Śrem

Jak zmieni się Śrem?

Prawobrzeżną część Śremu czekają w najbliższych latach spore zmiany. Planowana rewitalizacja ma przywrócić dawną świetność między innymi wielu historycznych miejsc. Przedstawione właśnie plany są naprawdę imponujące.

Kompleksową odpowiedzią na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową części miasta jest rewitalizacja – tłumaczą władze Śremu.

Plany dotyczą jednak nie tylko miejsc zabytkowych. Już w tym roku rozpocznie się modernizacja stadionu. Prace zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym wyremontowana zostanie boisko treningowe, które zyska nawierzchnię ze sztucznej trawy.

Remontu doczeka się również najstarszy park im. Powstańców Wielkopolskich. Zmienić się mają alejki, fontanna, oczko na terenie zoo, ławki, oświetlenie oraz tereny zielone. Prace rozpoczną się o strony ul. Poznańskiej również w 2018 roku.

Spore zmiany czekają także ul. Parkową, na której ułożona zostanie kostka brukowa, powstanie tu ścieżka rowerowa i kanalizacja deszczowa. Ta inwestycja rozpocznie się przy ul. Farnej, a zakończy przy stadionie w Parku im. Powstańców Wlkp. budową parkingu.

W planach jest też  budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć możliwość pozostawienia swojego samochodu  i dalszej podróży środkami komunikacji publicznej.

Uruchomienie nowych przystanków komunikacji miejskiej, budowa miejsca parkingowych, infrastruktury dla rowerów oraz miejsc parkingowych ma zachęcić do korzystania z publicznych środków komunikacji, sprzyjających poprawie mobilności miejskiej i zmniejszeniu liczby samochodów na ulicach Śremu – dodają władze miasta.

Inwestycja ta zaplanowana została na lata 2018-2019 i podzielona na dwa etapy. Podczas realizacji pierwszego zmodernizowane zostaną ulice Stary Rynek, ks. prymasa Wyszyńskiego i ul. Piłsudskiego pod mostem. Równolegle przebudowane będą parkingi, dzięki czemu powstanie 123 miejsc dla samochodów i 50 dla rowerów. Wybudowane zostaną zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe oraz zmodernizowane oświetlenie.

Podczas drugiego etapu powstawania zintegrowanego węzła przesiadkowego na ul. Zamenhofa, w sąsiedztwie dworca autobusowego PKS, wybudowany będzie parking z 74 miejscami postojowymi dla samochodów i 20 dla rowerów. Uruchomiony zostanie również przystanek komunikacji miejskiej przy dworcu PKS.

Modernizacji doczeka się także stadion w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich. Powstanie tutaj nowa lekkoatletyczna bieżnia poliuretanowa o dł. 400 m wokół boiska głównego wraz z doświetleniem, budynek szatni oraz nastąpi wymiana trybun.

Unowocześnienie infrastruktury sportowej zapewni nowe możliwości uprawiania sportu i rekreacji oraz przyczyni się do zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Śrem – przekonują władze miasta.

Gmina Śrem chce też za bejmy z Unii Europejskiej zmodernizować budynek po Straży Pożarnej. Centrum Aktywizacji Społecznej Stare miasto miałoby stać się miejscem o charakterze wielofunkcyjnym. Przestrzeń pozwoli na realizację szkoleń, warsztatów, wydarzeń kulturalnych czy spotkań nieformalnych. Szeroka oferta usług ma dotrzeć do różnych grup społecznych i mieszkańców w różnym wieku i zachęcić do aktywności i współpracy.

Nową nawierzchnię zyskać mają także ulice Kościuszki i Wyszyńskiego. Tutaj także ma powstać ścieżka rowerowa, miejsca odpoczynku, zieleń oraz stylowe oświetlenie.

Inwestycje planowane są też nad Wartą, gdzie ma zostać wybudowany port rzeczny. W planach jest przystań, obiekty kapitanatu, lokale gastronomiczne oraz stworzenie atrakcyjnego bulwaru wzdłuż rzeki między ulicami Polną a Wyszyńskiego.

Jednym z najważniejszych elementów wizji Śremu po rewitalizacji jest kładka usytuowana obok istniejącego Mostu Daniela Kęszyckiego – podkreślają władze Śremu – most łączący przyczółek przy ul. Nadbrzeżnej z ul. Prymasa Wyszyńskiego przeznaczony będzie dla ruchu pieszego i rowerowego.

Całkowicie zmieni swe oblicze dziedziniec za ratuszem, który do godziny 15:00 będzie pełnił funkcję parkingu, a popołudniami stanie się miejscem spotkań z kulturą. Pomysł na Dziedziniec Historii Śremu ma zostać zrealizowany w 2020 roku.

Czy wszystkie te imponujące plany rewitalizacji Śremu zostaną zrealizowane? To zależy od tego, czy uda się pozyskać finansowe wsparcie ze źródeł zewnętrznych.

Użyte w artykule zdjęcia:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz