 10 stycznia 2016 roku.

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz

  • Wybór najgorszy z możliwych !! Sami członkowie komisji konkursowej, nie mówiąc o pracownikach urzędu miasta, mówią, że wszystko było ustawione od samego początku zwłaszcza przez radnych. Konkurs okazał się farsą.