Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 7 MARCA

Most Rocha i prowizoryczna przeprawa  Foto: fotopolska

Słońce w znaku Ryb

Dzień Skruchy Kościoła Rzymskokatolickiego wobec innych Kościołów, ogłoszony przez Jana Pawła II
Dzień Pamięci, obchodzony w Republice Czeskiej w rocznicę urodzin Tomasa G. Masaryka (1850), pierwszego prezydenta niepodległej Czechosłowacji
Albania – Dzień Nauczyciela

KALENDARIUM POZNANIA 2Urodzeni 7 marca są bardzo pożądani w każdej społeczności. To urodzeni przywódcy i działacze. Żyją ideami i potrafią wiele dla nich poświęcić. Lubią ruch, który mobilizuje ich do działań. Mają intuicję, która pomaga im w realizacji celu oraz chroni przed poważniejszymi błędami.

Nigdy nie działają pochopnie, są cierpliwi i wyczekują najwłaściwszego momentu dla siebie. Kiedy to nastąpi wówczas wytrwale prowadzą swoje dzieło do końca. W kontaktach z otoczeniem są serdeczni i pogodni. Często uciekają w marzenia. W chwilach niepowodzenia miewają skłonności do agresji.

Cytaty na dziś:

– Człowiek czynu zawsze wygląda niestosownie między gadułami.
– Dużo to nie znaczy dobrze, ale dobrze znaczy dużo. Demostenes .

Prawo Murphy’ego: Jeżeli istnieją 4 różne możliwości doprowadzenia programu do krachu i wszystkie 4 zablokujesz, wtedy użytkownik znajdzie piątą.
Liczby: 130 ton – na taka wagę oszacowano ciężar największego dinozaura.

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1283 Książę Przemysł II uwolnił mieszczan poznańskich od obowiązku płacenia cła na terenie całego państwa.

1298 Władysław Łokietek pozwolił mieszkańcom Poznania, Gniezna, Pyzdr i Kalisza ścigać i karać przestępców każdego stanu.

1504 Król Aleksander Jagiellończyk ustalił nowy ustrój władz Poznania – dożywotnio mianował 16 rajców, z których ośmiu do urzędowania w danym roku wyznaczał starosta.

Aleksander_Jagiellonczyk Foto: rycina Jana MatejkiKról pisał: “Wprawdzie od czasów dawnych w mieście naszym Poznaniu – które w ziemiach Większej Polski jest głównym między naszymi miastami – nie więcej jak ośmiu rajców zasiadało, jednak ponieważ z powodu tak niewielkiej liczby rajców Rzeczypospolita tego miasta podupadała, wymiar sprawiedliwości zaniedbanym się wydawał i nie można było utrzymać porządku należnemu temu miejscu, do którego pozostałe miasta odwoływały się sądownie.

Dlatego, chcąc uczynić lepszą kondycję miasta tego, aby pod szczęśliwym panowaniem naszego królewskiego majestatu otrzymało szczodre pomnożenie i poddani jego i mieszkańcy łatwiej mogli dostąpić pomnożenia swego majątku i fortun, stanowimy i zarządzamy, aby teraz, a następnie wiecznymi czasy, w rzeczonym mieście Poznaniu, do którego – jako w ziemiach Większej Polski miejscem i porządkiem pierwszego – mieszkańcy pozostałych miast i miasteczek dla porządku, rządzenia, sprawiedliwości i polityki wspólnej łatwiejszy dostęp mieć mogli, na wzór sławnego i znakomitego miasta naszego Krakowa – które w naszym Królestwie Polskim między wszystkimi miastami pierwszeństwo posiada i jest stolicą najwspanialszego królewskiego majestatu – szesnastu w liczbie rajców niniejszym opisanych i bez pomniejszania liczby było na wieki. Z których to szesnastu rajców ośmiu przez jeden rok radzie miejskiej będzie przewodziło. [Na podstawie: Rajcowie dożywotni 1504-1518, KMP 1/1999]

1787 W Poznaniu urodził się Jan Wilhelm Kassyusz, pastor kalwiński, filolog i teolog.

Współdziałał z Karolem Marcinkowskim, Karolem Libeltem, Maciejem Mielżyńskim; do grona przyjaciół należeli również Andrzej Niegolewski i Gustaw Potworowski.

Rzeczą bez precedensu w owych czasach był fakt, że kalwińskiego kaznodzieję odwiedzał w Orzeszkowie arcybiskup gnieźnieński i poznański Marcin Dunin.

J. W. Kassyusz zmarł w czasie epidemii cholery 8 listopada 1848 r. w domu Macieja Mielżyńskiego w Chobienicach (gm. Siedlec k. Wolsztyna).

1820 W Bninie urodził się Gustav Graben-Hoffmann– niemiecki kompozytor, śpiewak, pedagog muzyczny.

Rozpoczynał swoją działalność muzyczną w Bydgoszczy, gdzie ukończył seminarium nauczycielskie i w Szubinie, gdzie po raz pierwszy został kantorem. W latach 1840 – 1843 był kantorem i nauczycielem w Poznaniu. Od 1843 przebywał w Berlinie, gdzie kształcił się muzycznie i został śpiewakiem-solistą w Sing-Akademie zu Berlin, prowadził też działalność pedagogiczną w Poczdamie.

Po 1848 z powodu choroby musiał zarzucić działalność koncertową jako śpiewak, ale dokształcał się w dziedzinie kompozycji, m.in. w Lipsku u Moritza Hauptmanna. Jako kompozytor Gustav Graben-Hoffmann tworzył przede wszystkim pieśni. Był również autorem prac pedagogicznych i teoretycznych. Zmarł 21 maja 1900 w Poczdamie. [wikipedia]

1895 w Górach koło Konina urodził się Feliks Pomorski, polski przedsiębiorca, twórca krówek.

Urodził się jako dziesiąte dziecko rolników. Z powodu braku możliwości pracy na roli lub w pobliskich miastach wyjechał w 1907 r. na zaproszenie wuja do Żytomierza na Wołyniu, gdzie ten otworzył hotel, restaurację i cukiernię. Początkowo pracował jako zamiatacz, a potem kolejno jako boj hotelowy, pomocnik kelnera i pomocnik w cukierni. To tam poznał sposób produkcji ciągnącej się słodkiej masy z cukru, mleka i masła.

W 1921 r. sprzedał zapisaną przez wuja w testamencie kamienicę w Żytomierzu, wrócił do Poznania i kupił lokale przy ul. Strzeleckiej Szewskiej w których powstały wytwórnia i sklepy słodyczy F. Pomorski

Firma wprowadziła do sprzedaży 118 rodzajów słodyczy, jednak najpopularniejsze stały się ciągnące się cukierki z masy, którą poznał w Żytomierzu. Ponieważ jednym z głównych składników tych cukierków było mleko, Pomorski na ich opakowaniu umieścił wizerunek krowy, który stał się ich znakiem rozpoznawczym i za którego sprawą cukierki zaczęto nazywać „krówkami”.

Firma Pomorskiego odniosła na sprzedaży krówek sukces rynkowy, za sprawą którego możliwe stało się otwarcie w Poznaniu pięciu lokali firmowych.

We wrześniu 1939 r. Niemcy przejęli sklepy, linie produkcyjne i zapasy firmy Pomorskiego, a właściciela wraz z rodziną wysiedlili na Rzeszowszczyznę. Pomorski wkrótce jednak opuścił ten region i przeniósł się do Milanówka, gdzie poznał Witolda Tarnowskiego i Kazimierza Osnowskiego, z którymi zawiązał spółkę i rozpoczął potajemną produkcję krówek. W ówczesnym zakładzie pracowali m.in. pisarz Ferdynand Ossendowski oraz hrabina Czetwertyńska i hrabina Kiersnowska. W maju 1941 r. krówki zaczęto szmuglować na warszawskie bazary, a popyt na nie okazał się bardzo duży [Radosław Nawrot: A hrabina siedzi i zawija je w te papierki [Źródło: https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,10829075,a-hrabina-siedzi-i-zawija-je-w-te-papierki.html]

Zaraz po zakończeniu wojny zakład spłonął, ale został odbudowany w 1946 r., a Pomorski zwiększył zatrudnienie i zmodernizował linię produkcyjną. W 1951 roku fabrykę znacjonalizowano (z czasem stała się filią Zakładów 22 Lipca), a Pomorski niemal do końca życia zabiegał o jej odzyskanie. W 1956 r. rozpoczął na własną rękę produkcję krówek w stróżówce domu w Milanówku, również sam odpowiadał za dystrybucję. Krówki z tej wytwórni wytwarzał do końca życia, a firmę przekazał synowi Leszkowi, który był absolwentem szkoły cukierniczej ze specjalizacją karmelkarstwa. [wikipedia ,https://www.krowki-pomorski.pl/]

1927 Kurier Poznański donosił: Miłośnicy zwierząt dowiedzieli się iż w nocy z 7 na 8 marca padła pięcioletnia lwica Eryka, która obdarzyła ogród dwoma lwiątkami. Miał też Poznań swoje dziwne sensacje.

Podobno “niebywałe powodzenie” miał w kawiarni “Polonia” hymn faszystów włoskich Giovinezza, grany pod batutą niejakiego Kaczmarka, który też przygotował tekst polski.

Stare ZOO lata 30-te XX wieku Foto: fotopolska

1929 W Poznaniu w obecności kompozytora miało miejsce prawykonanie Stabat Mater Karola Szymanowskiego.

Słynne to dzieło wykonali wtedy soliści.: Jadwiga Musielewska (sopran), Helena Czechowska (alt) i Roman Heising (baryton), a konserwatoryjnym chórem i orkiestrą dyrygował Władysław Raczkowski. Stabat Mater powtórzono kilka miesięcy później w Warszawie (8 XI 1929) [KMP 1/71]

1945 Po wyparciu z miasta Niemców na prowizorycznie odbudowanym Moście Rocha odbyło się uroczyste powitanie wkraczających do Poznania wojsk 2. Armii Wojska Polskiego (wcześniej miasto zdobywali Rosjanie).

Żołnierzy witał prezydent Feliks Maciejewski, a kolumny wojskowe prowadził gen. bryg. Władysław Korczyc. 17 czerwca 1945 (o godz. 9.00) zainaugurowano stąd wycieczki parostatkiem do Puszczykowa. Gruntowna odbudowa miała miejsce w 1949 roku według projektu prof. Lucjana Ballenstaedta. Powstał wówczas stalowy most istniejący do 2002 (remontowany w 1986). [Tadeusz Świtała, Poznań 1945. Kronika Wydarzeń, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1986, s.93,212]


1945 Na ul. Marszałka Focha (dzisiejsza Głogowska) obyła się defilada z okazji wkroczenia do Poznania oddziałów II Armii Wojska Polskiego
.

Powitanie marszałka Roli Żymierskiego na Rynku Jezyckim 7.03.1945

Fot. Zbigniew Zielonacki / Cyryl

1985 Zmarł Arkady Fiedler, pisarz i podróżnik. Autor „Dyzwizjonu 303” i „Ryby śpiewają w Ukajali”. Laureat Orderu Uśmiechu.

Po wojnie zamieszkał w Puszczykowie, gdzie w 1974, zachęcony namowami czytelników, stworzył wraz z rodziną w swoim domu prywatne Muzeum-Pracownię Literacką Arkadego Fiedlera. W swoim życiu odbył 30 wypraw i podróży. Napisał 32 książki, które ukazały się w 23 językach w przeszło 10-milionowym nakładzie. Jego książki urzekają plastyką opisu, barwnie zbliżają czytelnikowi ludzi o różnych kolorach skóry, uczą szacunku dla innych kultur i obyczajów, opiewają piękno przyrody.

Obok wielu książek podróżniczych i dwóch wojennych, napisał także powieści dla młodzieży: „Mały Bizon”, „Wyspa Robinsona”, „Orinoko”, Biały Jaguar”, oraz książki autobiograficzne – „Mój ojciec i dęby” i „Wiek męski-zwycięski”.

Esej w „Gazecie Poznańskiej” na 75-lecie Arkadego Fiedlera zatytułowałem „Nestor literatów”. Po jego wydrukowaniu zadzwonił do mnie. – Jak mogłeś dać taki tytuł! Chodzę po mieście, nawet w mrozy, w kusej kurtce, dupa mi marznie, żeby tylko wyglądać jak pisarz dla młodzieży, a ty o mnie „Nestor”! Zakończył jednak pojednawczo. – Przyjdź do mnie to pogadamy… Wybrałem się więc na ostatnie piętro gmachu PKO przy placu Wolności, gdzie miał swoje zacisze pisarskie. Ugościł mnie przednią whisky, a ja rozglądałem się po stosach słowników i encyklopedycznych wydawnictw na jego biurku i maszynopisach z nanoszonymi poprawkami i skleśleniami… – tak pisarza wspominał Ryszard Danecki, poeta, kronikarz poznańskiej kultury czasów PRL.  [Źródło: Ryszard Danecki, Od Smakosza do Fregaty. Na szlaku poznańskiej cyganerii artystycznej, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 2010, s. 138]

Muzeum Fiedlera w Puszczykowie Foto: fot: muzeum/facebook

Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, fot: muzeum/facebook

2008 W wieku 74 lat zmarł po długiej chorobie Stanisław Garczarczyk, dziennikarz sportowy “Gazety Poznańskiej”, autor książek o tematyce sportowej.

Przez całe życie zawodowe związany był z “Gazetą Poznańską”, w której pełnił funkcję kierownika działu sportowego i zastępcy redaktora naczelnego. Jest autorem kilku książek o tematyce sportowej. Najbardziej znana to “Grajmy w tenisa”, którą napisał wspólnie z Wojciechem Fibakiem w 1978 roku.

Przez wiele lat działał w Klubie Dziennikarzy Sportowych, organizował niezliczoną ilość imprez masowych i rekreacyjnych. Jest jednym z pomysłodawców maratonu pływackiego “Wpław przez Kiekrz”, który ma już 40-letnią historię.

2018 Zmarł Jerzy Stanisław Milian, muzyk jazzowy, malarz i kompozytor, wibrafonista.

W wieku szesnastu lat ukończył Państwową Średnią Szkołę Muzyczną w Poznaniu. Jego nauczycielami byli m.in. Wolfram Heicking i Bogusław Schaeffer.

W latach 1953–1955 tworzył kwintet wraz ze Stanisławem Chwiłkowskim, Ryszardem Czaplickim, Jerzym Piątkiem i Stanisławem Liskiem. W latach 1956–1958 grał na wibrafonie w sekstecie Krzysztofa Komedy, a na przełomie 1959 i 1960 w Kwintecie Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Na jego dorobek artystyczny składają się też oprawy muzyczne kabaretów. Dyrektor i kierownik artystyczny Orkiestry Rozrywkowej PRiTV w Katowicach, wykładowca na poznańskiej PWSM. Uczestnik wielu festiwali jazzowych (m.in. Jazz Jamboree).

Jerzy Milian we wspomnieniach przyznaje, że zaczął grać na wibrafonie z inspiracji Krzysztofa Komedy:

Nie pamiętam jak doszło do spotkania z Komedą, natomiast nie zapomnę wspólnego spaceru ulicą Głogowską. Szliśmy wtedy razem do restauracji “Magnolia”, gdzie grał zespół posiadający w składzie także wibrafon. Wcześniej Krzysztof nabuzował mnie wiadomościami o tym instrumencie, o grupie Modern Jazz Quartet, mówił o Lionelu Hamptonie i Milt Jacksonie. Komeda miał znajomych wśród muzyków w “Magnolii”, wszedł więc na scenę i zaczął coś grać. Wtedy nieśmiało chwyciłem pałeczki i zacząłem uderzać w płytki wibrafonu. I to zaczęło grać!

2019 Otwarcie zrewitalizowanej ul. Św. Marcin [foto]

ZDARZYŁO SIĘ 7 MARCA

322 p.n.e. Zmarł Arystoteles, grecki filozof (ur. 384 p.n.e.).

161 Zmarł cesarz rzymski Antoninus Pius. Po jego śmierci władzę przejął jego adoptowany syn Marek Aureliusz, który ustanowił współcesarzem swego adoptowanego brata Lucjusza Werusa. Wzniósł mur obronny w Brytanii (Vallum Antonini).

1274 Zmarł Święty Tomasz z Akwinu, włoski teolog, doktor Kościoła, twórca tomizmu, dominikanin. Wyróżnił pięć sposobów uzasadniania istnienia Boga, autor m.in. „Sumy Teologicznej”.

1530 Papież odmówił spełnienia prośby króla Anglii Henryka VIII Tudora, który chciał uzyskać unieważnienie małżeństwa. W odpowiedzi Henryk ogłosił, że to on a nie papież jest głową Kościoła Anglikańskiego.

1671 Urodził się Robert Roy MacGregor, szkocki zbójnik, banita, bohater narodowy (zm. 1734).

1765 Urodził się Joseph Niepce, francuski wynalazca, jeden z pionierów fotografii. W 1826 otrzymał pierwszy trwały obraz fotograficzny na specjalnym asfalcie.

1837 Urodził się Henry Draper, amerykański astronom, wykonał pierwszy dagerotyp tarczy księżyca.

1854 Charles Miller opatentował pierwszą maszynę do szycia, która obszywała dziurki.

1876 Został zarejestrowany patent opisujący pierwszy nadający się do powszechnego użytku telefon pomysłu Alexandra Grahama Bella.

1907 Urodził się Placido Cortese, włoski franciszkanin, męczennik , nazywany padewskim Kolbe. 8 października 1944 pod pretekstem udzielenia pomocy osobie potrzebującej został wywabiony z klasztoru i uwięziony. Podczas zadanych mu tortur (gestapowcy wyrwali mu oczy, język i pogrzebali żywcem) nie wydał nikogo ze swych współpracowników. Zmarł w wieku 37 lat.

1909 Urodził się Ryszard Siwiec, polski żołnierz AK, filozof, księgowy, dokonał samospalenia w proteście przeciw agresji na Czechosłowację (zm. 1968).

1918 Rosyjscy bolszewicy nazwali się Partią Komunistyczną.

1919 Zmarła Maria Dulębianka, polska malarka, działaczka społeczna, sufrażystka, literatka, publicystka i emancypantka.

Była organizatorką pogrzebu Konopnickiej we Lwowie. Pogrzeb stał się wielką manifestacją patriotyczną społeczeństwa polskiego Lwowa. Wielu autorów, w tym Krzysztof Tomasik (zob. “Homobiografie”) uważa, że Dulębianka była partnerką Marii Konopnickiej przez około 20 ostatnich lat życia pisarki. Pogrzeb Dulębianki (zmarła na tyfus) był jedną z największych manifestacji żałobnych we Lwowie. Wzięło w nim udział wielu Polaków i Ukraińców. Zwłoki Dulębianki złożono początkowo w grobowcu Marii Konopnickiej, zaś w 1927 roku przeniesiono je na Cmentarz Obrońców Lwowa. Z wielkim uznaniem wyrażał się o twórczości Marii Dulębianki Stanisław Witkiewicz, chwalił ją Stefan Żeromski. Dulębianka, to malarka dziś zapomniana. Jej portrety ujawniają olbrzymie możliwości warsztatowe, talent i wrażliwość.

1923 Urodził się Jan Rodowicz, pseudonim Anoda, harcerz, żołnierz Szarych Szeregów i AK oraz Delegatury Sił Zbrojnych, porucznik.

1944 Urodził się Ewa Milde, polska aktorka (Zofia Dyrman, “znajoma” Stanisława Palucha z Misia).

1950 Polska: Ustawa o planowym zatrudnieniu absolwentów szkół wyższych, którzy otrzymywali nakazy pracy.

1951 Sekretariat Biura organizacyjnego KC PZPR ogłosił uchwałę o reorganizacji programów szkół artystycznych na wzór radziecki.

1953 Katowice zmieniły nazwę na Stalinogród.

1960 Urodził się Ivan Lendl, czeski tenisista. W latach 90. zmienił obywatelstwo na amerykańskie. Triumfował w wielkoszlemowych turniejach US Open, French Open i Australian Open. Uznany za mistrza świata w latach 1982, 1983, 1986 (2 razy), 1987. Wygrał 94 turnieje.

1965 Episkopat polski ogłosił List pasterski do wiernych informujący o zmianach w liturgii mszalnej. Zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II m.in. lekcje i Ewangelia miały być czytane w języku polskim

1966 Tina Turner zarejestrowała partię wokalną do nagrania „River Deep Mountain High”. Realizatorem nagrania był Phil Spector.

http://www.youtube.com/watch?v=VN_Aq2W2Yi0

1967 Brytyjska Izba Gmin zezwoliła na działalność trzech pierwszych radiostacji komercyjnych: Radia Merseyside, Leicester i Sheffield.

1968 Urodził się Przemysław Saleta, polski bokser. mistrz kick-boxingu.

1969 Zmarła Anna Kowalska, polska pisarka. Debiutem literackim była wydana w 1931 powieść Catalina, napisana wspólnie z mężem. Brała udział w powstaniu warszawskim. Była wieloletnią przyjaciółką i towarzyszką życia Marii Dąbrowskiej. Po wojnie należała do ZLP i Pen Clubu. Była jedną z sygnatariuszek tzw. Listu 34 skierowanego do premiera Cyrankiewicza w sprawie wolności kultury. (ur. 1903).

1971 Urodziła się Kinga Rusin, polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna.

1972 W Olsztynie urodziła się Renata Gabryjelska, modelka i aktorka (Złotopolscy).

1973 Urodził się Bartłomiej Świderski, polski aktor (Sebastian –Magda M).

1984 Zmarł Michał Scipio del Campo – inżynier mechanik, jeden z pionierów polskiego lotnictwa. Założył pierwszą w Polsce szkoły pilotażu Aviata w Warszawie, następnie był instruktorem i oblatywaczem w Moskwie i Kijowie.

1987 For America – Red Box nr 1 w 260 notowaniu Listy Przebojów Programu 3.

1997 Zmarła Agnieszka Osiecka, poetka, prozaik, dziennikarka. Znana przede wszystkim jako autorka tekstów blisko dwóch tysięcy piosenek. Pisała również sztuki, musicale i dramaty muzyczne. Autorka między innymi “Szpetnych czterdziestoletnich”, “Łotrzyc” i “Białej bluzki”. Urodziła się 9 października 1936 roku.

1999 Nr 1 brytyjskiej listy przebojów „When The Goin’ Gets Tought” – Boyzone (Dochód ze sprzedaży singla został przekazany na konto fundacji Comic Relief. Piosenka była również na topie bestsellerów w 1986 roku w wykonaniu Billy’ego Oceana); UK Top Albums ‘Talk On Corners’ – The Corrs.

1999 Zmarł Stanley Kubrick, amerykański reżyser filmowy. Od lat 60-tych pracował głównie w Anglii, twórca m.in. „Mechanicznej pomarańczy”, „Odysei kosmicznej”.

http://www.youtube.com/watch?v=8ld6xRIDwyo

2007 Windows Vista i Microsoft Office 2007 oficjalnie na polskim rynku.

Imieniny obchodzą: Paweł, Tomasz, Felicyta

Paweł w języku łacińskim Paulus, znaczy mały, drobny, w Polsce imię używane od XIII w. Paweł to mężczyzna ambitny i pracowity. Szanuje to, co zarobił, umie dbać o swój majątek i pomnażać go. Zawsze jest czymś zajęty – pracą, nauką bądź samokształceniem. Posiada zdolności organizatorskie, zna się na ludziach i jest przez nich lubiany. Jest dobrym ojcem i zaradnym mężem. Ma silnie rozbudzony zmysł dotyku i doskonałą pamięć.   Odpowiedniki obcojęzyczne: ang., fr., niem. Paul, wł. Paolo, hiszp. Pablo, ros. Pawieł

Jaki Paweł, taki Gaweł.
Czy Paweł, czy Gaweł – to jedno.

Tomasz, imię wywodzi się z aramejskiego słowa te’ oma co dosłownie oznacza „bliźniak”. Tomasz jest mężczyzną bardzo praktycznym o wielkim i szlachetnym sercu oraz umyśle otwartym na ciekawostki. Jest doskonałym handlowcem, biznesmenem, żołnierzem i dziennikarzem. Lubi sztukę i wszystko co piękne. Jego patronem jest św. Tomasz, jeden z apostołów, rybak z Galilei, który rzucił swe rybackie sieci i poszedł za Chrystusem. Św. Tomasz słynie ze swego niedowiarstwa; dopiero, gdy dotknął chrystusowych ran uwierzył w jego nieśmiertelność. Szczęśliwy kolor Tomasza to kolor niebieski, a szczęśliwe zwierzę to kot. Znani imiennicy: Tomasz, jeden z dwunastu apostołów, Tomasz z Akwinu, największy systematyk myśli chrześcijańskiej, Tomasz Morus, Tomasz Andrzej Łubieński, generał, od czerwca 1831 szef Sztabu Głównego w powstaniu listopadowym, Tomasz Maruszewski, jakobin polski, działacz Kuźnicy Kołłątajowskiej, Tomasz Wawrzecki, Najwyższy Naczelnik w powstaniu 1794 po klęsce pod Maciejowicami.

Odpowiedniki obcojęzyczne: łac., niem. Thomas, wł. Tomamaso, hiszp. Tomas, ros. Foma.

Lepszy To – masz niż nie masz.
Nie powiadaj Toma, co się dzieje doma.
Wolnoć Tomku, w swoim domku.

Felicita to kobieta rozważna i bardzo odpowiedzialna. Stała w uczuciach, jest wierną i oddaną żoną i dobrą matką. Ceni życie rodzinne, ma grono przyjaciół, którym zawsze spieszy z pomocą.

Użyte w artykule zdjęcia: wikipedia, fotopolska, rycina Jana Matejki, fot: muzeum/facebook, Zbigniew Zielonacki / Cyryl

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz