POZnań

Na poznaniaków czekają wolne etaty.

Urząd Miasta Poznania  Foto: Radosław Maciejewski / FotoPortal miasta Poznania

Księgowi, pielęgniarki, specjaliści do spraw środowiska czy ruchu drogowego – to tylko niektóre stanowiska, które czekają na obsadzenie w urzędzie miasta i miejskich jednostkach.

Wiele etatów czeka na poznaniaków, którzy szukają pracy związanej z opieką nad innymi. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu zatrudni pokojową lub pokojowego, pielęgniarzy i pielęgniarki oraz opiekunkę i położoną. Opiekunów i pielęgniarzy szuka również Dom Pomocy Społecznej. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ da pracę opiekunowi medycznemu i lekarzowi na oddziale, a Miejski Ośrodek Pomocy rodzinie – pracownikowi socjalnemu i młodszemu asystentowi rodziny.

Poszukiwani są też księgowi – w przedszkolu nr 9 im. Zbyszka i Jagienki. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 im. Generałowej Zamoyskiej Heleny Modrzejewskiej, Palmiarnia Poznańska oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 zatrudnią głównego księgowego.

Z kolei Wydział Finansowy Urzędu Miasta Poznania zatrudni pracowników ds. podatku od nieruchomości oraz ds. obsługi klienta.

Na pracę mogą liczyć specjaliści ds. kadr i płac. Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego ma etat dla samodzielnego referenta ds. płac, specjalisty w tym zakresie szuka też Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi. Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy zatrudni specjalistę do spraw kadrowych i administracyjnych, a Centrum usług Wspólnych w Poznaniu – specjalistę ds. Administracyjnych.

W Zespole Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego praca czeka na nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych oraz na elektryka, elektryka samochodowego. Z kolei Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 zatrudni pracownika na 3/4 etatu.

Wolne etaty są w Zarządzie Dróg Miejskich. Zatrudnienie znajdą tam pracownicy ds.pielęgnacji zieleni, ds. skarg i wniosków, ds. nadzoru pasa drogowego, ds. obsługi korespondencji w Wydziale Parkowania oraz kontroler strefy płatnego parkowania.

Praca czeka też w urzędzie miasta. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska zatrudni pracownika ds. ochrony zieleni, ds. obsługi projektu “Azbest” oraz ds. obsługi projektu “Kawka-Bis”. Wydział Gospodarki Nieruchomościami przyjmie pracownika ds. geodezyjnych oraz ds. nabywania nieruchomości. Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu szuka osoby ds. obsługi inwestycji i remontów, a Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta – pracownika ds. realizacji projektu “Dostępność lotnisk (LAirA CE1074)”. Jest też wolny etat na stanowisko brokera informacji merytorycznej w Biurze Poznań Kontakt.

Biblioteka Raczyńskich szuka młodszego bibliotekarza/bibliotekarza, a Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – pracownika na stanowisko ds. koordynacji projektów.

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zatrudni pracownika ds. zamówień publicznych oraz ds. aktualizacji danych graficznych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie szuka osoby ds. obsługi sekretariatu, a Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A – administratora nieruchomości.

Uwaga – oferty pracy na stanowiska w urzędzie miasta trzeba składać elektronicznie, za pomocą formularza, który można znaleźć na oficjalnej stronie miasta. Nie trzeba pisać dodatkowego CV ani listu motywacyjnego.

Osoby, które chcą pracować na stanowisku urzędniczym powinny mieć obywatelstwo polskie (od tej zasady można jednak zrobić wyjątek w określonych sytuacjach), być niekarane i korzystać z pełni praw obywatelskich. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania, na portalu Poznan.pl.

Użyte w artykule zdjęcia: Radosław Maciejewski / FotoPortal miasta Poznania

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz