Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 11 LUTEGO

Ulotka reklamowa Radia S  Foto:

Słońce w znaku Wodnika

Światowy Dzień Chorego
Święto narodowe Iranu. Dzień Rewolucji
Japonia – Dzień Założenia Cesarstwa
Kamerun – Dzień Młodzieży
Liberia – Święto Sił Zbrojnych
Watykan – Rocznica Traktatów Laterańskich
Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

Przysłowie: „Luty ciepły i po wodzie, wiosna późno nastąpi i o chłodzie”

KALENDARIUM POZNANIA 2Osoby urodzone 11 lutego to umysły oryginalne, potrafią doskonale koncentrować się w odpowiednich momentach. Są niezwykle ambitni, ale działają ostrożnie. Lubią przewodzić a nawet bardzo tego pragną. Nie są wolni od słabostek, zbyt łatwo ulegają namiętnością. Ich postawę moralną determinują w dużym stopniu ciągoty materialne oraz przywiązywanie zbytniej uwagi do zaszczytów.

Cytaty na dziś:
• Kto nic nie chce widzieć, temu nie pomogą także okulary. Zbigniew Trzaskowski
• Miłość rodzi kwiaty, małżeństwo owoce. Przysłowie

Baner Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1440 Andrzej Bniński biskup poznański nadaje kanonikat w kolegiacie w Środzie Pawłowi Peszlowi z Poznania.

1452 Król Kazimierz Jagiellończyk wyraził zgodę na zakupienie przez miasto Poznań wsi Luboń i przeniósł ją z prawa polskiego na prawo magdeburskie.

1610 We Fromborku zmarł Tomasz Treter, jezuita, poeta, filolog, tłumacz w służbie Stefana Batorego i Anny Jagiellonki. Urodził się w podpoznańskim Chwaliszewie. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Był synem introligatora Jakuba i Agnieszki z Różanowskich.

Theatrum virtutum to zbiór 105 rysunków wykonanych przez Tomasza Tretera

Theatrum virtutum to zbiór 105 rysunków wykonanych przez Tomasza Tretera, ze zbiorów BN Polona

Theatrum virtutum to zbiór 105 rysunków wykonanych przez Tomasza Tretera, wybitnego polskiego rytownika z drugiej połowy XVI w. Przedstawiają one życie kardynała Stanisława Hozjusza. Rysunkom, wykonanym w sepii, towarzyszą wierszowane teksty sławiące życie warmińskiego biskupa. Rękopis należał do Biblioteki Ordynacji Zamojskiej i jako depozyt został przekazany po II wojnie światowej do Biblioteki Narodowej.

Trojak Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1817)1815 Na kongresie wiedeńskim powołano Wielkie Księstwo Poznańskie.

Było to autonomiczne księstwo wchodzące w skład Prus (pozostające poza Związkiem Niemieckim) mające zaspokoić narodowe ambicje Polaków. Po powstaniu listopadowym w Królestwie Polskim, popartym przez Poznaniaków, autonomia Księstwa została ograniczona w 1831, a po powstaniach wielkopolskich z 1846 i 1848 całkowicie zniesiona.

Administracja pruska zmieniła nazwę na Prowicja Poznańska (Provinz Posen), ale w użyciu społeczeństwa nadal pozostawała nazwa Wielkie Księstwo Poznańskie (choć polskie elity polityczne również używały nowej nazwy), nazwa ta pozostała w pełnej tytulaturze królów Prus, a następnie cesarzy niemieckich aż do abdykacji Wilhelma II.

Zdjęcie: Trojak Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1817)

Karl von Horn1863 Karl von Horn, nowy naczelny prezes prowincji poznańskiej, zdecydowany zwolennik germanizacji, wydał odezwę, w której każdy przejaw poparcia udzielonego powstaniu w Królestwie Polskim uznał za zdradę stanu, obłożoną surowymi karami.

Po wybuchu powstania prasa poznańska pisała, że ma ono charakter walki o wolność narodową i z uznaniem oceniała akt uwłaszczeniowy rządu powstańczego. W tym samym czasie rząd pruski obsadził wojskiem granicę rosyjską

Horn uważał bowiem, że nie tylko pomoc niesiona rodakom za kordonem, ale także wszystkie, nawet najmniejsze przejawy manifestowania narodowości przez Polaków w Poznańskiem, są niebezpieczne dla Prus. Jeszcze w lutym Bismarck zawarł w Petersburgu umowę z rządem rosyjskim o współpracy w zwalczaniu polskiego powstania (była to tzw. konwencja Alvenslebena).

1882 Urodził się Antoni Tomasz Jurasz, wybitny chirurg.

W latach 1920-1939 był profesorem uniwersytetu w Poznaniu. W 1927 roku założył czasopismo Chirurgia Kliniczna. Podczas II wony światowej przyczynił się do założenia wydziału lekarskiego na uniwersytecie w Edynburgu.

Richard Witting Foto: wikipedia

1891 Nadburmistrzem Poznania został wybrany Richard Witting.
Rejencja poznańska zatwierdziła wybór pod koniec kwietnia, a Witting objął oficjalnie urząd 3 czerwca 1891. Na początku kadencji zainicjował starania o zniesienie twierdzy poligonalnej, dzięki czemu miasto Poznań mogło w 1900 zwiększyć terytorium o Wildę, Łazarz, Jeżyce oraz Górczyn. Dekretem królewskim jako nadburmistrz należał do pruskiej izby panów.
Pod koniec kadencji (1902) uzyskał tytuł tajnego radcy rejencyjnego.

1891 Nadburmistrzem Poznania został wybrany Richard Witting.

Rejencja poznańska zatwierdziła wybór pod koniec kwietnia, a Witting objął oficjalnie urząd 3 czerwca 1891. Na początku kadencji zainicjował starania o zniesienie twierdzy poligonalnej, dzięki czemu miasto Poznań mogło w 1900 zwiększyć terytorium o Wildę, Łazarz, Jeżyce oraz Górczyn. Dekretem królewskim jako nadburmistrz należał do pruskiej izby panów.

Pod koniec kadencji (1902) uzyskał tytuł tajnego radcy rejencyjnego.

Widok z Bramy Wildeckiej w kierunku dzisiejszej ulicy Półwiejskiej Foto: fotopolska

Widok z Wildy, w kierunku dzisiejszej ulicy Półwiejskiej, pośrodku wałów znajdowała się Brama Wildecka, po lewej dziś znajduje się  biurowiec Andersia, fot: fotopolska

1919 Powstanie Państwowej Szkoły Budownictwa w Poznaniu. Tradycje szkoły kontynuuje dziś m.in. Technikum Geodezyjno – Drogowe z ulicy Szamotulskiej.

Zespół Szkół Geodezyjno - DrogowychHistoria Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych sięga końca XIX wieku, kiedy to powstała Szkoła Budowlana z Wydziałem drogowym. Podczas okupacji szkoła była niedostępna dla młodzieży polskiej. Po wyzwoleniu Poznania już od l kwietnia 1945 r. zainaugurowano nowy rok szkolny w państwowej Szkole Budownictwa (przy. ulicy Rybaki 17), w skład której wchodziło Państwowe Gimnazjum Drogowe oraz Państwowe Liceum Miernicze.

Wraz z rozwojem szkoły pojawiły się problemy lokalowe, które zostały radykalnie rozwiązane w 1960 r. oddaniem do użytku nowego budynku szkoły z salą gimnastyczną przy ul. Szamotulskiej 33. W tym samym roku powołano Technikum Geodezyjno-Drogowe, które powstało z połączenia Technikum Drogowego i Geodezyjnego. W 1986 r. zmieniono nazwę szkoły na obowiązującą do dziś – Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu oraz otworzono Zasadniczą Szkołę Samochodową.

1945 Po kilkudniowych walkach i gwałtownych nawałach artyleryjskich został poddany Fort Rauch:

Fort Rauch „Pluton dowodzony przez Leutnanta Wicha miał za zadanie zabezpieczać odwrót. Przydzielone obsługi MG zostały natychmiast zniszczone w skutek silnego nieprzyjacielski ostrzału z karabinów maszynowych i moździerzy. Kolejne ciężkie straty kompania poniosła w wyniku sowieckiego ataku na fort, tak, że tylko 50% obrońców dotarło do własnej głównej linii obrony. Podczas tego odwrotu poległ Leutnant Beitel a Leutnant Wich został lekko ranny”. (G. Baumann, „Poznań’45…”)

„Należałem do przypadkowo dobranego oddziału, który 19.01.45, po ogłoszeniu Poznania twierdzą został utworzony z cofających się członków policji, żandarmerii, straży pożarnej, celników, członków Reichsarbeitsdiens, HJ itd. Dowódcą jednostki był Hauptmann Wehrmachtu. Oddział został skierowany do wschodniej części Poznania. 11 lutego 1945 zostałem wzięty do niewoli w Forcie Rauch w pobliżu trasy wylotowej na Warszawę”. (G. Baumann „Poznań’45…)

Nowa linia obrony w tym rejonie przebiegała od Warty południowym skrajem Chwaliszewa, aż do Fortu Radziwiłł.

W centrum miasta sowiecka 27. Dywizja Piechoty Gwardii posuwała się od placu Nowomiejskiego wzdłuż ul. Młyńskiej (Mühlenstrasse) i ul. Pocztowej dalej na północny wschód. Jej 74. Pułk Piechoty wszystkimi środkami próbowała zająć ul. Solną. Walki w tym obszarze trwały kilka dni: „Zajęliśmy drukarnię Wehrmachtu (ul. Solna) i próbowaliśmy zatrzymać Rosjan napierających od ul. Młyńskiej. Także Czerwone i Białe Koszary były w naszych rękach. Rosjanom udało się zagnieździć w na przeciwko leżących stajniach (…) ale po krótkiej i zaciekłej walce udało nam się ich przepędzić. (G. Baumann, „Poznań’45”)

[Na podstawie: notki https://www.facebook.com/FestungPosen1945/ Informacje i cytaty pochodzą z publikacji Wydawnictwa Pomost, serii dotyczącej walk o Poznań w 1945 roku – za zgodą Wydawnictwa, na zdjęciu: Fort Rauch]

1945 Nabożeństwo dziękczynne w intencji wyzwolenia miasta na Rynku Jeżyckim w Poznaniu. Celebrował biskup Walenty Dymek.

Rynek Jeżycki (lata 30 XX wieku) Foto: fotopolska.eu

1956 Odbyła się uroczysta akademia na której Uniwersytet Poznański otrzymał imię Adama Mickiewicza. Formalna rocznica nadania imienia przypadła 24 grudnia 1955 r, w dniu urodzin poety.

Nasz Narodowy Wieszcz zostawił w polu takie sławy komunistycznego aparatu represji jak: Józef Stalin, Julian Marchlewskiego czy socjalrewolucyjnego działacza Marcina Kasprzaka. W tej sytuacji ówczesny dziekan Wydziału Historyczno-Filozoficznego, profesor Janusz Pajewski wymyślił Mickiewicza.

[…] To rzeczywiście było nazwisko pierwszej rangi, tym bardziej że 1955 rok był rokiem mickiewiczowskim. Obchodzono hucznie stulecie śmierci poety. Kandydatura uzyskała zielone światło od partii. Jako propozycja Rady Wydziału Historyczno-Filozoficznego stanęła na Senacie Uczelni. I tutaj profesor Pajewski wspominał, że ku jego zaskoczeniu opory pojawiły się ze strony polonistów […] – relacjonował historyk profesor Tomasz Schramm.

logo radio S1991 Pierwsza emisja programu Radia S (Poznań) – dziś Radio Eska Poznań.

Radio S – pierwsza komercyjna stacja radiowa w Poznaniu. Obecnie nadająca jako Radio Eska i włączona w struktury sieci radiowej pod tą samą nazwą. Historyczne częstotliwości UKF 72,92 oraz 89,2. Aktualnie 93 FM.

Założone w 1991 roku przez Krystynę Laskowicz oraz Jana Babczyszyna Radio S szybko stało się najpopularniejszą rozgłośnią radiową w Poznaniu o ściśle lokalnym charakterze. Od strony muzycznej Radio S Poznań prezentowało ambitniejszą muzykę popową oraz rockową. Po przekształceniu oraz sformatowaniu muzycznym (CHR), zatraciła lokalny wizerunek a znaczną część programu emituje z Warszawy. Laskowicz i Babczyszyn założyli też w roku 1992 TV ES – pierwszą komercyjną stację telewizyjną w Poznaniu. Działała ona jednak tylko niespełna dwa lata.

Korzenie Eski sięgają czasów istnienia podziemnego Radia “Solidarność”. Od maja 1982 do października 1985 r. nadało ono w Poznaniu około stu audycji.

Wśród prowadzących, realizatorów i DJ-ów w tamtym okresie byli m.in.: Maciej Narożny, Grzegorz Chlasta, Anna Karolina Kłys, Ewa Wanat, Przemysław “Jah-Jah” Frankowski, Krzysztof “Grabaż” Grabowski, Paweł “Czapla” Czaplicki, Robert Mirzyński, Beata Osipowicz, Remigiusz Koziński.

Słuchacze do dziś wspominają grające w niedzielne wieczory Radio Lavina. “Nic tak nie orzeźwiało wieczoru jak chłodne i niemal doskonałe dźwięki brytyjskiej, anarchistycznej Chumbawamby. Kawałek Enough is Enough, podobnie jak Give the Anarchist a Cigarette bardzo długo okupowały listę Laviny” – pisze jeden z fanów na forum internetowym.

Wielką popularnością cieszyły się też konkursy radiowe. Trzeba w nich było np. odpowiedzieć na pytanie “Gdzie jest nasz reporter?”. W konkursie “Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?” poznaniacy naklejali na szyby swojego samochodu naklejki z logiem radia. Reporter śledził wybrany samochód i opisywał go na antenie. Kierowca, jeśli się zorientował, mrugał światłami. Można było wygrać np. bak paliwa albo płyty kompaktowe.

Źródło: K. Szaładziski, Od radia S do Eski, http://www.poznan.pl/mim/bm/news/od-radia-s-do-eski,90979.html

Załoga Radia S

Załoga Radia S, foto: Archiwum Jana Babczyszyna / facebook

Jingiel Radia S – przed serwisem

Jingiel Radio S

Ulotka reklamowa Radia S

2021 Na budynku ZUS-u na Dąbrowskiego pojawił się wielki baner przedstawiający Jarosława Kaczyńskiego i osiem gwiazdek które stały się symbolem ostatnich protestów i silnego niezadowolenia z rządów PiS. Zdjęto go szybko, ale fotografie obiegły media społecznościowe.

Akcja wywołała spore poruszenie w mediach społecznościowych. “Poznańska partyzantka miejska (pozdrawiamy!) jak widać nie próżnuje” – napisano na Facebooku Strajku Kobiet Poznań. Zamieszczono też zdjęcia z tego samego wieczoru: plakat z ośmioma gwiazdami na wiadukcie przy ul. Roosevelta.

“W 1956 roku z tego miejsca zrzucono ubecką aparaturę zagłuszającą Wolną Europę” – jeden z komentujących przypomina historię budynku ZUS. Bo gmach przy ul. Dąbrowskiego to symboliczne miejsce w Poznaniu, które zapisało się w historii Poznańskiego Czerwca 1956.

Kaczyński na banerze Foto: Nierormalna Grupa Jeżycka / fb

ZDARZYŁO SIĘ 11 LUTEGO

660 p.n.e. Legendarny Jimmu Tenno wstąpił na tron Japonii. To wydarzenie uważa się za początek państwa japońskiego.

1454 Komtur zamkowy Pfersfelder przekazał cały zamek Radzie gdańskiej. Zakończył się okres panowania Krzyżaków w Gdańsku po 145 latach i 3 miesiącach.

1650 Zmarł Rene Deskartes – Kartezjusz – francuski, matematyk i filozof. Przedstawiciel racjonalizmu, uważany za ojca nowożytnej kultury umysłowej. Autor sentencji “Myślę, więc jestem”.

1765 Angielscy perukarze wystąpili do króla Jerzego III z prośbą aby przyznano im ulgi podatkowe, gdyż noszenie peruk wyszło z mody.

1800 Urodził się William Talbot, chemik brytyjski, odkrywca pierwszej fotograficznej techniki: negatyw – pozytyw.

1809 Robert Fulton opatentował statek parowy.

1821 Urodził się Auguste Mariette, francuski egiptolog (16.12.1942 roku wykopał Sphinxa).

1847 Urodził się Thomas Alva Edison, amerykański naukowiec i wynalazca. Opatentował ponad 1000 wynalazków m.in. fonograf, żarówkę elektryczną, kineskop Zmarł 18 października 1931 roku.

1852 W Wielkiej Brytanii otwarto pierwszą w świecie publiczną toaletę dla kobiet (przy Bedford Street w Londynie).

1858 Pasterce Bernadecie w Lourdes we Francji ukazała się Matka Boska.

1889 W Japonii ogłoszono konstytucję wzorowaną na pruskiej ustawie zasadniczej. Zgodnie z nią utworzono dwuizbowy parlament, jednak większość władzy nadal pozostała w ręku cesarza.

1907 We Francji, po raz pierwszy 2 kobiety zdały egzamin na woźnicę.

1916 Urodziła się Seweryna Szmaglewska, powieściopisarka. W 1945 roku opublikowała książkę Dymy nad Birkenau, którą wielokrotnie wznawiano. Jest także autorką: Łączy nas gniew (1955), Krzyk wiatru (1965), Puste miejsce przy stole (1963), utworów dla dzieci.

1926 Urodził się Leslie Nielsen, kanadyjski aktor komediowy (Naga broń). Zmarł w 2010 r.

1928 W Wielkiej Brytanii w Wolverhampton (West Midlands) zaczęła działać pierwsza na świecie sygnalizacja świetlna.

1929 Rząd włoski i Stolica Apostolska zawarły tzw. Traktaty laterańskie. Na ich mocy rząd uznał religię katolicką za panującą w kraju, a papieża za suwerennego władcę wydzielonej części Rzymu – Państwa Watykańskiego. Jednocześnie podpisano konkordat, regulujący stosunki kościelne w królestwie włoskim.

1935 Premiera filmu Michała Waszyńskiego “Antek policmajster”. Scenariusz wg pomysłu Anatola Sterna: Konrad Tom, Emanuel Schlechter. Muzyka: Henryk Wars. Obsada: Adolf Dymsza, Antoni Fertner, Mieczysława Ćwiklińska, Stefania Górska.

1936 Urodził się Burt Reynolds, jeden z najpopularniejszych aktorów współczesnego kina. Zadebiutował w telewizyjnym serialu “Poznani nocą”. Grał w filmach “Navajo Joe”, “Sto karabinów”, “Deliverence”, “City Heat”, “Malone”, “Mistrz kierownicy ucieka” i “Dowód rzeczowy”.

1945 Zakończyła się konferencja Wielkiej Trójki w Jałcie z udziałem Churchilla, Stalina i Roosevelta. Postanowiono na niej utworzyć Organizację Narodów Zjednoczonych, a także ustalono podział stref wpływów po zakończeniu II wojny światowej.

1963 Urodziła się Sheryl Crow, wokalistka amerykańska. Zaczynała od sesji nagraniowych dla Michaela Jacksona. Debiutowała solowo w 1993 roku krążkiem “Tuesday Night Music Club”, z którego pochodził wielki przebój “All I Wanna Do” (Nagroda Grammy w 1994 roku w kategorii “Record of the Year”). Na koncie ma 6 statuetek Grammy. W 1997 roku wykonała tytułowy temat do filmu o Jamesie Bondzie “Tomorrow Never Dies – Jutro nie umiera nigdy”.
http://www.youtube.com/watch?v=bpYL1ZTSnSA

1967 Mick Jagger, Keith Richards i Marianne Faithfull zostali aresztowani w domu Richardsa pod zarzutem posiadania marihuany. Było to pierwsze z całej serii aresztowań, które nagłaśniano bardzo w brytyjskich mediach, jako element walki policji z narkotykami.

1969 Urodziła się Jennifer Aniston, amerykańska aktorka (Rachel w serialu Przyjaciele).
http://www.youtube.com/watch?v=dJXOkYe8qMs

1970 Japonia jako czwarte państwo na świecie wystrzeliła swego pierwszego sztucznego satelitę „Osumi”.

1972 W 9 dniu Igrzyska Olimpijskich w Sapporo 19 letni polski skoczek Wojciech Fortuna swoim skokiem, za który otrzymał notę 219,9 punktu zdobył złoty medal. Był to 100 medal olimpijski dla Polski.

1975 Margaret Thatcher jako pierwsza kobieta stanęła na czele brytyjskich konserwatystów.

1975 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów: “You’re No Goud” – Linda Ronstadt.

1977 The Police nagrali swojego pierwszego singla. Był to utwór “Fall Out”.

1981 Premierem PRL został Wojciech Jaruzelski. W Sejmie apelował o 90 spokojnych dni.

1984 Singiel „Thriller” Michaela Jacksona zadebiutował na liście Billboardu na miejscu 20-tym. Był to najwyższy debiut w latach 80-tych. Piosenka jednak dotarła jedynie do pozycji 4-tej.

1989 Wielebna Barbara C. Harris została w wieku 58 lat konsekrowana na biskupa(kę?). Działo się to w Bostonie i był to pierwszy taki przypadek w kościele w Anglii. Kobiety w Anglii mogą sprawować funkcję księdza od 1988 roku kiedy to Kościół angielski stwierdził to specjalnym aktem.

1990 Po 25 latach izolacji na wolność wyszedł Nelson Mandela, przeciwnik apartheidu, późniejszy prezydent RPA.

1989 Płyta U2 “The Joshua Tree” stała się pierwszą płytą kompaktową sprzedaną w ilości miliona egzemplarzy.

2001 Wiśle w Beskidach został pobity rekord Guinnessa w ilości zupy ugotowanej na wolnym ogniu. W ogromnym kotle uwarzono 3,5 tys. litrów zupy pomidorowej. Pomysłodawcą bicia rekordu Guinnesa był fan club zupy pomidorowej w Kołobrzegu. Poprzedni rekord ustanowiono 14 listopada 1998 r. w Stanach Zjednoczonych. Ugotowano wówczas 1119 litrów zupy grochowej. Do ugotowania gigantycznej zupy pomidorowej użyto m.in. 3,5 tys. litrów wody, 85 kg żeberek, 20 kg soli, ponad 37 kg marchwi, 200 kg koncentratu pomidorowego i 60 litrów śmietany. Zupę gotowało kilku kucharzy z Kołobrzegu i Wisły przez 22 godziny.

2001 Nr 1 brytyjskiej listy przebojów: “Whole Again” – Atomic Kitten; UK Top Album: “No Aniel” – Dido.

2010 Telewizja Polska poinformowała o zdjęciu z ramówki Teleranka. Program nadawany był od 1972 roku. W historii kultową audycję zawieszono tylko raz – w okresie stanu wojennego. W jego miejsce nie powstanie żaden nowy program. Obecnie w paśmie „Teleranka” rozpoczęto emisję serialu „Czterej pancerni i pies”. Pretekstem do zdjęcia z ramówki programu, na którym wychowały się pokolenia Polaków, jest spadająca oglądalność (dziś 670 tys. widzów – według AGB Nielsen Media Research) i wyczerpanie się dotychczasowej formuły. Najmłodszym widzom w weekend pozostało tylko katolickie „Ziarno” i „Dobranocka”.

Imieniny obchodzą: Olgierd, Lucjan, Maria, Bernadeta, Dezyderiusz, Łazarz, Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Ampelia, Ampeliusz, Benedykt, Cedmon, Datyw, Eufrozyna, Feliks, Feliksa, Grzegorz, Heloiza, Jonasz, Łucjan, Łucjusz, Paschalis, Saturnin, Seweryn, Świętomira, Świętomirza, Teodora i Wiktoria.

Olgierd, imię litewskie o niejasnym znaczeniu, być może od „girti” – co znaczy chwalić, sławić.
Lucjan to pierwotnie przydomek, później imię męskie utworzone od imienia Lucjusz (Lucjusz to urodzony o świcie) Mężczyzna o imieniu Lucjan jest stateczny, dokładny, solidny i sprawiedliwy. Postępuje bardzo konsekwentnie. Ma konserwatywne przekonania, z uporem broni swoich przekonań. Szanuje tradycje.

Imię Bernadeta jest pochodzenia francuskiego. Noszą je kobiety szlachetne, skłonne do filantropii, niezwykle religijne i wrażliwe a problemy bliźnich. Mają wysokie poczucie odpowiedzialności. Wrażliwe na sztukę, ujawniają w późnym wieku swój talent artystyczny. Cenią swobodę i niezbyt chętnie wychodzą za mąż.

Maria, imię występujące w wielu językach, w hebrajskim, aramejskim znaczy umiłowana przez Jahwe, przez Boga. Imię znane ze Starego i Nowego Testamentu, otaczane szczególną czcią w chrześcijaństwie, zwłaszcza od czasu, kiedy sobór efeski w 431 roku uroczyście ogłosił, że Maria jest nie tylko matką Chrystusa, lecz też Bogurodzicą, Matką Boską. Od tej pory zaczął się usankcjonowany oficjalnie kult maryjny w chrześcijaństwie, powstawały kościoły ku jej czci, rozwijała się sztuka sakralna. Imienia tego początkowo unikano w Polsce ze względu na kult religijny, potem jedno z najpopularniejszych imion.
Inne formy imienia Maria to; Marianna, Marzena, Mariola, Marietta, Maryna.

Panie noszące to imię są bardzo odpowiedzialne, opiekuńcze i wrażliwe. Rzadko wybiegają myślami w przyszłość, są bardzo praktyczne. Zawsze dotrzymują słowa i wypełniają dane obietnice. Dbają o dom i rodzinę. Przejawiają zdolności manualne, lubią ręczne robótki domowe jak haftowanie, szydełkowanie czy robienie na drutach. Mają dobry słuch i zdolności muzyczne. Kochają życie na łonie natury i podróże w towarzystwie bliskich. Lubią polne kwiaty.
Kolorem dla Marii jest niebieski, a zwierzęciem – sroka.

Użyte w artykule zdjęcia: fotopolska.eu, wikipedia, fotopolska, Pancoberlin /wikipedia, Archiwum Jana Babczyszyna / facebook, Wydawnictwo Pomost / Festun Posen 45 - facebook

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz