Luboń POZnań

Luboń i Poznań – wpólna komunikacja

Schemat połączeń linii Luboń - Poznań  Foto: ZTM

Z początkiem kwietnia rozpocznie się reorganizacja linii autobusowych w Luboniu. Jej celem będzie integracja komunikacji miejskiej tego miasta z komunikacją Poznania.

Pierwszego dnia kwietnia wszystkie linie komunikacji miejskiej w Luboniu (obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Transportowe Translub) zostaną włączone do systemu komunikacji miejskiej Miasta Poznania. Oznacza to, że na liniach tych obowiązywać będą wspólne bilety na przejazdy z Lubonia do Poznania oraz na terenie Poznania. Cały Luboń znajdować się będzie w strefie taryfowej B, a Poznań – w strefie A.

Na przejazdy pomiędzy Luboniem a Poznaniem niezbędny będzie bilet obowiązujący w strefach A+B (bilety okresowe oraz bilety jednorazowe jednoprzejazdowe) lub A+B+C (bilety jednorazowe czasowe – na 30, 60 i 120 minut). Przy przejazdach wyłącznie na terenie Lubonia wystarczy posiadanie biletu na samą strefę B.
Jeżeli zgodzą się Radni Miasta Poznania oraz Gminy Komorniki, integracja obejmie także linie organizowane przez Gminę Komorniki. Linia nr 117 (nowy numer 701) zostanie objęta biletem ZTM od 1 kwietnia 2011 roku. Linia nr 117 Bis (nowy numer 702) zostanie włączona w system komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Miejskiego od 1 września 2011 roku wraz z wydłużeniem jej do pętli na Górczynie.

Od 1 kwietnia przestanie obowiązywać taryfa opłat oraz uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych ustanawiane przez Radę Miejską w Luboniu, która funkcjonowała do tej pory na liniach LA, LB, LC, L1, L4, a zacznie obowiązywać taryfa opłat oraz uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych ustanawiane przez Radę Miasta Poznania. Na liniach obejmujących strefy A i B dostępne będą:
1) bilety jednorazowe czasowe (są ważne przez określony czas od momentu skasowania lub sprzedania przez kierowcę i upoważniają do przesiadek na inne linie autobusowe i tramwajowe w Poznaniu – komunikację miejską):
a) do 30 minut w cenie 3,20 zł normalny, 1,60 zł ulgowy,
b) do 60 minut w cenie 4,20 zł normalny, 2,10 zł ulgowy,
c) do 120 minut w cenie 6,00 zł normalny, 3,00 zł ulgowy,
UWAGA: Bilety 15-minutowe obowiązują wyłącznie w strefie A (Poznaniu). Dla przejazdów poza Poznań należy posiadać bilety jednorazowe czasowe z oznaczeniem stref A+B+C.
2) bilety jednorazowe jednoprzejazdowe (są ważne tylko w autobusie, w którym zostały skasowane lub zakupione u kierowcy, nie umożliwiają przesiadek):
a) tylko na strefę B w cenie 2,20 zł normalny, 1,10 zł ulgowy,
b) na strefy A+B w cenie 3,20 zł normalny, 1,60 zł ulgowy.

Bilety jednorazowe nabywać będzie można tak jak do tej pory u kierowcy, a także w punktach sprzedaży biletów Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, kioskach oraz innych placówkach handlowych, które zdecydują się na rozprowadzanie biletów.Szczegółowa oferta w zakresie biletów okresowych dostępna jest w naszych punktach sprzedaży biletów, m.in. na pętli tramwajowej na Dębcu i Górczynie oraz na naszej stronie internetowej www.ztm.poznan.pl w zakładce „Bilety -> Cennik”.
Bilety okresowe są dostępne wyłącznie w postaci elektronicznej i są ładowane na KOMKartę w punktach sprzedaży biletów ZTM w Poznaniu oraz wybranych kioskach RUCH-u na terenie Poznania (wykaz wszystkich punktów znajduje się na stronie www.ztm.poznan.pl w zakładce „Bilety -> Sprzedaż biletów”).

W związku z wprowadzeniem uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych obowiązujących w Poznaniu, dla niektórych pasażerów z Lubonia oznaczać to będzie zmianę dotychczasowych ulg. Dotyczyć to będzie w szczególności:
1) osób, które ukończyły 65 lat – po wejściu w życie zmian uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przysługiwać będą dopiero od 70 roku życia,
2) dzieci w wieku do lat 7 – po wejściu w życie zmian uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przysługiwać będą dzieciom do ukończenia 5-tego roku życia,
3) dzieci zamieszkałe w Luboniu dojeżdżające do szkół podstawowych i gimnazjów na trasie „miejsce zamieszkania-szkoła” – po wejściu w życie zmian uprawnienia te nie będą obowiązywać; w zamian Miasto Luboń wykupywać będzie dla tych dzieci bilety okresowe ważne na strefę B,
4) Pracownicy przedsiębiorstwa Transportowego „Translub” Sp. z o. o. i członkowie ich rodzin – po wejściu w życie zmian uprawnienia te nie będą obowiązywać.
Od 1 kwietnia dzieciom od ukończenia 5 roku życia i młodzieży uczącej się do ukończenia 20 lat z rodzin wielodzietnych (4 i więcej dzieci) przysługiwać będzie ulga w wysokości 95%.

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przedstawiając projekt nowego układu linii oraz charakterystykę każdej linii zwraca się do mieszkańców Lubonia z prośbą o przesyłanie swoich opinii na załączonej ankiecie najpóźniej do dnia 25 lutego br. Wypełnione ankiety można zostawiać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 104, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Luboniu lub w siedzibie Przedsiębiorstwa Transportowego Translub, a także w punktach sprzedaży biletów ZTM na pętlach tramwajowych Górczyn oraz Dębiec.
Wypełnione ankiety można także przesłać pocztą na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań, z dopiskiem „Ankieta Luboń”.
Osoby posiadające dostęp do Internetu zapraszamy do odwiedzenia strony Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (www.ztm.poznan.pl). Wszelkie informacje znajdują się w osobnej zakładce: „Luboń – integracja”. Na stronie znajduje się elektroniczna wersja ankiety (www.ztm.poznan.pl/lubo-integracja/ankieta/) do której wypełnienia serdecznie zachęcamy wszystkie osoby korzystające z komunikacji publicznej na terenie Lubonia.

Schemat połączeń linii Luboń - Poznań Foto: ZTM

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz


  • Mamy 30.maja 2011r. i co i nic —Tak jest(jaki taki efekt).Na taką drobnostkę musimy mieć 10 lat.