Aglomeracja

Jak wyglądać będzie komunikacja w święta?

Autobus MPK Foto: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Komunikacja miejska i podmiejska w okresie świąteczno-noworocznym od 24 grudnia 2020 roku do 6 stycznia 2021 r., będzie funkcjonowała ze zmianami.

24 grudnia (czwartek) WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

Komunikacja miejska będzie funkcjonować według sobotniego rozkładu jazdy z następującymi ograniczeniami:

 • Linie tramwajowe dzienne – tramwaje kursują do godz. 16:00,
 • Linia tramwajowa nr 16 –  kursuje co 20 minut,
 • Od godz. 16.00 kursują autobusy linii 201- przez całą noc co 30 minut,
 • Linie autobusowe nr 125, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,  170, 171, 174, 175, 176, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 320, 321, 322 i 911 kursują do godz. 16:00,
 • Linie autobusowe nr 154 i 158 kursują do około godz. 17:00,
 • Linie autobusowe nr 155, 173, 177, 178, 180, 189 i 195 kursują do godz. 21:00,
 • Linie autobusowe nr 180, 184, 611, 703, 705, 707, 811, 812 i 813 kursują od około godz. 15.00 – bez wjazdów pod centra handlowe.
 • Linie autobusowe nr 348 i 727 kursują bez ograniczeń

Od godziny16:00 kursują autobusy linii nocnych: 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 243 i 251 co 30 minut oraz 236, 240, 242, 244, 245, 246, 249 i 252 co 60 minut. Linie nocne od godz. 23:00 do godz. 6:00 –  funkcjonują według rozkładu jazdy z soboty na niedzielę i następnie do godz. 12:00 w Boże Narodzenie , 25 grudnia (piątek).

Zmiany w komunikacji nocnej:

 • Linia 232 do godz. 21:00 – autobusy będą dojeżdżać do Franowa;
 • Linia 233 do godz. 21:00 autobusy co 90 minut kursują do Zielińca, a co 30 minut do Mogileńskiej;
 • Linia 237 do godz. 21:00 kursuje w relacji Starołęka – Koziegłowy;
 • Linia 238 do godz. 21:00 autobusy będą dojeżdżać do Franowa;
 • Linia 239 w godz. 21:00 – 23:00 wykona dodatkowe kursy do Kiekrza;
 • Linia 243 w godz. 16:00 – 21:00 kursuje tylko do os. Dębina, od godz. 21:00 kursuje co 60 minut do Lubonia;
 • Linia 244 do godz. 23:00 kursuje co 60 minut;
 • Linia 245 do godz. 23:00 kursuje co 60 minut;
 • Linia 247 od godz. 17:00 co 60 minut, od 23:00 kursuje wg rozkładu z soboty na niedzielę;
 • Linia 248 do godz. 21:00 kursuje co 30 minut naprzemiennie do Boranta i Radojewa.

Komunikacja podmiejska

Obowiązuje sobotni rozkład jazdy z następującymi zmianami:

 • Linie autobusowe nr 431, 432, 501, 527, 560, 602, 603, 610, 611, 614, 651, 701, 702, 703, 705, 707, 716, 729, 802, 804, 811, 812, 832, 833, 901, 902, 904, 905 i 907  kursują do około godz. 21:00,
 • Linie autobusowe nr 704 i 729 kursują wg roboczego rozkładu jazdy,

Nie kursują autobusy na liniach nocnych nr 241, 250, 253 i 257, linia 239 nie kursuje do przystanku do Starzyn, linia 251 nie kursuje do Plewisk.

25-26 grudnia (piątek-sobota) BOŻE NARODZENIE, II dzień BOŻEGO NARODZENIA

Komunikacja miejska będzie funkcjonować według świątecznego rozkładu jazdy z następującymi ograniczeniami:

Do godz. 12:00 funkcjonuje komunikacja nocna z zachowaniem częstotliwości jak w godzinach nocnych. Linia 233 w godz. 5:00 – 8:00 dodatkowe kursy co 90 minut do Zielińca. Linia 239 w godz. 8:00 – 12:00 kursuje co 30 minut w relacji Poznań Główny – Ogrody. Linie 232 i 238 w godz. 8:00 – 12:00 kursują do Franowa. Linia 237 w godz. 8:00 – 12:00 kursuje do Koziegłów co 30 minut. Linia 243 w godz. 8:00 – 12:00 kursuje co 30 minut w relacji Poznań Główny – os. Dębina. Linia 248 od 8.00 do 12.00 co 30 minut kursuje naprzemiennie do Boranta i Radojewa.

 • Linie tramwajowe nr 1, 10, 11, 14, 15 i 18 nie kursują przez cały dzień,
 • Linie tramwajowe nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16 i 17 kursują od godz. 12:00,
 • Linie autobusowe nr 144, 145, 150, 152, 157, 159, 165, 179, 181, 183, 185, 190 i 194 nie kursują przez cały dzień,
 • Linie autobusowe nr 155, 156, 161, 166, 173, 177, 178, 180, 186, 189, 195, 322, 833 i 834 kursują od godz. 8:00,
 • Linie autobusowe nr 125, 146, 148, 149, 154, 158, 160, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 171, 174, 175, 176, 182, 184, 191, 193, 196, 198, 320, 321 i 911 kursują od godz. 12:00,
 • Linie nr 348 i 727 kursują bez ograniczeń cały dzień
 • Linie autobusowe nr 180, 184, 611, 703, 811, 812 i 813 nie kursują pod centra handlowe.

W noce z 25/26 (piątek/sobota) grudnia i z 26/27 (sobota/niedziela) grudnia komunikacja nocna funkcjonuje według rozkładu jazdy z soboty na niedzielę. Kursuje linia nr 201.

Komunikacja podmiejska

Obowiązuje świąteczny rozkład jazdy z następującymi zmianami:

 • Linie nr 241, 250, 253 i 257 kursują w noce z 25/26 i 26/27 według rozkładu jazdy z soboty na niedzielę.

27 grudnia (niedziela)

Komunikacja miejska i podmiejska funkcjonuje według świątecznego rozkładu jazdy bez ograniczeń.

28-30 grudnia (poniedziałek-środa)

Komunikacja miejska funkcjonuje według sobotniego rozkładu jazdy z następującymi zmianami:

 • Linia tramwajowa nr 16 w godz. 6:00-9:00 i 13:00-17:00 kursuje co 10 minut,
 • Na liniach autobusowych nr 156, 161, 186, 320, 321, 322, 348, 727, 801, 833 i 834 obowiązuje roboczy rozkład jazdy,
 • Kursy realizuje linia nocna nr 201.

Komunikacja podmiejska

W komunikacji podmiejskiej obowiązuje roboczy rozkład jazdy z ograniczeniami.

31 grudnia (czwartek) SYLWESTER

Na wszystkich liniach tramwajowych i autobusowych od rana do godz. 21:00 obowiązuje sobotni rozkład jazdy z następującymi zmianami:

Od godz. 21:00 funkcjonuje komunikacja nocna,

 • Linia tramwajowa nr 16 w godz. 6:00-9:00 i 13:00-17:00 kursuje co 10 minut,
 • Linie autobusowe nr 154, 155, 158, 162, 166, 173, 177, 178, 180, 189, 195, 348 i 911 kursują bez ograniczeń cały dzień,
 • Linie autobusowe nr 184, 611, 703, 705, 707, 811, 812 i 813 od około godz. 20.00 nie kursują pod centra handlowe.
 • Linie nr 244 i 247 kursują od 23:00;  linia 237 do godz. 23:00 wykonują wszystkie kursy w relacji Starołęka – Koziegłowy. Linie 232 i 238 do godz. 23:00 dojeżdżać będą do Franowa; linia nr 243 od godz. 21:00 kursuje co 60 minut do Lubonia i co 60 minut do Dębiny; linia 248 naprzemiennie do Boranta i Radojewa kursuje od 21:00 do 23:00.

Komunikacja podmiejska

Obowiązuje sobotni rozkład jazdy z następującymi zmianami:

 • Linie autobusowe nr 431, 432, 501, 527, 560, 602, 603, 610, 611, 614, 651, 701, 702, 703, 705, 707, 716, 729, 802, 804, 811, 812, 832, 833, 901, 902, 904, 905 i 907 kursują do około godz. 21:00,
 • Linie autobusowe nr 704 i 729 kursują wg roboczego rozkładu jazdy,
 • Linie nr 241, 250, 253 i 257 kursują w noc z 31/01 (czwartek/piątek) stycznia według rozkładu jazdy z soboty na niedzielę.

1 stycznia 2021 (piątek) NOWY ROK

Komunikacja miejska funkcjonuje według świątecznego rozkładu jazdy z następującymi ograniczeniami:

Do godz. 12:00 funkcjonuje komunikacja nocna z zachowaniem częstotliwości jak w godzinach nocnych. Linia 233 w godz. 5:00 – 8:00 wykonuje dodatkowe kursy co 90 minut do Zielińca. Linia 239 w godz. 8:00 – 12:00 kursuje co 30 minut w relacji Poznań Główny – Ogrody. Linie 232 i 238 w godz. 8:00 – 12:00 kursują do Franowa. Linia 237 w godz. 8:00 – 12:00 kursuje do Koziegłów co 30 minut. Linia 243 w godz. 8:00 – 12:00 kursuje co 30 minut w relacji Poznań Główny – os. Dębina. Linia 248 od 8:00 do 12:00 co 30 minut kursuje naprzemiennie do Boranta i Radojewa.

 • Linie tramwajowe nr 1, 10, 11, 14, 15 i 18 nie kursują przez cały dzień,
 • Linie tramwajowe nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16 i 17 kursują od godz. 12:00,
 • Linie autobusowe nr 144, 145, 150, 152, 157, 159, 165, 179, 181, 183, 185, 190 i 194 nie kursują przez cały dzień,
 • Linie autobusowe nr 155 (od 1.01.2021 zmiana numeracji na 425), 156, 161, 166, 173, 177, 178, 180, 186, 189, 195, 322, 348, 727, 833 i 834 kursują od godz. 8:00,
 • Linie autobusowe nr 125, 146, 148, 149, 154, 158, 160, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 171, 174, 175, 176, 182, 184, 191, 193, 196, 198 i 911 kursują od godz. 12:00,
 • Linie nr 348 i 727 kursują bez ograniczeń cały dzień
 • Linie autobusowe nr 180, 184, 611, 703, 811, 812 i 813 nie realizują wjazdów pod centra handlowe.
 • W nocy z 1/2 stycznia (piątek/sobota) komunikacja nocna funkcjonuje według rozkładu jazdy z piątku na sobotę. Kursuje linia nr 201.

Komunikacja podmiejska

Obowiązuje świąteczny rozkład jazdy z następującymi zmianami:

 • Linie nr 241, 250, 253 i 257 kursują w noc z 1/2 stycznia (piątek/sobota) według rozkładu jazdy z soboty na niedzielę.

2 stycznia 2021 (sobota)

Komunikacja miejska i podmiejska funkcjonuje według sobotniego rozkładu jazdy bez ograniczeń.

3 stycznia 2021 (niedziela)

Komunikacja miejska i podmiejska funkcjonuje według świątecznego rozkładu jazdy bez ograniczeń.

4-5 stycznia 2021 (poniedziałek – wtorek)

Komunikacja miejska i podmiejska funkcjonuje według roboczego rozkładu jazdy bez ograniczeń.

6 stycznia 2021 (środa) ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

Komunikacja miejska i podmiejska funkcjonuje według świątecznego rozkładu jazdy bez ograniczeń.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz