POZnań

Jest praca w Urzędzie Miasta

Urząd Miasta Poznania  Foto: Radosław Maciejewski / FotoPortal miasta Poznania

Trwa nabór pracowników na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Poznania. Potrzebni są m.in. specjaliści do spraw obsługi klienta, księgowości czy mediów społecznościowych.

W Wydziale Finansowym UMP praca czeka na specjalistę do spraw księgowości podatkowej oraz na osobę, która zajmie się obsługą klienta. Zatrudnienie znajdą też ci, którzy dobrze orientują się w poznańskim środowisku organizacji pozarządowych: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych szuka kierownika oddziału koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz specjalisty do spraw administracyjnych, integracji cudzoziemców i wspierania inicjatyw.

Wakaty czekają również w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, który zatrudni urzędnika do spraw rad osiedli oraz w Wydziale Oświaty, którzy szuka osoby do spraw organizacji szkół i placówek oświatowych. 

Gabinet Prezydenta zatrudni pracownika do obsługi mediów społecznościowych, a Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu – kogoś do spraw nadzoru inwestorskiego. 

Jest też praca dla specjalistów ds. licencji i zezwoleń na transport drogowy – takiej osoby szuka Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa; natomiast Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta zatrudni osobę na stanowisko ds. zatwierdzeń i odbiorów organizacji ruchu.

Uwaga: oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta trzeba składać przez Internet. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza – wystarczy go wypełnić, nie trzeba wysyłać listu motywacyjnego i cv. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty można też składać w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu. Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych.

Zgodnie z ustawą urzędnikiem może zostać osoba, która jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania i na portalu Poznan.pl: bip.poznan/oferty pracy.

Użyte w artykule zdjęcia: Radosław Maciejewski / FotoPortal miasta Poznania

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz