Aglomeracja

Jak jeździć we mgle?

Poranna mgła w Poznaniu  Foto: Pablo

Gęsta mgła utrudniała jazdę samochodem przez ostatnie dwa wieczory i noce. Najprawdopodobniej sytuacja powtórzy się także w czwartkowy wieczór i w noc z czwartku na piątek. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność włączając między innymi dodatkowe oświetlenie. Trzeba to jednak robić rozsądnie.

Obrazek, który dobrze znają kierowcy to samochody, które w takie dni mają włączone wszystkie możliwe światła zarówno z przodu jak i z tyłu samochodu. Teoretycznie, to dobrze bo są lepiej widoczne. Problem w tym, że często utrudniają w ten sposób życie tym, którzy jadą bezpośrednio za nimi.

Sytuacje, w których można używać świateł przeciwmgłowych dokładnie regulują przepisy o ruchu drogowym. Dla przypomnienia w całości przytaczamy ten fragment ustawy poniżej.

Chcemy zająć się tym razem tylko na problemie z używaniem podczas mgły czy innych, niesprzyjających warunkach, tylnych świateł przeciwmgłowych.

Z założenia mają one polepszyć widoczność samochodu. Zgodnie z przepisami możemy je włączyć w sytuacji, gdy widzialność będzie mniejsza nić 50 metrów. Czy mamy jednak mierzyć tę odległość miarą, sprawdzać ją obserwując słupki drogowe ustawione co 100 metrów? Oczywiście, że nie.

Sytuacja jest jasna, jeśli jedziemy poza terenem zabudowanym, zwłaszcza po zmroku. Tutaj gęsta mgła i panujące dodatkowo ciemności wręcz wymuszają włączenie tych świateł.

Nieco inaczej jest w mieście. Zdecydowana większość ulic Poznania jest oświetlona. Włączanie zatem tylnych świateł przeciwmgłowych mija się z celem, ponieważ nasz samochód jest dobrze widoczny. Możemy to stwierdzić obserwując choćby samochody jadące przed nami.

Bardzo ważne jest to oto zdanie, które kończy rozdział ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczący jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.

W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.

Bardzo często zdarza się, że włączymy tylne światła przeciwmgłowe poza miastem i zapominamy o nich. Niestety światła te, zwłaszcza w najnowszych samochodach, są bardzo intensywne i często oślepiają kierowcę, który jedzie za nami. Zwłaszcza, gdy umieszczone są ponad zderzakiem.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku starszych samochodów, w których zwykłe oświetlenie w wygląda jak świeczki. Nawet tylne światło przeciwmgłowe nie jest zbyt silne.

Czy używać zatem tylnych świateł przeciwmgłowych? Oczywiście, że tak! Róbmy to jednak zgodnie z przepisami i ze zdrowym rozsądkiem. Pamiętajmy o wyłączeniu świateł tylnych w mieście, gdzie ich używanie, zwłaszcza na oświetlonych ulicach, mija się z celem.

Mgła - tylne światła

Oddział 8

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Art. 29. 1. Kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego, w razie gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.
2. Zabrania się:
1) nadużywania sygnału dźwiękowego lub świetlnego;
2) używania sygnału dźwiękowego na obszarze zabudowanym, chyba że jest to konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem;
3) ostrzegania światłami drogowymi w warunkach, w których może to spowodować oślepienie innych kierujących.

Art. 30. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:
1) kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:
a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,
b) poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania;
2) kierujący innym pojazdem niż pojazd, o którym mowa w pkt 1, jest obowiązany:
a) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,
b) korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.
2. Obowiązek używania świateł, o którym mowa w ust. 1, dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.
3. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.

panorama mgła

Użyte w artykule zdjęcia: Pablo, sxc, KWP w Poznaniu

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz