Kiekrz POZnań

Miasto przejmuje były ośrodek policyjny w Kiekrzu

Chojnicka - wjazd do ośrodka szkoleniowego Policji  Foto: google street

Od początku września terenami po byłym ośrodku policyjnym w Kiekrzu gospodaruje Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z końcem miesiąca prawo własności do tej nieruchomości przejmie Miasto Poznań, które zamierza przeznaczyć ją na cele sportowo-rekreacyjne, zadrzewienie i nasadzenia zieleni. Docelowo zostanie zapewniony publiczny dostęp do Jeziora Kierskiego dla celów rekreacyjnych.

Przejęcie terenów po byłym ośrodku policyjnym przez Miasto Poznań to efekt darowizny należącej do Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Poznaniu przy ul. Chojnickiej 35, na którą wyraził zgodę Wojewoda Wielkopolski. O dokonanie takiej darowizny w grudniu ubiegłego roku roku wnioskował Prezydent Miasta Poznania.

Opracowaniem konkretnych wytycznych co do zagospodarowania tej nieruchomości zajmie się specjalnie powołany zespół, który będzie współpracował z jednostkami miejskimi i społecznością lokalną – wyjaśnia Dominika Zelent z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania i dodaje, że wszelkie propozycje zagospodarowania winny wpisywać się w uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obiekty znajdujące się na obszarze nieruchomości są w bardzo słabym stanie technicznym. Pełne wykorzystanie terenów po byłym ośrodku policyjnym zajmie kilka lat, przy udziale znacznych nakładów finansowych.

Użyte w artykule zdjęcia: google street

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz