POZnań

Karty dostępu zamiast kluczy

Straż Pożarna - ćwiczenia w Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego (2)  Foto: UEP / facebook

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rozpoczął proces, w którym wszystkie klucze zostaną zastąpione przez karty dostępu.

10 września 2020 r. podpisano umowę pomiędzy UEP a wyłonioną w drodze przetargu poznańską firmą ZETO, która zaprojektuje system, wykona niezbędne instalacje, dostarczy i zamontuje sprzęt oraz wdroży oprogramowanie do zarządzana całością. Prace rozpoczną się we wrześniu 2020 r., a ich zakończenie przewidziane jest w marcu 2022 r. Wartość umowy zawartej z firmą wynosi 6 860 940 zł i zostanie ona w całości sfinansowana ze środków unijnych.

W niektórych miejscach z takiego rozwiązania korzystamy już od kilkunastu lat a w budynku CEUE – od samego jego początku. Teraz systemem zostaną objęte wszystkie budynki UEP, w tym domy studenckie, hala sportowa i siłownia.

Nowoczesny system pozwoli na sprawne poruszanie się pomiędzy pomieszczeniami we wszystkich budynkach uczelni, w tym budynkach administracyjno-dydaktycznych, domach studenckich, obiektach sportowych, archiwum i magazynie.

Kluczowym założeniem projektu jest współpraca wszystkich modułów z dedykowaną kartą, dzięki czemu pracownik lub student posiadający uprawnienia, korzystając z jednej karty, będzie mógł wejść do różnych pomieszczeń. Rolę takiej karty będzie pełnić przewidywany do wdrożenia w najbliższych miesiącach identyfikator pracownika UEP, a w wypadku studentów – wykorzystywana obecnie legitymacja studencka. 

Ten projekt przenosi nas w inną rzeczywistość korzystania z infrastruktury – mówi dr Wojciech Zalewski, kanclerz UEP. – Pracownicy uzyskujący dostęp do różnych pomieszczeń będą mogli wchodzić do nich za pomocą tej samej karty. Będzie możliwość zakodowania okresu dostępu, powiązanego m.in. z czasem umowy dot. współpracy, czy funkcją pełnioną w uczelni. System znacząco poprawi bezpieczeństwo i efektywność zarządzania dostępem do pomieszczeń – dodaje.

Karta dostępowa będzie także identyfikatorem i kartą biblioteczną oraz będzie posiadała funkcje karty wjazdowej na parking i karty do potwierdzania obecności w pracy.

System, który obejmie prawie 1500 przejść, zostanie zrealizowany w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu” o numerze POWR.03.05.00-00-Z054/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wdrożenie systemu kontroli dostępu na UEP to kolejna duża inwestycja uczelni.

Przypomnijmy, że UEP realizuje obecnie skomplikowany projekt termomodernizacji Collegium Altum. Uczelnia wdraża także Zintegrowany System Informatyczny, elektroniczny obieg dokumentów oraz zaawansowany system raportowania controlingowego.  

Użyte w artykule zdjęcia: UEP / facebook

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz